Φυσική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission
Valentyn Stadnytskyi,  Christina E. Bax,  et al.
PNAS,  https://doi.org/10.1073/pnas.2006874117
Published May 13, 2020
Σταγονίδια που παράγονται κατά την ομιλία ασυμπτωματικών φορέων της νόσου του κορονοϊού 2 (SARS-CoV-2) θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένας πιθανός τρόπος μετάδοσης της νόσου. Η μελέτη με παρατήρηση της σκέδασης φωτός λέιζερ αποκαλύπτει ότι η δυνατή ομιλία μπορεί να εκπέμπει χιλιάδες σταγονίδια από το στόμα ανά δευτερόλεπτο που σε ένα κλειστό, περιβάλλον με στάσιμο αέρα, παραμένουν στην περιοχή από 8 έως 14 λεπτά. 

Han Liu, et al.
Physics of Fluids 33, 023301 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0040188
Published Online: 09 February 2021
Πραγματοποιείται μια συστηματική έρευνα βασισμένη σε υπολογιστική ρευστοδυναμική (CFD) της εσωτερικής ροής αέρα και της σχετικής μεταφοράς αερολυμάτων, σε ένα περιβάλλον εστιατορίου
Alberto Tena, Francesc Clarià, Francesc Solsona
Biomedical Signal Processing and Control, Volume 71, Part A,  2022, 103175, https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.103175.
January 2022
Πρόταση για μια ελεύθερα διαθέσιμη, γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδο αυτόματης ανίχνευση της COVID-19 που βασίζεται στην αυτοματοποιημένη εξαγωγή χαρακτηριστικών χρόνου και συχνότητας βήχα για την αξιοποίηση από ένα αλγόριθμο μηχανικής μάθησης.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών