Μηχανική ρευστών

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nature 592, 22-25 (2021) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00810-9
30 March 2021
Ο κίνδυνος μόλυνσης είναι αυξημένος όταν συσσωρεύονται σωματίδια του ιού στο εσωτερικό των κτιρίων, όμως δεν είναι σαφές ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης του αερισμού.
L. Stabile, A. Pacitto, A. Mikszewski, L. Morawska, G. Buonanno,
Building and Environment, Volume 202, 2021, 108042, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108042.
Για αίθουσες με δυνατοτητα φυσικού αερισμού, προτείνεται μια νέα στρατηγική ελέγχου ανατροφοδότησης χρησιμοποιώντας συγκεντρώσεις CO2 για τη συνεχή παρακολούθηση και την προσαρμογή της διαδικασίας αερισμού
Short-range exposure to airborne virus transmission and current guidelines
Jietuo Wang, Mobin Alipour, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences Sep 2021, 118 (37) e2105279118; DOI: 10.1073/pnas.2105279118
September 14, 2021
Χρησιμοποιούνται πειράματα, προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις, για να ποσοτικοποιηθεί πώς το σύννεφο του υγρού αέρα που εκπνέεται κατά το φτέρνισμα, αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής των σταγονιδίων που είναι φορτωμένα με ιούς
SARS-CoV-2 aerosol transmission in schools: the effectiveness of different interventions
Jennifer Villers, Andre Henriques, Serafina Calarco, Markus Rognlien, Nicolas Mounet, James Devine, Gabriella Azzopardi, Philip Elson, Marco Andreini, Nicola Tarocco, Claudia Vassella, Olivia Keiser
medRxiv 2021.08.17.21262169; doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.17.21262169
Posted August 20, 2021.
Στην έρευνα αυτή προσαρμόζεται ένα ήδη αναπτυγμένο μοντέλο μετάδοσης αερολυμάτων για να μελετηθεί η επίδραση των διαφόρων παρεμβάσεων στη συγκέντρωση SARS-CoV-2 σε μια σχολική αίθουσα 160 m3 όταν παρίσταται ένα μολυσματικό άτομο. 
Christie Wilcox
The Scientist, Apr 27, 2021
Στις αεροπορικές πτήσεις, εκτός από τους ανθρώπους που κάθονται δίπλα σε κάποιον που είναι μολυσμένος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τη διαδικασία επιβίβασης και  όχι τόσο από τις άλλες πτυχές της πτήσης.
Monitoring carbon dioxide to quantify the risk of indoor airborne transmission of COVID-19
Martin Z. Bazant, Ousmane Kodio, et al.
medRxiv 2021.04.04.21254903; doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.04.21254903
Posted April 16, 2021
Αναπτύσσεται ένα μαθηματικό μοντέλο που επιτρέπει την πρόβλεψη του κινδύνου αερομεταφερόμενης μετάδοσης της COVID-19 από τις μετρήσεις CO2 σε πραγματικό χρόνο.
Physics of Fluids 33, 115130 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0070528
Published Online: 23 November 2021
Σε αυτή την εργασία, αξιολογούνται οι στατιστικές κατανομές της θέσης και του μεγέθους των σταγονιδίων που εξατμίζονται μετά από βήχα, χαρακτηρίζοντας έτσι την εγγενή στοχαστικότητα των αναπνευστικών εκλύσεων λόγω ακανόνιστης ατμοσφαιρικής κίνησης
Deposition distribution of the new coronavirus (SARS-CoV-2) in the human airways upon exposure to cough-generated droplets and aerosol particles.
Madas, B.G., Füri, P., Farkas, Á. et al.
Sci Rep 10, 22430 (2020). DOI:  https://doi.org/10.1038/s41598-020-79985-6
Published:  31 December 2020
Η μελέτη ερευνά τον τρόπο με τον οποίο το SARS-CoV-2 από το περιβάλλον εναποτίθεται στους αεραγωγούς και φτάνει στους υποδοχείς των κυττάρων-στόχων, έναν μηχανισμό που δεν έχει επαρκώς ερευνηθεί.
Lidia Morawska, Joseph Allen et al.
SCIENCE, 14 May 2021, Vol 372, Issue 6543, pp. 689-691, DOI: 10.1126/science.abg2025
Είναι πλέον γνωστό αερομεταφερόμενη μετάδοση είναι δυνητικά ο κυρίαρχος τρόπος μετάδοσης πολυάριθμων αναπνευστικών λοιμώξεων, ενώ ο τρόπος σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης των κτιρίων επηρεάζει τη μετάδοση.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Imad Matta, Antonio Simone Laganà, Elie Ghabi, Lynn Bitar, Amal Ayed, Stamatios Petousis, et al.
Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies, DOI: 10.1080/13645706.2021.1982728
Published online: 06 Oct 2021

Pages