Μοντελοποίηση

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Dr. Jorge Pelegrín-Borondo, Dr. Mario Arias-Oliva, Dr. Ala Ali Almahameed, Dr. Miguel Prado Román
European Research on Management and Business Economics, 2021, 100171, https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100171.
Available online 12 October 2021
Αυτή η εργασία αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των ατόμων να εμβολιαστούν για Covid-19, χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο Γνωσιακό-Συναισθηματικό-Κανονιστικό μοντέλο.
A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19
Martin Z. Bazant, John W. M. Bush
Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2021, 118 (17) e2018995118; DOI: 10.1073/pnas.2018995118
April 27, 2021
Το θεωρητικό μοντέλο που παρουσιάζεται, ποσοτικοποιεί τον βαθμό στον οποίο μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης σε μεγάλους χώρους. 
A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19
Martin Z. Bazant, John W. M. Bush
Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2021, 118 (17) e2018995118; DOI: 10.1073/pnas.2018995118
April 27, 2021
Το θεωρητικό μοντέλο που παρουσιάζεται, ποσοτικοποιεί τον βαθμό στον οποίο μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης σε μεγάλους χώρους.