Ψυχολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Marston HR and Kowert R.
Emerald Open Res 2020, 2:34 (https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13727.2)
Latest version published 05 Oct 2020
Αυτό το άρθρο αναφέρεται στην έρευνα για τη χρησιμότητα των ψηφιακών παιχνιδιών σε ηλικιωμένους και ενήλικες. Η έρευνα εστιάζει ιδιαίτερα στους τρόπους με τους οποίους τα παιχνίδια αυτά μπορούν να αποτελέσουν μέσα κοινωνικής διασύνδεσης και ψυχολογικής υποστήριξης για τους ηλικιωμένους μεταξύ τους αλλά και μεταξύ ενηλίκων διαφορετικών γενεών.
Vaccination hesitancy: To be vaccinated, or not to be vaccinated, that is the question in the era of COVID‐19
Perrone, Cecilia, Fiabane, Elena, Maffoni, Marina, Pierobon, Antonia, Setti, Ilaria, Sommovigo, Valentina, Gabanelli, Paola
Public Health Nursing ; : 1, 2022, https://doi.org/10.1111/phn.13134
First published: 27 September 2022
Η διστακτικότητα έναντι του εμβολίου COVID-19 θέτει σοβαρές προκλήσεις για την επίτευξη επαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης στον γενικό πληθυσμό. Ενώ οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες δισταγμού στα εμβόλια κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ήταν ποσοτικές, η ποιοτική έρευνα για τους λόγους αντίστασης στα εμβόλια εξακολουθεί να λείπει. Για να καλύψει αυτό το κενό, αυτή η μελέτη στοχεύει να διερευνήσει ποιοτικά τους γνωστικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη διστακτικότητα έναντι του εμβολίου COVID-19.
Understanding COVID-19 Vaccine Hesitancy Through an Organizational Behaviour Lens
Khan, Yasir H.; MacNeil, Drew, Bigelow, Jessica, Corvalan Cifuentes, Melissa-Zoraya, Rottar, Christine
Cureus 14(9): e29459, 2022, https://doi.org/10.7759/cureus.29459
Published: September 22, 2022
Ο δισταγμός απέναντι στον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 αποτέλεσε παγκοσμίως μία πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Η οργανωσιακή συμπεριφορά, η μελέτη των συμπεριφορών των ανθρώπων σε οργανωσιακά περιβάλλοντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των κινήτρων συμπεριφοράς που συμβάλλουν στον δισταγμό απέναντι στα εμβόλια και για την ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών για την καταπολέμηση αυτών των κινήτρων και τη βελτίωση της αποδοχής του εμβολίου.
Uncertainty stress and self-rated health during the early stage of the COVID-19 outbreak
Zhu, Zan; Wu, Dan; Wei, Kaigong; Liu, Yingbi; Xu, Zhe; Jiao, Guihua; Yu, Lingwei; Taylor, Alyx; Zou, Liye
Health Psychology and Behavioral Medicine, Volume 11, Issue 1, 2023, https://doi.org/10.1080/21642850.2023.2173202 Health Psychology and Behavioral Medicine
Published online: 15 Feb 2023
Η κρίση της πανδημίας COVID-19 προκάλεσε άγχος αβεβαιότητας χωρίς προηγούμενο και συμπτώματα στην υγεία των κατοίκων της Κίνας. Αυτή η μελέτη είχε στόχο να χαρακτηρίσει την κατάσταση του στρες κατά τα πρώτα στάδια της πανδημίας και να διερευνήσει τον εσωτερικό μηχανισμό μεταξύ του στρες λόγω αβεβαιότητας και της υγείας όπως αυτοαξιολογήθηκε.
To mask or not to mask: Debunking the myths of mask-wearing during COVID-19 across cultures
Chen, R.; Fwu, B. J.; Yang, T. R.; Chen, Y. K.; Tran, Q. N.
PLoS One ; 17(9):e0270160, 2022, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270160
Published: September 29, 2022
Η χρήση μάσκας είναι η απλούστερη αλλά αποτελεσματικότερη προληπτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, έχει προκαλέσει μεγάλη διαμάχη, ιδιαίτερα στην Αμερική. Λίγα είναι γνωστά σχετικά με το ποιοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες προβλέπουν την απόφαση των ανθρώπων να χρησιμοποιήσουν μάσκα. Αυτή η έρευνα αμφισβητεί τρεις μύθους σχετικά με τη χρήση μάσκας. Πρώτον, παρέχει η χρήση μάσκας μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας; Δεύτερον, είναι η γνώση της COVID-19 πιο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για τη χρήση ή όχι μάσκας από ό,τι η πολιτική ιδεολογία; Τρίτον, αντανακλά η αντίσταση στις μάσκες αντιαυταρχισμό ή έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση;
The Wicked Problem of Physician Well-Being
Sinskey, Jina L; Margolis, Rebecca D; Vinson, Amy E
Anesthesiol Clin ; 40(2): 213-223, 2022 Jun, https://doi.org/10.1016/j.anclin.2022.01.001
Available online 4 May 2022
Η συλλογική απειλή για την ευημερία των γιατρών είναι ένα σύνθετο ζήτημα χωρίς σαφή λύση. Ακόμη και πριν από την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019, οι γιατροί υπέφεραν από πολύ διαδεδομένη επαγγελματική εξουθένωση και ηθική βλάβη, με αρνητικές συνέπειες για τη φροντίδα των ασθενών, την υγεία των γιατρών και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Οι αρχικές προσπάθειες για την ευημερία των κλινικών ιατρών στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε ατομικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, η κουλτούρα και το περιβάλλον στον χώρο εργασίας είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση, και ως εκ τούτου οι προσπάθειες για την ευημερία των κλινικών ιατρών απαιτούν παρεμβάσεις τόσο εστιασμένες σε επίπεδο ατόμου όσο και σε επίπεδο συστήματος. Μια βιώσιμη κουλτούρα υποστήριξης στην ιατρική είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ευημερίας των γιατρών.
The Role of Personality Risk and Protective Factors in Living with Covid-19: A Longitudinal Study
Shulman, S.; Stein, J.; Melamed, O.; Muchaeli, Y.; Hakhmigari-Kalfon, M.
J Adult Dev (2023), https://doi.org/10.1007/s10804-023-09439-6
Published: 10 February 2023
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει τον σημαντικό ρόλο της προσωπικότητας, ως παράγοντα κινδύνου ή προστασίας, στην ψυχολογική ευεξία. Ωστόσο, είναι λιγότερο σαφής ο βαθμός στον οποίο η προσωπικότητα επηρεάζει την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τον ρόλο των παραγόντων κινδύνου της προσωπικότητας, όπως η αυτοκριτική, και των δυνατών σημείων της προσωπικότητας, όπως η αποτελεσματικότητα και το εσωτερικό κίνητρο που αντιπροσωπεύουν την ανθεκτικότητα, στην πρόβλεψη των ψυχολογικών αποτελεσμάτων ως απάντηση στην πανδημία Covid-19.
The role of fear in modern societies
Philip Hunter
EMBO Reports (2021) 22: e52157.https://doi.org/10.15252/embr.202052157
28 December 2020
Η πανδημία COVID-19 υπογράμμισε την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ του φόβου και της αποστροφής του, μεταξύ της ανάληψης κινδύνου και της αποφυγής του
SSRN, https://ssrn.com/abstract=3584834
Posted: 30 Apr 2020
Η χρήση μάσκας προσώπου κατά την πανδημία COVID-19 είναι ένα από τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και τη μείωση των κρουσμάτων. Η αποδοχή της χρήσης μάσκας εξακολουθεί να είναι χαμηλή στην Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται παράξενοι όταν φορούν μάσκες και αυτό προκαλεί ένα σοβαρό πρόβλημα για την επιβολή της χρήσης της.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Marakis, G., Kontopoulou, L., Konstantinidis, G., Papathanasiou, I.V., Karpetas, G., Mirkopoulou, D., Walker, A.F., Vasara, E.
Journal of Dietary Supplements, Volume 20, 2023 - Issue 2, Pages 199-217, https://doi.org/10.1080/19390211.2022.2151677
Published online: 07 Dec 2022

Pages