Υγεία της εργασίας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Adrjan, Pawel and Ciminelli, Gabriele and Koelle, Michael and Judes, Alexandre and Schwellnus, Cyrille and Sinclair, Tara M.
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4064191
Posted: 23 Mar 2022
Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η πανδημία έχει ξεκλειδώσει μόνιμα τη δυνατότητα τηλεργασίας, ιδίως σε επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης όπου η τηλεργασία είναι πιο εφικτή. Οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να προσαρμοστούν για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη μόνιμα υψηλότερη τηλεργασία όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ευημερία των εργαζομένων.
Fernemark H, Skagerström J, Seing I, et al
BMJ Open 2022;12:e055035. doi: 10.1136/bmjopen-2021-055035
Online issue publication February 08, 2022
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία COVID-19 άλλαξε τις συνθήκες εργασίας των γιατρών στη σουηδική πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη 
Mehta, P.
Journal of Public Affairs, e2709. https://doi.org/10.1002/pa.2709
First published: 09 June 2021
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει για την Εργασία από το Σπίτι, τη σχέση μεταξύ της αφοσίωσης στην εργασία και της αντιληπτής ευτυχίας των εργαζομένων.
Tunk, N., Kumar, A.A.
Curr Psychol (2022). https://doi.org/10.1007/s12144-021-02660-0
Published : 29 January 2022
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να συμβάλει στην έρευνα της δυνατότητας εργασίας από το σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid 19 και των διαφόρων παραγόντων της, όπως η εργασιακή απόδοση, η εργασιακή εξάρτηση, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η κοινωνική αλληλεπίδραση, ο ρόλος του προϊσταμένου και το εργασιακό περιβάλλον.
Susan E Peters, Jack T Dennerlein, Gregory R Wagner, Glorian Sorensen
The Lancet Public Health, Volume 7, Issue 2, 2022, Pages e188-e194, https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00259-0.
Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της εργασίας στη διαμόρφωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού. Η παρούσα άποψη εφαρμόζει ένα πολυεπίπεδο συστημικό πλαίσιο για να βοηθήσει στην κατανόηση των ποικίλων και πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων των δυνάμεων που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων
Bernacki, Edward J. et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine: May 2021 - Volume 63 - Issue 5 - p 374-380, doi: 10.1097/JOM.0000000000002126
Αντικείμενο της μελέτης είναι να καθοριστεί οι εργαζόμενοι ποιών κλάδων είναι περισσότερο πιθανό  να αξιώσουν αποζημίωση λόγω COVID-19. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 11 πολιτείες των μεσοδυτικών ΗΠΑ και για 21,336 αιτήματα
What Do We Know about Co-Working Spaces? Trends and Challenges Ahead.
Berbegal-Mirabent J.
Sustainability. 2021; 13(3):1416. https://doi.org/10.3390/su13031416
Η μελέτη προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, προκειμένου να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες για τους εργασιακούς χώρους στην μετά την πανδημία εποχή.
Tracking smell loss to identify healthcare workers with SARS-CoV-2 infection
Weiss JJ, Attuquayefio TN, White EB, Li F, Herz RS, et al.
PLOS ONE 16(3): e0248025. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248025
Published: March 3, 2021
Σε αυτή τη μελέτη επιχειρείται να διαπιστωθεί εάν μια εσωτερική αξιολόγηση της ευαισθησίας της όσφρησης ή της απώλειάς της, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της λοίμωξης SARS-CoV-2 στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Zhang, Ting and Gerlowski, Daniel A. and Acs, Zoltan J.
SSRN, Working Paper Series, University of Baltimore, University of Baltimore and Schar School of Policy and Government
Posted: 27 Sep 2020
Η εργασία από το σπίτι (WFH) γίνεται η νέα κανονικότητα στην πανδημία COVID-19. Το αν η WFH θα εξασθενίσει ή θα ενισχυθεί μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων είναι άγνωστο. Η μελέτη χτίζει ένα θεωρητικό πλαίσιο και υποστηρίζει ότι η WFH είναι μια λογική επιλογή για τις μικρές επιχειρήσεις.
The removal of airborne SARS-CoV-2 and other microbial bioaerosols by air filtration on COVID-19 surge units
Andrew Conway-Morris, Katherine Sharrocks, et al.
medRxiv 2021.09.16.21263684; doi: https://doi.org/10.1101/2021.09.16.21263684
Posted September 22, 2021
Σύμφωνα με την έρευνα, η πρώτη με τέτοια στοιχεία σε πραγματικό περιβάλλον, τα φίλτρα αέρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τον κίνδυνο, για ασθενείς που νοσηλεύονται και για το ιατρικό προσωπικό, να προσβληθούν από SARS-CoV-2.

Pages