Κοινωνιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Workplace violence against health care workers during the COVID-19 Pandemic: A systematic review and meta-analysis
Hadavi, Marzieh, Ghomian, Zohreh, Mohammadi, Farhad, sahebi, Ali
Journal of Safety Research ; 2023, https://doi.org/10.1016/j.jsr.2023.01.001
Available online 24 January 2023
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της νόσου και έχουν άμεση επαφή με τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κάθε είδους βία στον χώρο εργασίας. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τον επιπολασμό της βίας στον χώρο εργασίας έναντι των εργαζομένων στον τομέα της υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα από τις αρχές του 2020 έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2021.
Urban public health emergencies and the COVID-19 pandemic. Part 1: Social and spatial inequalities in the COVID-city
Orford, Scott; Fan, Yingling; Hubbard, Philip
Urban Stud, 60(8), 1329-1345, 2023 Jun, https://doi.org/10.1177/00420980231170740
First published online May 31, 2023
Η COVID-19 είχε άνευ προηγουμένου επιπτώσεις στη ζωή στις πόλεις σε παγκόσμια κλίμακα, αντιπροσωπεύοντας τη χειρότερη πανδημία στη ζωντανή μνήμη. Σε αυτήν την εισαγωγή στο πρώτο από τα δύο μέρη ενός Ειδικού Τεύχους, αφιερωμένου στις έκτακτες ανάγκες της δημόσιας υγείας στις πόλεις, προτείνεται ότι, η COVID-19 και οι σχετικές προσπάθειες διαχείρισης της πανδημίας αναπαρήγαγαν και εν τέλει επιδείνωσαν τις κοινωνικές και χωρικές διαφορές που διατρέχουν τη σύγχρονη πόλη.
Transforming perception of space in the pandemic agenda: From real space to virtual space
Varli, Ç G.; Şahin, B.
A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 20(1), 1-17, 2023, https://doi.org/10.5505/itujfa.2022.62447
Published 2023-03-30
Πολλά έχουν αλλάξει όσον αφορά την καθημερινή ρουτίνα, εξαιτίας της COVID-19. Τα σπίτια έχουν γίνει προέκταση της δημόσιας σφαίρας. Λόγω της πανδημίας, οι καθημερινοί ρόλοι των ανθρώπων έχουν μεταφερθεί κυρίως στο σπίτι μέσω του διαδικτύου και αυτή η αλλαγή έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση πολλαπλών ρόλων. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή ημιδομημένη συνέντευξη για να εξεταστούν οι εμπειρίες των ανθρώπων από τις νέες αναπαραστάσεις του σπιτιού. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης περίπτωσης αξιολογήθηκαν με βάση τη βιβλιογραφία και συζητήθηκαν σε σχέση με την αναπαράσταση του εαυτού και την αναπαράσταση του χώρου.
The Vulnerability of European Roma to the Socioeconomic Crisis Triggered by the COVID-19 Pandemic
Macías León, A.; Del Pino-Brunet, N.
Soc. Sci. 2023, 12(5), 292, https://doi.org/10.3390/socsci12050292
Published: 9 May 2023
Οι Ρομά αποτελούν την πιο σημαντική εθνοτική μειονότητα στην ΕΕ, υπόκεινται σε σοβαρές διακρίσεις, κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια. Λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσής τους, της απομόνωσης και του ευρέως διαδεδομένου αντιτσιγγανισμού, οι Ρομά είναι από τις ομάδες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κοινωνικοοικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19. Αυτό το άρθρο στοχεύει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο αυτής της κρίσης στον πληθυσμό των Ρομά από μία πολυδιάστατη προοπτική.
The Return to Craft: Taylor Swift, Nostalgia, and Covid-19
McGrath, J.
Popular Music and Society ; 46(1):70-84, 2023, https://doi.org/10.1080/03007766.2022.2156761
Published online: 17 Dec 2022
Αυτό που ονομάζεται "επιστροφή στην τέχνη" σε αυτό το άρθρο είναι μία απόσταξη ενός διάχυτου φαινομένου: της νοσταλγικής, λαϊκής αισθητικής της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας που έχει προκύψει εν μέρει ως απάντηση στην πανδημία Covid-19 αλλά και στον νεοφιλελευθερισμό και την κλιματική αλλαγή. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στην αναταραχή, προσφέροντας την άνεση ενός φανταστικού παρελθόντος, μια απτή πραγματικότητα και μια επανασύνδεση, με τους «παλιούς τρόπους», με τη φύση και την άγρια ζωή. Σε αυτό το άρθρο, διερευνάται η "επιστροφή στην τέχνη" ως μια κοινωνική αναζήτηση των θεμελίων, μέσω μιας μελέτης περίπτωσης της πιο επιτυχημένης εμπορικά παραγωγής του lockdown, του άλμπουμ folklore της Taylor Swift (2020).
Rita Babeluk, Bernhard Maier, Timothée Bach, Stefan Hajdu, Manuela Jaindl and Anna Antoni
J. Clin. Med. 2024, 13(1), 246, https://doi.org/10.3390/jcm13010246
Published: 31 December 2023
Μια ανησυχητική αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας αναφέρθηκε παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει τις αλλαγές στη συχνότητα και τη φύση της ενδοοικογενειακής βίας στο μεγαλύτερο κέντρο τραύματος 1ου επιπέδου στην Αυστρία.
The effect of the COVID-19 pandemic on community violence in Connecticut
O'Neill, K. M.; Dodington, J.; Gawel, M.; Borrup, K.; Shapiro, D. S.; Gates, J.; Gregg, S.; Becher, R. D.
Am J Surg ; 2022, https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2022.10.004
Available online 7 October 2022
Οι φυσικές καταστροφές μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της βίας στην κοινότητα, λόγω της ευρείας κοινωνικής αναστάτωσης, της οικονομικής δυσπραγίας και της μεγάλης κλίμακας νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στη βία στην κοινότητα είναι άγνωστη. Χρησιμοποιώντας δεδομένα μητρώου τραυμάτων από ασθενείς που παρουσιάστηκαν με τραύματα που σχετίζονται με βία στο Κονέκτικατ την περίοδο 2018-2021, έγινε σύγκριση του μοτίβου τραύματος που σχετίζεται με τη βία την εποχή προ-COVID και μέσα στην πανδημία COVID, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διακεκομμένης χρονοσειράς.
The art of medicine. A history of the medical mask and the rise of throwaway culture
Bruno J Strasser, Thomas Schlich
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31207-1
Published: May 22, 2020
Η έλλειψη σε διαθέσιμες προστατευτικές μάσκες προσώπου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, έγινε σύμβολο της ευθραυστότητας της σύγχρονης ιατρικής και της δημόσιας υγείας. Ως αίτια αναδείχτηκαν οι πανικόβλητοι πολίτες που έσπευσαν να συσσωρεύσουν μάσκες, η μετεγκατάσταση της βιομηχανικής παραγωγής offshore και η ανεπάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρωταρχικός παράγοντας όμως είναι η προοδευτική αντικατάσταση των επαναχρησιμοποιοήσιμων μασκών προσώπου από μάσκες μίας-χρήσης, κατά τη δεκαετία του 1960, ακολουθώντας την «Throwaway Living» κουλτούρα των καταναλωτών. Η ιστορία της ιατρικής μάσκας φωτίζει το πώς φτάσαμε ως εδώ.
Nicolás Valle-Palomino, Mirtha Mercedes Fernández-Mantilla, Danae de Lourdes Talledo-Sebedón, Olinda Victoria Guzmán-González, Vanessa Haydee Carguachinchay-Huanca, Alfonso Alejandro Sosa-Lizama, Brunella Orlandini-Valle and Óscar Manuel Vela-Miranda
J. Clin. Med. 2023, 12(21), 6700, https://doi.org/10.3390/jcm12216700
Published: 24 October 2023
Οι αυτοκτονικές συμπεριφορές θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του Στόχου 3 της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις ισπανόφωνες χώρες. Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξηγήσει την παρουσία αυτοκτονικού ιδεασμού και θανάτων από αυτοκτονία ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 στις ισπανόφωνες χώρες, με βάση μια ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages