Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Bergeaud, Antonin and Eyméoud, Jean-Benoît and Garcia, Thomas and Henricot, Dorian
Working Paper Series, Banque de France, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3973122
Posted: 02 Feb 2022
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες στην αγορά εταιρικών ακινήτων προσαρμόζονται στην αναμενόμενη εξάπλωση της τηλεργασίας, στη Γαλλία
Adrjan, Pawel and Ciminelli, Gabriele and Koelle, Michael and Judes, Alexandre and Schwellnus, Cyrille and Sinclair, Tara M.
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4064191
Posted: 23 Mar 2022
Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η πανδημία έχει ξεκλειδώσει μόνιμα τη δυνατότητα τηλεργασίας, ιδίως σε επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης όπου η τηλεργασία είναι πιο εφικτή. Οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να προσαρμοστούν για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη μόνιμα υψηλότερη τηλεργασία όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ευημερία των εργαζομένων.
Gibbs, Michael and Mengel, Friederike and Siemroth, Christoph
 Working Paper Series, University of Essex and University of Essex - Department of Economics, Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3841457
May 7, 2021
Μελετάται η  παραγωγικότητα της εργασίας από το σπίτι [WFH] πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδημίας COVID-19.
Aguinis, H., Villamor, I. and Gabriel, K.P.
Management Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/MRJIAM-06-2020-1053
Η μελέτη εστιάζει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility-CSR) προκειμένου να εξηγήσει γιατί είναι χρήσιμη και απαραίτητη, ειδικά μετά την πανδημία COVID-19. Επισημαίνεται οτι μπορεί να έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα αλλά και να παρέχει μελλοντικές κατευθύνσεις και συστάσεις για χάραξη πολιτικής.

 

Contractor, F.J.
J Int Bus Stud (2021). https://doi.org/10.1057/s41267-020-00394-y
Published 01 February 2021
Υποστηρίζεται οτι μετά την πανδημία, ότι οι αλλαγές που αναμένονται από τον αυξημένο εθνικισμό και τον προστατευτισμό θα είναι οριακές και όχι θεμελειώδεις, ενώ η μελλοντική παγκόσμια οικονομία θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση.
Lampropoulos, Ioannis and Aggelopoulos, Eleftherios and Paraschi, Elen
Working Paper Series, Available at SSRN DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3646042
July 8, 2020
Vicente-Ramos, W & Cano-Torres, L. 
International Journal of Data and Network Science, Volume 6 Issue 1 pp. 59-66 , 2022, DOI: 10.5267/j.ijdns.2021.10.004
Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η ανάλυση και ο προσδιορισμός της επίδρασης του ψηφιακού μάρκετινγκ στη διαχείριση των σχέσεων με τους φοιτητές σε περιόδους Covid-19.
Azubuike, Seth
Working Paper Series, available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3813695
Posted: 30 Mar 2021
Εξέταζεται η υπάρχουσα σχέση του ψηφιακού εμπορίου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και ο πιθανός αντίκτυπος που ενδέχεται να έχουν οι διατάξεις του GDPR, κατά τη μετάβαση των οικονομιών στο ψηφιακό εμπόριο ως μέσο συνέχισης των οικονομικών δραστηριοτήτων εν μέσω COVID-19.
Wakeling S, Garner J, Hider P, et al.
IFLA Journal. November 2021. doi:10.1177/03400352211054115
First Published November 14, 2021
Αναφέρονται τα ευρήματα από μια μεγάλης κλίμακας έρευνα διευθυντών δημόσιων βιβλιοθηκών στην Αυστραλία, και αποκαλύπτονται σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις αντιδράσεις στο κλείσιμο των βιβλιοθηκών, τα θέματα στελέχωσης, τις νέες και διευρυμένες υπηρεσίες και προγράμματα  και τον ρόλο των δημοσίων βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και μετά.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Samitas, Aristeidis and Papathanasiou, Spyros and Koutsokostas, Drosos and Kampouris, Ilias
International Review of Economics and Finance, (Elsevier), Volume 78, Pages 629-642,, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4073801
January 20, 2022

Pages