Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

YouTube as a source of medical information on the novel coronavirus 2019 disease (COVID-19) pandemic
Ryan S. D’Souza, Shawn D’Souza, Natalie Strand, Alexandra Anderson, Matthew N. P. Vogt & Oludare Olatoye
Global Public Health, DOI: 10.1080/17441692.2020.1761426
Published Online: 12 May 2020
Η κάλυψη της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19) από τα μέσα ενημέρωσης είναι ευρεία, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά στην κατανόηση του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας κρίσης στην δημόσια υγεία. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει τα βίντεο ιατρικού περιεχομένου για την COVID-19, με τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Αποδελτιώθηκαν 113 χαρακτηριστικά βίντεο, με βάση την πηγή και το ιατρικό περιεχόμενο σχετικά με την COVID-19. Εβδομήντα εννέα (69,9%) βίντεο ταξινομήθηκαν ως χρήσιμα και 10 (8,8%) βίντεο ταξινομήθηκαν ως παραπλανητικά.
Dutta A, Beriwal N, Van Breugel L M, et al.
Cureus 12(6): e8622. doi:10.7759/cureus.8622
Published: June 15, 2020
Η πανδημία COVID-19 εξελίσσεται καθημερινά σε κοινωνικά και οικονομικά μέτωπα και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή παγκοσμίως. Ένας από τους έξι βασικούς στρατηγικούς στόχους που προσδιορίστηκαν από τον ΠΟΥ για τη διαχείριση της COVID-19 είναι η επικοινωνία κρίσιμων πληροφοριών σε όλες τις κοινότητες και η πρόληψη της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης. Στο άρθρο αναλύεται και αξιολογείται ως προς την εγκυρότητα, το περιεχόμενο με ιατρικές και επιδημιολογικές πληροφορίες, στην ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικτυακή πλατφόρμα YouTube.com 
Nature 582, 167-168 (2020) doi: 10.1038/d41586-020-01520-4
3 June 2020
Η κρίση COVID-19 έχει αναδείξει πόσο γρήγορα και ανοιχτά μπορούν να διατίθενται οι επιστημονικές εκδόσεις, όταν οι επιστήμονες το θέλουν. Οι ερευνητές που ασχολούνται με την πανδημία μοιράζονται προκαταρκτικά αποτελέσματα σε preprint αποθετήρια και σε ιστότοπους ιδρυμάτων, με πρωτοφανείς ρυθμούς, αγκαλιάζοντας το είδος της πρώιμης, δημόσιας διάθεσης. Με τη βοήθεια ερευνητών που έχουν αξιολογήσει γρήγορα τις μελέτες από ομοτίμους (peereview) ο εκδοτικός μηχανισμός μεταφέρει τις επιστημονικές εξελίξεις από τα  χειρόγραφα έως την επίσημη δημοσίευσή τους σε χρόνο ρεκόρ.
Why some researchers oppose unrestricted sharing of coronavirus genome data
Amy Maxmen
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01194-6
05 May 2021
Ερευνητές ιδιαίτερα σε χώρες με χαμηλό εισόδημα, ανησυχούν ότι ο ανοιχτός χωρίς όρους διαμοιρασμός των δεδομένων τους στερεί την αναγνώριση, αυτά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και πλουτισμού, τη στιγμή που οι χώρες τους δεν έχουν πρόσβαση στα εμβόλια
Why, in Light of COVID-19, Congress Should Legislate E-book Solutions
Fitzgerald, Patrick
Working Paper Series, University of Pittsburgh, School of Law, available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3850921
Με το 47% των βιβλιοθηκών κλειστών στις ΗΠΑ, η COVID-19 έχει εμποδίσει προσωρινά την πρόσβαση σε πάνω από 650 εκατομμύρια βιβλία σε φυσική μορφή. Σε απάντηση, οι βιβλιοθήκες προσφέρουν ηλεκτρονικά βιβλία στο κοινό τους μέσω διαφορετικών μοντέλων.
Koch T
Patterns (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100272.
Published:May 06, 2021
Τα σύνολα δεδομένων για την εμφάνιση ασθενειών ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν, αλλά ποτέ σε αυτήν την κλίμακα και δυνατότητα για περαιτέρω  ευρεία εξερεύνηση. Αυτός ο εκδημοκρατισμός επεκτάθηκε σε δεδομένα που προηγουμένως προορίζονταν συνήθως για  συγκεκριμένους ερευνητές και αξιωματούχους
Wanted: rules for pandemic data access that everyone can trust
Nature 594, 8 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01460-7
01 June 2021
Μετά την COVID, μια συνθήκη θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να συμφωνηθεί η πρόσβαση στα πανδημικά δεδομένα, πριν από μια επόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Vulnerability to rumors during the COVID-19 pandemic: Results of a national survey
Victoria Jane En Long, Wei Shien Koh, Young Ern Saw, Jean CJ Liu
medRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.01.20205187
Posted October 02, 2020
Με δεδομένη προηγούμενη έρευνα που συνδέει την έκθεση σε φήμες με την ψυχική υγεία, πραγματοποιήθηκε μια πανεθνική έρευνα από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2020, σε 1.237 συμμετέχοντες, για να βρεθεί το ποσοστό έκθεσης σε φήμες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την ευπάθεια σε αυτές. 
Viral modernity? epidemics, infodemics, and the ‘bioinformational’ paradigm
Michael A. Peters, Petar Jandrić & Peter McLaren
Educational Philosophy and Theory, DOI: 10.1080/00131857.2020.1744226
https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1744226
Published online: 31 Mar 2020
Ο ιϊκός εκσυγχρονισμός (Viral modernity) είναι μια έννοια που βασίζεται στη φύση των ιών (βιολογική) με τον αρχαίο και κρίσιμο ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην εξέλιξη και τον πολιτισμό και ταυτόχρονα εμπεριέχει τις διάφορες μορφές της βιοπληροφορικής (bioinformation) και τον ρόλο της επιστήμης της πληροφορίας και της πληροφορικής στην σύγχρονη κοινωνία. Στο παρόν άρθρο, ο καθένας από τους 3 συγγραφείς, καταπιάνεται χωριστά με την έννοια του ιού (βιολογικού, τεχνολογικού και πληροφοριακού), με τους κώδικες, τα οικοσυστήματα της πληροφορίας και της πληροφορικής, τις δημοσιεύσεις, την εκπαίδευση και τα αναδυόμενα συστήματα επικοινωνίας της γνώσης αλλά και της παραπληροφόρησης (Infodemics: virus of misinformation). Εντοπίζουν τις συσχετίσεις αυτών με τις επιδημίες, την καραντίνα και τη διαχείριση της δημόσιας υγείας. Γίνεται αναφορά στην έννοια της ιογενούς-ψηφιακής φιλοσοφίας (Viral-Digital Philosophy-VDP) που βασίζεται στον παραλληλισμό των βιολογικών και τεχνολογικών συστημάτων. Συζητείται η στάση μας απέναντι στο Covid-19 ως μια απάντηση της βιοπληροφορικής (bioinformationalist) που αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα το πρωτοφανές στην ιστορία επίπεδο ανταλλαγής ενάρετων πληροφοριών  και την αξιοποίηση των δεδομένων αλληλουχίας του γονιδιώματος του ιού στις δοκιμασίες για τη θεραπεία ή το εμβόλιο. Τις τοποθετήσεις των 3 συγγραφέων ακολουθούν τρεις ανοιχτές αναθεωρήσεις, οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω τα συμπεράσματα και τα συσχετίζουν με την φιλοσοφία και την έννοια του ιού ως “Pharmakon“ (φάρμακο).
Varsha Vijay, Christopher R. et al.
Biological Conservation, Volume 257, 2021, 109078, ISSN 0006-3207, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109078.
Χρησιμοποιούνται δεδομένα αναζήτησης στο Διαδίκτυο από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διερεύνηση των αλλαγών στις δημόσιες πληροφορίες που αναζητώνται κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, για θέματα σχετικά με τη εμπλοκή της υγείας και του περιβάλλοντος

Pages