Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Chande, A., Lee, S., Harris, M. et al.
Nature Human Behaviour (2020). https://doi.org/10.1038/s41562-020-01000-9
Published: 09 November 2020
Παρουσιάζεται ένας διαδραστικός ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου που υπολογίζει, σε πραγματικό χρόνο, τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού όταν ένα τουλάχιστον άτομο με SARS-CoV-2 είναι παρόν σε συγκεντρώσεις διαφορετικών μεγεθών. Ο χάρτης είναι μέσο οπτικοποίησης του κινδύνου από τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις στις διάφορες πολιτείες και κομητείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

David A. Drew, Long H. Nguyen, et al.
Science 05 May 2020:eabc0473, DOI: 10.1126/science.abc0473
05 May 2020
Για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον γρήγορο ρυθμό επιπολασμού της νόσου του κορονοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), απαιτείται η συστηματική συλλογή μεγάλου αριθμού και μεγάλης κλίμακας δεδομένων από την γενικό πληθυσμό, ούτως ώστε οι αντιδράσεις που σχεδιάζονται να βασίζονται σε στοιχεία. Η κοινοπραξία COronavirus Pandemic Epidemiology (COPE) φέρνει σε επαφή επιστήμονες με εμπειρία στην έρευνα μεγάλων δεδομένων με την επιδημιολογία και ανέπτυξε μια εφαρμογή για κινητά COVID-19 Symptom Tracker έχει ήδη συγκεντρώσει δεδομένα από περισσότερους από 2,8 εκατομμύρια χρήστες.
Oniani D, Wang Y. A
ArXiv. 2020;arXiv:2006.10964v2.
Published 2020 Jun 19
Η εξαιρετικά δυναμική και ταχέως νόσος COVID-19 έχει καταστήσει δύσκολη την πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, νόσο, τη στιγμή που αυτές ζητούνται. Οι διάφορες διαδικτυακές κοινότητες, τα φόρουμ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πιθανούς τόπους για την αναζήτηση σχετικών ερωτήσεων και απαντήσεων, ωστόσο, λόγω της φύσης αυτών των ιστότοπων, υπάρχει πάντα ένας περιορισμός στον αριθμό ερωτήσεων/απαντήσεων που ενώ οι ερωτήσεις σπάνια απαντώνται αμέσως. Με τις εξελίξεις στον τομέα της επεξεργασίας φυσικών γλωσσών, ιδίως στον τομέα των γλωσσικών μοντέλων, κατέστη δυνατό να σχεδιαστούν chatbots για την αυτόματη απάντηση ερωτήσεων που σχετίζονται με την COVID-19. 
Public perception of COVID-19’s global health crisis on Twitter until 14 weeks after the outbreak
Muhammad S Abdo, Ali S Alghonaim, Bacem A Essam
Digital Scholarship in the Humanities, fqaa037, https://doi.org/10.1093/llc/fqaa037
Published: 02 September 2020
Αυτό το άρθρο διερευνά τα θέματα για τα οποία ανησυχούν περισσότερο οι άνθρωποι στο πλαίσιο της COVID-19. Μελετάται η κατανόηση της πανδημίας, με τη χρήση εννοιολογικών μεταφορών του MetaNet σε περίπου 10.000 tweets που έγιναν ανά ημέρα το χρονικό διάστημα μελέτης. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν σχετικά με αυτήν την πανδημία στο Twitter αναλύεται επίσης χρησιμοποιώντας το εργαλείο Linguistic Inquiry και Word Count (LIWC).
Xiaoli Nan, Irina A. Iles, Bo Yang & Zexin Ma
Health Communication, DOI: 10.1080/10410236.2021.1994910
Published online: 01 Nov 2021
Σε αυτό το άρθρο, εξετάστηκαν δεκαετίες ερευνών στο διεπιστημονικό πεδίο της επικοινωνίας και παρέχονται συστάσεις και στρατηγικές βασισμένες στην επιστήμη για τον σχεδιασμό μηνυμάτων σχετικών με τη δημόσια υγεία στην COVID-19.
Izcovich A, Ragusa MA, Tortosa F, Lavena Marzio MA, Agnoletti C, Bengolea A, et al.
PLoS ONE 15(11): e0241955. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241955
Ο στόχος της συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες πρόγνωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη φροντίδα ασθενών που έχουν μολυνθεί με COVID-19.
Nicola Veronese, Carlo Saccaro, et al.
Ageing Research Reviews, Volume 72, 2021, 101489, https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101489.
December 2021
Διερευνάται η αβεβαιότητα και η απροθυμία εμβολιασμού κατά της COVID-19 σε ηλικιωμένους (άτομα άτομα ηλικίας >60 ετών) καθώς και οι παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται αυτή. 
Oya Y. Rieger
ITHAKA S&R, ISSUE BRIEF, DOI: https://doi.org/10.18665/sr.313288
May 27, 2020
Η πανδημία COVID-19 - η πρώτη μεγάλη υγειονομική κρίση από τότε που οι ιατρικές και βιοϊατρικές  έχουν γίνει ευρέως διαθέσιμες στο διαδίκτυο - υπογράμμισε περαιτέρω τη σημασία της ταχείας διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τα preprint δημοσιεύματα επιτρέπουν στους ερευνητές να μοιράζονται τα αποτελέσματα της έρευνάς τους γρήγορα, αλλά εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ακρίβεια, την ποιότητα και την εξάρτησή μας από τη φύση του επιστημονικού κλάδου να «αυτο-αξιολογείται».
Pandemic Supply Chain Research: A Structured Literature Review and Bibliometric Network Analysis
Swanson, D.; Santamaria, L.
Logistics 2021, 5, 7. https://doi.org/10.3390/logistics5010007
Published: 29 January 2021
Η έρευνα περιλαμβάνει μια βιβλιομετρική ανάλυση της έρευνας σχετικής με την εφοδιαστική αλυσίδα κατά τη διάρκεια πανδημιών

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages