Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Novel 2019 coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19): An updated overview for emergency clinicians
Giwa AL, Desai A, Duca A.
Emerg Med Pract. 2020 May 1;22(5):1-28.
Epub: 2020 Mar 24
Η επιδημία από τον νέο κορονοϊό, COVID-19, έγινε γρήγορα μια παγκόσμια απειλή για την υγεία, τα ταξίδια και το εμπόριο. Είναι απαραίτητο για τους κλινικούς ιατρούς που αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά, να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά με την επικίνδυνη αυτή επιδημία και να είναι σε θέση να διαχωρίσουν τα γεγονότα από τις εικασίες. Αυτή η επισκόπηση αναλύει τις καλύτερες πληροφορίες από την πρώιμη έρευνα, και προσφέρει χρήσιμους συνδέσμους προς ιστοτόπους με αξιόπιστες πληροφοριακές πηγές, κάποιες από τις οποίες επικαιροποιούνται καθημερινά, για συνεχή ενημέρωση σχετικά με αυτή την ταχέως εξελισσόμενη επιδημία.
JEFFREY BRAINARD
Science, doi: 10.1126/science.acx9058
8 SEP 2021
Η πανδημία έδειξε ότι σε μια κρίση, η επιστημονική επικοινωνία μπορεί να επιταχυνθεί αλλά και να ανοίξει, βοηθώντας στη δημιουργία ενός νέου εκδοτικού συστήματος. Όμως σχεδόν 2 χρόνια αργότερα, οι ελπίδες για μια επανάσταση εξασθενούν.
Zeina Hassan Ousseiran, Youssef Fares & Wafaa Takash Chamoun
International Journal of Neuroscience, DOI: 10.1080/00207454.2021.1973000
Published online: 29 Sep 2021
Αυτή η συστηματική ανασκόπηση στοχεύει στη μελέτη και σύνοψη των διαφορετικών νευρολογικών εκδηλώσεων του ιού SARS-CoV-2, από 113 άρθρα, 25 αναδρομικές μελέτες και άλλες αναφορές, μελέτες περιπτώσεων κτλ.
Meta-Research: Citation needed? Wikipedia and the COVID-19 pandemic
Omer Benjakob, Rona Aviram, Jonathan Sobel
bioRxiv 2021.03.01.433379; doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.01.433379
Επιχειρείται η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Wikipedia αντιμετώπισε με επιτυχία την παραπληροφόρηση στην COVID-19
Lin Liu, Shu-Yu Ni, et al.
EClinicalMedicine, Volume 40, 2021, 101111, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101111.
Published:September 07, 2021
Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες παρατήρησης που περιλαμβάνουν κοόρτη και αφορούσαν σε εκτίμηση κινδύνου και συσχέτιση της ευαισθησίας για ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές και της σοβαρότητας νόσησης/θνησιμότητας από COVID-19

 

Liam Brierley
The Lancet Planetary Health, Volume 5, Issue 3, 2021, Pages e115-e117, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00011-5.
Τα preprints άρθρα είχαν σαφή επίπτωση στη ευρεία και έγκαιρη διάδοση σημαντικών ερευνητικών ευρημάτων. Όμως για την αξιολόγηση της πραγματικής επίδρασής τους στην πανδημία θα απαιτηθούν σημαντικές βιβλιομετρικές έρευνες.
Tagini, S., Brugnera, A., Ferrucci, R., et al.
Appl Psychol Health Well‐Being. https://doi.org/10.1111/aphw.12274
First published: 15 April 2021
Διερευνώνται ποιοί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την αντίληψη του κινδύνου για νόσηση από COVID‐19, μέσω ανάλυσης δημοσιευμάτων από τις πηγές PubMed, Scopus και Web of Science.
Khatter, A., Naughton, M., Dambha-Miller, H. and Redmond, P. 
Learned Publishing. https://doi.org/10.1002/leap.1403
Εξετάζεται η ποιότητα ερευνητικών δημοσιευμάτων που έχουν μεγάλη διάδοση, χρησιμοποιώντας βιβλιομετρική ανάλυση για την ποιότητα των αναφορών και περιεχομένου και τον κίνδυνο προκατάληψης
Taquet M, Dercon Q, Luciano S, Geddes JR, Husain M, Harrison PJ
PLoS Med 18(9): e1003773. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003773
Published: September 28, 2021
Η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 273.618 ασθενών που διαγνώστηκαν με COVID-19 και εκτίμησε τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιων συμπτωμάτων σε διαφορετικές ομάδες εντός του πληθυσμού στους 6 μήνες μετά τη διάγνωση. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση με τη γρίπη.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Kamenidou, I.E.; Stavrianea, A.; Mamalis, S.; Mylona, I. 
International Journal of Environmental Research and Public Health 17(19):6964, DOI: 10.3390/ijerph17196964
September 2020

Pages