Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Marc Chadeau-Hyam,  Ioanna Tzoulaki, et al.
International Journal of Epidemiology, Volume 49, Issue 5, October 2020, Pages 1454–1467, https://doi.org/10.1093/ije/dyaa134

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Responding to information asymmetry in crisis situations: innovation in the time of the COVID-19 pandemic
Phillips, W.; Roehrich, J. K.; Kapletia, D.
Public Management Review ; 25(1):175-198, 2023, https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1960737
Published online: 06 Aug 2021
Οι κρίσεις δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα των οργανισμών δημοσίων υπηρεσιών. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να ανταποκρίνονται και να καινοτομούν εντός αυστηρών περιορισμών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Παρουσιάζοντας την COVID-19 ως τον γνωστό άγνωστο (θεωρία του μαύρου κύκνου), υιοθετείται η θεωρία της επεξεργασίας πληροφοριών για να διερευνήθεί το πώς οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι προμηθευτές τους αντιμετωπίζουν την ασύμμετρη πληροφόρηση για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων.
OCLC REALM Project
Published: 18 November 2021
Το κείμενο παρέχει έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια και τις παραλλαγές του SARS-CoV-2, προς βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και στους ενδιαφερόμενους φορείς τους, για να διασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων βασίζεται στην πιο πρόσφατη επιστημονική γνώση.
Tang X, Musa SS, Zhao S, He D.
Front Public Health. 2021 Jun 11;9:663045. doi: 10.3389/fpubh.2021.663045. PMID: 34178920; PMCID: PMC8226004.
2021 Jun 11
Πραγματοποιείται μια συστηματική ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας για να διερευνηθεί η επανενεργοποίηση/ επανανόσηση με COVID-19 ασθενών που ανέρρωσαν και οι οποίοι βρέθηκαν ξανά θετικοί.
Chande, A., Lee, S., Harris, M. et al.
Nature Human Behaviour (2020). https://doi.org/10.1038/s41562-020-01000-9
Published: 09 November 2020
Παρουσιάζεται ένας διαδραστικός ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου που υπολογίζει, σε πραγματικό χρόνο, τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού όταν ένα τουλάχιστον άτομο με SARS-CoV-2 είναι παρόν σε συγκεντρώσεις διαφορετικών μεγεθών. Ο χάρτης είναι μέσο οπτικοποίησης του κινδύνου από τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις στις διάφορες πολιτείες και κομητείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

David A. Drew, Long H. Nguyen, et al.
Science 05 May 2020:eabc0473, DOI: 10.1126/science.abc0473
05 May 2020
Για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον γρήγορο ρυθμό επιπολασμού της νόσου του κορονοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), απαιτείται η συστηματική συλλογή μεγάλου αριθμού και μεγάλης κλίμακας δεδομένων από την γενικό πληθυσμό, ούτως ώστε οι αντιδράσεις που σχεδιάζονται να βασίζονται σε στοιχεία. Η κοινοπραξία COronavirus Pandemic Epidemiology (COPE) φέρνει σε επαφή επιστήμονες με εμπειρία στην έρευνα μεγάλων δεδομένων με την επιδημιολογία και ανέπτυξε μια εφαρμογή για κινητά COVID-19 Symptom Tracker έχει ήδη συγκεντρώσει δεδομένα από περισσότερους από 2,8 εκατομμύρια χρήστες.
Oniani D, Wang Y. A
ArXiv. 2020;arXiv:2006.10964v2.
Published 2020 Jun 19
Η εξαιρετικά δυναμική και ταχέως νόσος COVID-19 έχει καταστήσει δύσκολη την πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, νόσο, τη στιγμή που αυτές ζητούνται. Οι διάφορες διαδικτυακές κοινότητες, τα φόρουμ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πιθανούς τόπους για την αναζήτηση σχετικών ερωτήσεων και απαντήσεων, ωστόσο, λόγω της φύσης αυτών των ιστότοπων, υπάρχει πάντα ένας περιορισμός στον αριθμό ερωτήσεων/απαντήσεων που ενώ οι ερωτήσεις σπάνια απαντώνται αμέσως. Με τις εξελίξεις στον τομέα της επεξεργασίας φυσικών γλωσσών, ιδίως στον τομέα των γλωσσικών μοντέλων, κατέστη δυνατό να σχεδιαστούν chatbots για την αυτόματη απάντηση ερωτήσεων που σχετίζονται με την COVID-19. 
Public perception of COVID-19’s global health crisis on Twitter until 14 weeks after the outbreak
Muhammad S Abdo, Ali S Alghonaim, Bacem A Essam
Digital Scholarship in the Humanities, fqaa037, https://doi.org/10.1093/llc/fqaa037
Published: 02 September 2020
Αυτό το άρθρο διερευνά τα θέματα για τα οποία ανησυχούν περισσότερο οι άνθρωποι στο πλαίσιο της COVID-19. Μελετάται η κατανόηση της πανδημίας, με τη χρήση εννοιολογικών μεταφορών του MetaNet σε περίπου 10.000 tweets που έγιναν ανά ημέρα το χρονικό διάστημα μελέτης. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν σχετικά με αυτήν την πανδημία στο Twitter αναλύεται επίσης χρησιμοποιώντας το εργαλείο Linguistic Inquiry και Word Count (LIWC).
Xiaoli Nan, Irina A. Iles, Bo Yang & Zexin Ma
Health Communication, DOI: 10.1080/10410236.2021.1994910
Published online: 01 Nov 2021
Σε αυτό το άρθρο, εξετάστηκαν δεκαετίες ερευνών στο διεπιστημονικό πεδίο της επικοινωνίας και παρέχονται συστάσεις και στρατηγικές βασισμένες στην επιστήμη για τον σχεδιασμό μηνυμάτων σχετικών με τη δημόσια υγεία στην COVID-19.

Pages