Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Pandemic Publishing: Medical journals drastically speed up their publication process for Covid-19
Serge P.J.M. Horbach
bioRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.18.045963
Posted April 18, 2020
Σε περιόδους κρίσης, όπως είναι και της τρέχουσας πανδημίας Covid-19, η ταχεία διάδοση των σχετικών επιστημονικών πληροφοριών είναι υψίστης σημασίας. Όμως ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πάγιας διαδικασίας για τη δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό, που μπορεί να είναι έως και αρκετούς μήνες, αποτελεί εμπόδιο στη γρήγορη κυκλοφορία των νεότερων πληροφοριών. Ακολουθώντας πρωτοβουλίες εκδοτών επιστημονικών ιατρικών περιοδικών για την συντόμευση της διαδικασίας δημοσίευσης άρθρων που σχετίζονται με τον Covid-19, αυτή η μελέτη επιχειρεί να αξιολογήσει εάν το κατάφεραν πράγματι και κατά πόσο.
OpenSAFELY: factors associated with COVID-19 death in 17 million patients
Elizabeth J. Williamson, Alex J. Walker, et al.
Nature (2020), DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2521-4
Published: 08 July 2020
Η ανευ προηγουμένου επείγουσα ανάγκη για κατανόηση ποιος διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών από την COVID-19, απαιτεί έγκαιρη ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων για την ποσοτικοποίηση μιας σειράς κλινικών παραγόντων κινδύνο. Από την National Health Service (NHS) England, δημιουργήθηκε το OpenSAFELY: μια ασφαλής πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων υγείας που καλύπτει το 40% όλων των ασθενών στην Αγγλία, που χρησιμοποιεί δεδομένα ασθενών από το υπάρχον κέντρο δεδομένων ενός μεγάλου προμηθευτή ηλεκτρονικών αρχείων υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Open peer-review platform for COVID-19 preprints
Michael A. Johansson & Daniela Saderi
Nature 579, 29 (2020) doi: 10.1038/d41586-020-00613-4
03 March 2020
Η δημόσια πρόσκληση για ταχεία ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων που σχετίζονται με το ξέσπασμα του COVID-19 (βλ. https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak) οδηγεί σε πρωτοφανή επιτάχυνση των (μη αναθεωρημένων - unrefereed) preprints επιστημονικών άρθρων. Προκειμένου να γίνει ευκολότερα ο εντοπίσμός της πλεον σημαντικής έρευνας, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα Outbreak Science Rapid PREreview, με την υποστήριξη του χρηματοδότη Wellcome με έδρα το Λονδίνο. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που παράλληλα διευκολύνει για την γρήγορη αναθεώρηση (peerreview) των preprints που σχετιζονται με αναδυόμενες επιδημίες (βλ. https://outbreaksci.prereview.org).
On COVID-19, cognitive bias, and open access
ProfileMay R. Berenbaum
PNAS January 12, 2021 118 (2) e2026319118; https://doi.org/10.1073/pnas.2026319118
Με την έναρξη του έτους 2021, κοιτάζοντας πίσω το έτος 2020, γίνεται μια αναδρομή στη δυναμική που δημιουργήθηκε από την πανδημία Covid-19 στα επιστημονικά επιτεύγματα και την επικοινωνία τους.
Novel 2019 coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19): An updated overview for emergency clinicians
Giwa AL, Desai A, Duca A.
Emerg Med Pract. 2020 May 1;22(5):1-28.
Epub: 2020 Mar 24
Η επιδημία από τον νέο κορονοϊό, COVID-19, έγινε γρήγορα μια παγκόσμια απειλή για την υγεία, τα ταξίδια και το εμπόριο. Είναι απαραίτητο για τους κλινικούς ιατρούς που αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά, να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά με την επικίνδυνη αυτή επιδημία και να είναι σε θέση να διαχωρίσουν τα γεγονότα από τις εικασίες. Αυτή η επισκόπηση αναλύει τις καλύτερες πληροφορίες από την πρώιμη έρευνα, και προσφέρει χρήσιμους συνδέσμους προς ιστοτόπους με αξιόπιστες πληροφοριακές πηγές, κάποιες από τις οποίες επικαιροποιούνται καθημερινά, για συνεχή ενημέρωση σχετικά με αυτή την ταχέως εξελισσόμενη επιδημία.
JEFFREY BRAINARD
Science, doi: 10.1126/science.acx9058
8 SEP 2021
Η πανδημία έδειξε ότι σε μια κρίση, η επιστημονική επικοινωνία μπορεί να επιταχυνθεί αλλά και να ανοίξει, βοηθώντας στη δημιουργία ενός νέου εκδοτικού συστήματος. Όμως σχεδόν 2 χρόνια αργότερα, οι ελπίδες για μια επανάσταση εξασθενούν.
Zeina Hassan Ousseiran, Youssef Fares & Wafaa Takash Chamoun
International Journal of Neuroscience, DOI: 10.1080/00207454.2021.1973000
Published online: 29 Sep 2021
Αυτή η συστηματική ανασκόπηση στοχεύει στη μελέτη και σύνοψη των διαφορετικών νευρολογικών εκδηλώσεων του ιού SARS-CoV-2, από 113 άρθρα, 25 αναδρομικές μελέτες και άλλες αναφορές, μελέτες περιπτώσεων κτλ.
Meta-Research: Citation needed? Wikipedia and the COVID-19 pandemic
Omer Benjakob, Rona Aviram, Jonathan Sobel
bioRxiv 2021.03.01.433379; doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.01.433379
Επιχειρείται η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Wikipedia αντιμετώπισε με επιτυχία την παραπληροφόρηση στην COVID-19
Lin Liu, Shu-Yu Ni, et al.
EClinicalMedicine, Volume 40, 2021, 101111, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101111.
Published:September 07, 2021
Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες παρατήρησης που περιλαμβάνουν κοόρτη και αφορούσαν σε εκτίμηση κινδύνου και συσχέτιση της ευαισθησίας για ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές και της σοβαρότητας νόσησης/θνησιμότητας από COVID-19

 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

On an innovative architecture for digital immunity passports and vaccination certificates
John C. Polley, Ilias Politis, Christos Xenakis, Adarbad Master, Michał Kępkowski
arXiv:2103.04142v4
last revised 12 May 2021
Παρέχεται μια ολοκληρωμένη απάντηση στις προκλήσεις της τεχνολογίας, της ηθικής και της ασφάλειας, προτείνοντας μια αρχιτεκτονική που παρέχει σε άτομα, εργοδότες και δημόσιες υπηρεσίες, μια ψηφιακή, αποκεντρωμένη και μη αμφισβητούμενη, κρυπτογραφημένη διαπίστευση.

Pages