Δημόσια διοίκηση

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Radin, B. A.
The American Review of Public Administration. DOI: https://doi.org/10.1177/0275074020942426
Η κατάσταση με την πανδημία COVID-19, είναι ένα κλασικό ζήτημα επαίσχυντου προβλήματος ("wicked problem"). Δεν είναι σαφές ποια είναι τα όρια και τα πλαίσιά του και τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αντιμετώπισή του. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στην πρόκληση που παρουσιάζεται, στην επισήμανση της πολυπρολότητας των θεμάτων και στην εύρεση τρόπων σύνδεσης και διαφοροποίησης του προβλήματος από προηγούμενες κρίσεις. 
Smith Farrell, Melanie
Research, Publications, and Presentations. 32
Παρουσιάζεται το πλάνο επαναλειτουργίας της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης του Akron, που βασίζεται στα τρέχοντα επίπεδα επικινδυνότητας μετάδοσης της COVID-19 και στις οδηγίες της διοίκησης του Πανεπιστημίου του Akron και του Γραφείου του Κυβερνήτη του Οχάιο. Η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων είναι απαραίτητη για το εκ νέου άνοιγμα της βιβλιοθήκης και για τον συντονισμό των προσπαθειών ανάσχεσης της διάδοσης της COVID-19
Tushnet, Mark V.
Working Paper Series, Harvard Law School, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4038420 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4038420
Posted: 3 Apr 2022
Ασκείται κριτική σε ένα προοδευτικό επιχείρημα για το διοικητικό κράτος, ότι δηλαδή θα βασίζει τις πολιτικές του σε αυτό που οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι θα προάγει καλύτερα το δημόσιο καλό και θα ανταποκρίνεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
New development: COVID-19 as an accelerator of digital transformation in public service delivery
Deborah Agostino, Michela Arnaboldi & Melisa Diaz Lema (2020)
Public Money & Management, DOI: 10.1080/09540962.2020.1764206
Ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας απρόοπτης κρίσης, όπως η πανδημία COVID-19, η παροχή των δημόσιων υπηρεσιών δεν μπορεί να ανασταλεί. Ξεκινώντας από τη εμπειρία 100 ιταλικών κρατικών μουσείων, αυτό το άρθρο δείχνει πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες και ιδιαίτερα τα κοινωνικά μέσα μπορούν να είναι  ισχυρά εργαλεία για την παροχή μιας δημόσιας υπηρεσίας όταν αυτή δεν μπορεί να παρέχεται επιτόπου. Εξηγούνται τα οφέλη της διαδικτυακής παροχής υπηρεσιών, οι κοινωνικές και οργανωτικές προκλήσεις, υπογραμμίζονται οι τομείς που χρειάζονται περαιτέρω έρευνα και επισημαίνεται η ανάγκη προσεκτικού σχεδιασμού του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να είναι άμεση η αντίδραση σε περιόδους κρίσης.
Wernli D., Clausin M.,  et al. 2021.
Geneva Science-Policy Interface Policy Brief. Geneva, Switzerland.
24.03.2021
Το κείμενο πολιτικής, από μια ομάδα ερευνητών από τις φυσικές και τις κοινωνικές επιστήμες, στοχεύει στην προώθηση μιας ολιστικής νοοτροπίας σχετικά με την πανδημία COVID-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών