Δημόσια διοίκηση

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Radin, B. A.
The American Review of Public Administration. DOI: https://doi.org/10.1177/0275074020942426
Η κατάσταση με την πανδημία COVID-19, είναι ένα κλασικό ζήτημα επαίσχυντου προβλήματος ("wicked problem"). Δεν είναι σαφές ποια είναι τα όρια και τα πλαίσιά του και τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αντιμετώπισή του. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στην πρόκληση που παρουσιάζεται, στην επισήμανση της πολυπρολότητας των θεμάτων και στην εύρεση τρόπων σύνδεσης και διαφοροποίησης του προβλήματος από προηγούμενες κρίσεις. 
Smith Farrell, Melanie
Research, Publications, and Presentations. 32
Παρουσιάζεται το πλάνο επαναλειτουργίας της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης του Akron, που βασίζεται στα τρέχοντα επίπεδα επικινδυνότητας μετάδοσης της COVID-19 και στις οδηγίες της διοίκησης του Πανεπιστημίου του Akron και του Γραφείου του Κυβερνήτη του Οχάιο. Η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων είναι απαραίτητη για το εκ νέου άνοιγμα της βιβλιοθήκης και για τον συντονισμό των προσπαθειών ανάσχεσης της διάδοσης της COVID-19
Tushnet, Mark V.
Working Paper Series, Harvard Law School, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4038420 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4038420
Posted: 3 Apr 2022
Ασκείται κριτική σε ένα προοδευτικό επιχείρημα για το διοικητικό κράτος, ότι δηλαδή θα βασίζει τις πολιτικές του σε αυτό που οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι θα προάγει καλύτερα το δημόσιο καλό και θα ανταποκρίνεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
Traveling and Eating Out during the COVID-19 Pandemic: The Go To Campaign Policies in Japan
Okubo, Toshihiro
Japan and the World Economy, Volume 64, December 2022, 101157, https://doi.org/10.1016/j.japwor.2022.101157
Available online 17 September 2022
Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) βύθισε σε ύφεση πολλές βιομηχανίες της οικονομίας, ιδιαίτερα τους κλάδους των ταξιδιών, της διαμονής σε ξενοδοχεία και του φαγητού/ποτού. Στην Ιαπωνία εφαρμόστηκαν ορισμένες πολιτικές αύξησης της ζήτησης που στόχευαν τέτοιες βιομηχανίες, γνωστές ως καμπάνιες Go To Travel και Go To Eat. Χρησιμοποιώντας μια μοναδική έρευνα σε ατομικό επίπεδο, διερευνάται ποιοι παράγοντες κάνουν τους ανθρώπους να ανταποκρίνονται σε αυτές τις καμπάνιες.
Responding to information asymmetry in crisis situations: innovation in the time of the COVID-19 pandemic
Phillips, W.; Roehrich, J. K.; Kapletia, D.
Public Management Review ; 25(1):175-198, 2023, https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1960737
Published online: 06 Aug 2021
Οι κρίσεις δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα των οργανισμών δημοσίων υπηρεσιών. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να ανταποκρίνονται και να καινοτομούν εντός αυστηρών περιορισμών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Παρουσιάζοντας την COVID-19 ως τον γνωστό άγνωστο (θεωρία του μαύρου κύκνου), υιοθετείται η θεωρία της επεξεργασίας πληροφοριών για να διερευνήθεί το πώς οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι προμηθευτές τους αντιμετωπίζουν την ασύμμετρη πληροφόρηση για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων.
Qualitative Insights From Governmental Public Health Employees About Experiences Serving During the COVID-19 Pandemic, PH WINS 2021
Yeager, V. A.; Madsen, E. R.; Schaffer, K.
Journal of Public Health Management & Practice ; 29(Suppl 1):S73-S86, January/February 2023, https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000001644
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τις εμπειρίες των κυβερνητικών υπαλλήλων δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Συνολικά 5169 απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου κωδικοποιήθηκαν ποιοτικά. Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους υπαλλήλους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Στην εργασία αυτή συζητούνται τα 15 πιο κοινά θέματα.
Public sector efficiency in the design of a COVID fund for the euro area
Olanubi, Oluwanbepelumi Esther; Olanubi, Sijuola Orioye
Research in Economics, Volume 76, Issue 3, September 2022, Pages 163-169, https://doi.org/10.1016/j.rie.2022.07.004
Available online 11 July 2022
Αυτή η μελέτη εξετάζει τη σημασία της ενσωμάτωσης ζητημάτων αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα στον σχεδιασμό ενός «Ταμείου COVID» στη ζώνη του ευρώ, με στόχο την παροχή ασφάλισης στα κράτη μέλη έναντι κοινών κραδασμών στον τομέα της υγείας.
Postpandemic Technopolitical Democracy: Algorithmic Nations, Data Sovereignty, Digital Rights, and Data Cooperatives
Calzada, I.
Contributions to Political Science ; : 97-117, 2023, https://doi.org/10.1007/978-3-031-08608-3_6
Published 26 November 2022
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει προκύψει μία συζήτηση σχετικά με την κατάλληλη δημοκρατική και τεχνοπολιτική απόκριση όταν οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τεχνολογίες επιτήρησης ασθενειών για να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση της COVID-19, τονίζοντας τη διχοτόμηση μεταξύ του κυβερνοελέγχου του κράτους-Λεβιάθαν και των πολιτικών ελευθεριών. Η πανδημία COVID-19 έχει αναπόφευκτα εγείρει την ανάγκη για ανθεκτική και τεχνοπολιτική απάντηση στις απειλές της δημοκρατίας που παράγουν οι υπερσυνδεδεμένες κοινωνίες των viral. Προκειμένου να ρίξει φως σε αυτή τη συζήτηση, μέσα σε αυτόν τον τόμο για τη «δημοκρατική εμβάθυνση», αυτό το κεφάλαιο εισάγει τον νέο όρο «μεταπανδημική τεχνοπολιτική δημοκρατία» ως έναν τρόπο να γίνουν κατανοητές οι αναδυόμενες μορφές και κλίμακες για την ανάπτυξη της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στις υπερσυνδεδεμένες μεταπανδημικές κοινωνίες των viral.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages