Αναψυχή

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Wang, Di, Kotsi, Filareti, Mathmann, Frank, Yao, Jun, Pike, Steven.
Journal of Hospitality and Tourism Management ; 51:568-577, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.05.013
26 May 2022
Οι διακοπές στο εσωτερικό έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την τουριστική βιομηχανία σε πολλά μέρη του κόσμου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και των συνεπαγόμενων ταξιδιωτικών περιορισμών. Με βάση την εξελικτική ψυχολογία, αυτό το άρθρο παρουσιάζει μία μελέτη με δεδομένα που συλλέχθηκαν από δύο δείγματα στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η συνδυασμένη ανάλυση αποκάλυψε ότι τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του προορισμού αφορούν τον συνωστισμό και τον τύπο του καταλύματος.
Miao L, Im J, So KKF, Cao Y.
Ann Tour Res. 2022;95:103410. doi:10.1016/j.annals.2022.103410
Published online 2022 May 7
Eξετάζεται ο τουρισμός μετά την πανδημία μέσα από τη θεωρητική οπτική της μετατραυματικής ανάπτυξης. Θέτοντας την COVID-19 ως καταλύτη για προσωπική ανάπτυξη, διερευνάται πώς οι μεταπανδημικές ταξιδιωτικές και τουριστικές δραστηριότητες εκδηλώνονται ως συνέπειες της μετατραυματικής ανάπτυξης, καθώς και ως μέσα για αυτήν.
Wallinheimo, A.-S.; Evans, S.L.
Healthcare 2021, 9, 393. https://doi.org/10.3390/healthcare9040393
Published: 1 April 2021
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου στην ψυχική υγεία και στην αντιμετώπιση της απομόνωσης στους μεσήλικες και ηλικιωμένους.
Annals of Tourism Research,
Available online: 2 April 2020
Από τα μέσα Δεκεμβρίου 2019, που η λοίμωξη COVID-19 του νέου κορονοϊού έπληξε την Wuhan, στην Κίνα, μέχρι τις 23 Μαρτίου 2020, επιβεβαιώθηκαν 332.930 κρούσματα σε 190 χώρες και 14.510 θάνατοι. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεταδοτική αερομεταφερόμενη ασθένεια, με εκθετικά αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων, επιβλήθηκαν αυστηρά προληπτικά περιοριστικά μέτρα στην ανθρώπινη κινητικότητα, και προσωρινό κλείσιμο συνόρων και επιχειρήσεων. Το ξέσπασμα του COVID-19, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την τουριστική βιομηχανία, δεδομένης της εξάρτησης από την ανθρώπινη κινητικότητα. Για την κατανόηση της επίδρασης του COVID-19 στον τουρισμό, προτείνεται, βαθμολογείται και εφαρμόζεται το μακροοικονομικό μοντέλο Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE). Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ερευνητική προσπάθεια που υποστηρίζει ότι το μοντέλο DSGE είναι πιο κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη αγορά, σε σύγκριση με αναλύσεις χρονοσειρών, οικονομετρικές αναλύσεις και άλλα μοντέλα.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Andreas Nikiforiadis, Lambros Mitropoulos, Pantelis Kopelias, Socrates Basbas, Nikiforos Stamatiadis, Sofia Kroustali
Cities 125 (2022) 103662, https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103662
Available online 16 March 2022