Αθλητισμός και Τουρισμός

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Alan A. Lew, et al.
Tourism Geographies, DOI: 10.1080/14616688.2020.1770326
Published online: 08 Jun 2020
Στο εισαγωγικό αυτό άρθρο, γίνεται αναφορά στον καθοριστικό ρόλο των ταξιδιών και του τουρισμού στις αρχικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID. Επικεντρώνεται όμως στο πώς θα μπορούσε η πρόσφατη πανδημική κρίση να πυροδοτήσει έναν ενδεχομένως ουσιαστικό και θετικό μετασχηματισμό του πλανήτη γενικά και του τουρισμού ειδικότερα. 
The influence of personal and public health and smart applications on biking behavior in South Korea
Kim, M. J.; Hall, C. M..
Journal of Consumer Behaviour ; 2022, https://doi.org/10.1002/cb.2076
First published: 07 June 2022
Το ποδήλατο είναι μια σημαντική μορφή ενεργητικής μεταφοράς που συμβάλλει στη βιώσιμη κινητικότητα ως αποτέλεσμα του ρόλου του στην προσωπική και δημόσια υγεία και στη μείωση των εκπομπών. Η σημασία του έχει αυξηθεί μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, οι μελέτες σχετικά με την ποδηλασία έχουν αμελήσει, σε θεωρητικούς όρους, να αναπτύξουν την κατανόηση του γιατί οι καταναλωτές κάνουν ποδήλατο. Ως εκ τούτου, αυτή η μελέτη σχεδιάζει και επαληθεύει μια εκτεταμένη θεωρία προγραμματισμένης συμπεριφοράς προσθέτοντας την προσωπική και δημόσια υγεία και την αντιληπτή χρήση έξυπνων εφαρμογών για να βοηθήσει στην εξήγηση αυτής της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η μελέτη βασίζεται σε μια ψηφιακή έρευνα στους Νοτιοκορεάτες που έκαναν ποδήλατο για αναψυχή, τουρισμό ή/και εργασία.
The impact of physical activity and meditation to reduce stress and anxiety during covid-19 pandemic: Knowledge and awareness assessment
Mubarak, A. S.; Alzahrani, A. M.; Alamri, R. D.; Asiri, A. A.; Alzahrani, S. A.; Alwadai, F. Y.; Saeedi, A. A.; Alzahrani, K. T.
Medical Science ; 26(124):11, 2022, https://doi.org/10.54905/disssi/v26i124/ms211e2325
Published: 09 June 2022
Ο στόχος της μελέτης αυτής ήταν να εκτιμηθεί η μεσολαβητική επίδραση της συμπεριφοράς υγείας στις συσχετίσεις μεταξύ ψυχικής υγείας και ανησυχίας και άγχους που σχετίζονται με την COVID-19, καθώς και ο τρόπος που η σωματική δραστηριότητα επηρεάζει την ψυχική υγεία, μεσούσης της πανδημίας COVID-19, στον ενήλικο πληθυσμό της Σαουδικής Αραβίας.
A. Chopra and A. K. Singh
2021 International Conference on Advances in Electrical, Computing, Communication and Sustainable Technologies (ICAECT), Bhilai, India, 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/ICAECT49130.2021.9392578.
Date Added to IEEE Xplore: 06 April 2021
Το άρθρο επικεντρώνεται στο πώς ο συνδυασμός της γιόγκα με την ψηφιακή τεχνολογία, συμβάλει στην ενίσχυση της ανοσίας των εργαζομένων και στη βελτίωση της απόδοσής τους.
Zoğal, V., Domènech, A. and Emekli, G. 
Journal of Tourism Futures, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JTF-06-2020-0090
Η πανδημία COVID-19 είναι η πλέον πρόσφατη παράμετρος που επηρέασε την έννοια του «second house» (εξοχικό), κατά την οποία η χρήση τους επεκτάθηκε σε καταφύγιο για αποστασιοποίηση και σε τόπο για προνομιακή τηλεργασία. Αναμένεται ότι ο ρόλος των δεύτερων σπιτιών στην μετά-covid-19 ομαλότητα θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στις τουριστικές και στεγαστικές αγορές.
Wang, Di, Kotsi, Filareti, Mathmann, Frank, Yao, Jun, Pike, Steven.
Journal of Hospitality and Tourism Management ; 51:568-577, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.05.013
26 May 2022
Οι διακοπές στο εσωτερικό έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την τουριστική βιομηχανία σε πολλά μέρη του κόσμου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και των συνεπαγόμενων ταξιδιωτικών περιορισμών. Με βάση την εξελικτική ψυχολογία, αυτό το άρθρο παρουσιάζει μία μελέτη με δεδομένα που συλλέχθηκαν από δύο δείγματα στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η συνδυασμένη ανάλυση αποκάλυψε ότι τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του προορισμού αφορούν τον συνωστισμό και τον τύπο του καταλύματος.
Front. Public Health, 09 March 2022 | https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.780476
Η παρούσα εμπειρική μελέτη διαπίστωσε ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 προώθησε όντως την ολοκλήρωση της βιομηχανίας πολιτιστικού τουρισμού της Κίνας γενικά και σε σύγκριση με το έτος 2019
Reconnecting tourism after COVID-19: the paradox of alterity in tourism areas
Lapointe, Dominic
Tourism Geographies, An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, DOI: 10.1080/14616688.2020.1762115
Published online: 05 May 2020
Στη μετα-COVID-19 εποχή ο τουρισμός θα μετεξελιχθεί. Καθώς η κινητικότητα συνεχίζει να εξαρτάται σημαντικά από τις οδηγίες για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, ορισμένες τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικές περιοχές θα δουν τη παρουσία τους να συρρικνώνεται, οδηγώντας σε μια στροφή προς τους τοπικούς καταναλωτές και τις ανάγκες τους. Με την αύξηση της ανοσίας, ο τουρίστας, θα γίνει και πάλι μέρος του τοπίου, ενώ οι τοπικοί δεσμοί που χτίστηκαν κατά την περίοδο της κρίσης ενδέχεται να παραμείνουν ενισχύοντας την επανασύνδεση του τουρισμού με τις ανάγκες των κοινοτήτων υποδοχής ως μέρος μιας στρατηγικής επιβίωσης.
Miao L, Im J, So KKF, Cao Y.
Ann Tour Res. 2022;95:103410. doi:10.1016/j.annals.2022.103410
Published online 2022 May 7
Eξετάζεται ο τουρισμός μετά την πανδημία μέσα από τη θεωρητική οπτική της μετατραυματικής ανάπτυξης. Θέτοντας την COVID-19 ως καταλύτη για προσωπική ανάπτυξη, διερευνάται πώς οι μεταπανδημικές ταξιδιωτικές και τουριστικές δραστηριότητες εκδηλώνονται ως συνέπειες της μετατραυματικής ανάπτυξης, καθώς και ως μέσα για αυτήν.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages