Αθλητισμός και Τουρισμός

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Alan A. Lew, et al.
Tourism Geographies, DOI: 10.1080/14616688.2020.1770326
Published online: 08 Jun 2020
Στο εισαγωγικό αυτό άρθρο, γίνεται αναφορά στον καθοριστικό ρόλο των ταξιδιών και του τουρισμού στις αρχικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID. Επικεντρώνεται όμως στο πώς θα μπορούσε η πρόσφατη πανδημική κρίση να πυροδοτήσει έναν ενδεχομένως ουσιαστικό και θετικό μετασχηματισμό του πλανήτη γενικά και του τουρισμού ειδικότερα. 
A. Chopra and A. K. Singh
2021 International Conference on Advances in Electrical, Computing, Communication and Sustainable Technologies (ICAECT), Bhilai, India, 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/ICAECT49130.2021.9392578.
Date Added to IEEE Xplore: 06 April 2021
Το άρθρο επικεντρώνεται στο πώς ο συνδυασμός της γιόγκα με την ψηφιακή τεχνολογία, συμβάλει στην ενίσχυση της ανοσίας των εργαζομένων και στη βελτίωση της απόδοσής τους.
Zoğal, V., Domènech, A. and Emekli, G. 
Journal of Tourism Futures, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JTF-06-2020-0090
Η πανδημία COVID-19 είναι η πλέον πρόσφατη παράμετρος που επηρέασε την έννοια του «second house» (εξοχικό), κατά την οποία η χρήση τους επεκτάθηκε σε καταφύγιο για αποστασιοποίηση και σε τόπο για προνομιακή τηλεργασία. Αναμένεται ότι ο ρόλος των δεύτερων σπιτιών στην μετά-covid-19 ομαλότητα θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στις τουριστικές και στεγαστικές αγορές.
Reconnecting tourism after COVID-19: the paradox of alterity in tourism areas
Lapointe, Dominic
Tourism Geographies, An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, DOI: 10.1080/14616688.2020.1762115
Published online: 05 May 2020
Στη μετα-COVID-19 εποχή ο τουρισμός θα μετεξελιχθεί. Καθώς η κινητικότητα συνεχίζει να εξαρτάται σημαντικά από τις οδηγίες για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, ορισμένες τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικές περιοχές θα δουν τη παρουσία τους να συρρικνώνεται, οδηγώντας σε μια στροφή προς τους τοπικούς καταναλωτές και τις ανάγκες τους. Με την αύξηση της ανοσίας, ο τουρίστας, θα γίνει και πάλι μέρος του τοπίου, ενώ οι τοπικοί δεσμοί που χτίστηκαν κατά την περίοδο της κρίσης ενδέχεται να παραμείνουν ενισχύοντας την επανασύνδεση του τουρισμού με τις ανάγκες των κοινοτήτων υποδοχής ως μέρος μιας στρατηγικής επιβίωσης.

Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19
Stefan Gössling, Daniel Scott & C. Michael Hall
Journal of Sustainable Tourism, DOI: 10.1080/09669582.2020.1758708
Published online: 27 Apr 2020
Με το μέγεθος της πανδημίας COVID-19, προκύπτει επιτακτική η ανάγκη να μην επιστρέψουμε business as usual όταν τελειώσει η κρίση, αλλά να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία επανεξέτασης του παγκόσμιου τουρισμού. Η πρόκληση είναι τώρα να διδαχθούμε συλλογικά από αυτήν την παγκόσμια τραγωδία για να επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό του τουρισμού σε βιώσιμο και πιο ευθυγραμμισμένο με τους Sustainable Development Goals (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.

Jun Wen, Wei Wang, Metin Kozak, Xinyi Liu & Haifeng Hou
Tourism Recreation Research, DOI: 10.1080/02508281.2020.1761120
Published online: 13 May 2020
Σε αυτό το άρθρο, μια διεπιστημονική ομάδα από το πεδίο του τουρισμού και αυτού της δημόσιας υγείας, εξετάζει κριτικά πώς αυτοί και άλλοι φαινομενικά ασύνδετοι ερευνητικοί τομείς μπορούν να συνεργάζονται στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών προσπαθειών. Ενδεικτική τέτοια περίπτωση είναι ο COVID-19. Αυτό το άρθρο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των περιπλοκών της διεπιστημονικής συνεργασίας και στη συνέχεια αναφέρονται οι διάφορες προκλήσεις και τα οφέλη αυτής της συνεργατικής έρευνας. Τέλος προτείνονται μελλοντικές ευκαιρίες διεπιστημονικής ερευνητικής συνεργασίας σχετικά με το COVID-19, εντός και εκτός του πεδίου του τουρισμού.

 

Inactivation of SARS-CoV-2 in chlorinated swimming pool water
Jonathan C Brown, Alex Blackwell, Maya Moshe, Wendy S Barclay
bioRxiv 2021.04.19.440446; doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.19.440446
Posted April 20, 2021
Ερευνάται εάν για το νερό της πισίνας, η συμμόρφωση με τις οδηγίες επαρκεί για τη μείωση του μολυσματικού τίτλου SARS-CoV-2 κατά τουλάχιστον 3 τάξεις μεγέθους.
Bhammar, H.; Li, W.; Molina, C.M.M.; Hickey, V.; Pendry, J.; Narain, U.
Sustainability 2021, 13, 2798. https://doi.org/10.3390/su13052798
Published: 5 March 2021
Περιγράφονται οι κύριες προκλήσεις στον κλάδο του τουρισμού και προτείνεται ένα πλαίσιο για βιώσιμη ανάκαμψή του, με διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

mSphere, 2021 Jun 30;e0018021. doi: 10.1128/mSphere.00180-21. Online ahead of print.
Evangelia Georgia Kostaki, Georgios A Pavlopoulos, Kleio-Maria Verrou, Giannis Ampatziadis-Michailidis, Vaggelis Harokopos, Pantelis Hatzis, Panagiotis Moulos, Nikolaos Siafakas, Spyridon Pournaras, Christos Hadjichristodoulou, Fani Chatzopoulou, Dimitrios Chatzidimitriou, Periklis Panagopoulos, Panagiota Lourida, Aikaterini Argyraki, Theodoros Lytras, Spyros Sapounas, Gerasimos Gerolymatos, Georgios Panagiotakopoulos, Panagiotis Prezerakos, Sotirios Tsiodras, Vana Sypsa, Angelos Hatzakis, Cleo Anastassopoulou, Nikolaos Spanakis, Athanasios Tsakris, Meletios Athanasios Dimopoulos, Anastasia Kotanidou, Petros Sfikakis, Georgios Kollias, Gkikas Magiorkinis, Dimitrios Paraskevis
2021 Jun 30
Nikolaidis, P.T.; Knechtle, B.
Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(2), 372; https://doi.org/10.3390/ijerph18020372
Published: 6 January 2021

Pages