Ψυχιατρική και Ψυχική υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Cathy Creswell, Adrienne Shum, Samantha Pearcey, et al.
The Lancet Child & Adolescent Health, 2021, https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00177-2.
Published:June 24, 2021
Οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας, ιδίως για τους πιο μειονεκτούντες, υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης και της κάλυψης των αναγκών υποστήριξης για παιδιά και νέους.
Prati, G., & Mancini, A. 
Psychological Medicine, 1-11. doi:10.1017/S0033291721000015
Published online by Cambridge University Press:  13 January 2021
Διενεργείται μια ταχεία ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μακροχρόνιων μελετών και φυσικών πειραμάτων που διευρευνούν τη σχέση μεταξύ των περιοριστικών μέτρων για την COVID-19 και της ψυχικής υγείας.
Suicide trends in the early months of the COVID-19 pandemic: an interrupted time-series analysis of preliminary data from 21 countries
Jane Pirkis, Ann John, et al
The Lancet Psychiatry, DOI:https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00091-2
Published: April 13, 2021
Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει στοιχεία για τις αυτοκτονίες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, από 21 χώρες
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26262.
Προσδιορίζονται στρατηγικές που βασίζονται στο σχολείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ψυχική υγεία και ευεξία των νέων, που προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Patient Safety and Physician Well-Being: Impact of COVID-19.
Scott Watkins, Keith J. Ruskin, Deborah A. Schwengel
ASA Monitor 2021; 85:21 doi: https://doi.org/10.1097/01.ASM.0000725848.61435.b5
Το ψυχολογικό άγχος που οφείλεται στην πανδημία covid-19, μπορεί να οδηγήσει σε μια δεύτερη πανδημία: τις κρίσεις ψυχικής υγείας στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

University students’ mental health amidst the COVID-19 quarantine in Greece
Chrysi K. Kaparounaki, Mikaella E. Patsali, Danai-Priskila V. Mousa, Eleni V.K. Papadopoulou, Konstantina K.K. Papadopoulou, Konstantinos N. Fountoulakis
Psychiatry Research, Volume 290, 2020, DOI https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113111.
Asian Journal of Psychiatry, Volume 52, August 2020, Article 102172, doi: 10.1016/j.ajp.2020.102172
Published online: May 15, 2020  
Konstantinos N Fountoulakis, Maria K. Apostolidou, Marina B. Atsiova, Anna K. Filippidou, Angeliki K. Florou, Dimitra S. Gousiou, Aikaterini R. Katsara, Sofia N. Mantzari, Marina Padouva-Markoulaki, Evangelia I. Papatriantafyllou, Panagiota I. Sacharidi, Aikaterini I. Tonia, Eleni G. Tsagalidou, Vasiliki P. Zymara, Panagiotis E Prezerakos, Sotirios A. Koupidis, Nikolaos K. Fountoulakis, George P. Chrousos,
Journal of Affective Disorders, Volume 279, 2021, Pages 624-629, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.10.061.
15 January 2021
Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis
Sofia Pappa, Vasiliki Ntella, Timoleon Giannakas, Vassilis G. Giannakoulis, Eleni Papoutsi, Paraskevi Katsaounou
Brain Behav Immun. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.026
May 8, 2020

Pages