Παγκόσμια και πλανητική αλλαγή

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Work accidents, climate change and COVID-19
Santurtún, Ana; Shaman, Jeffrey
Science of The Total Environment, Volume 871, 1 May 2023, 162129, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162129
Available online 10 February 2023
Οι επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και η πανδημία στην υγεία και την ευημερία των εργαζομένων είναι ποικίλες και απαιτούν τον εντοπισμό και την εφαρμογή βελτιωμένων στρατηγικών παρεμβάσεων. Αυτή η ανασκόπηση στοχεύει, πρώτον, να αξιολογήσει πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα εργατικά ατυχήματα, εστιάζοντας στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών του αέρα και των φυσικών καταστροφών και, δεύτερον, να αναλύσει τον ρόλο της πανδημίας στο ίδιο πλαίσιο.
Paralipomena of a Pandemic
Marchesini, R.
Interlitteraria ; 27(1):99-112, 2022, https://doi.org/10.12697/IL.2022.27.1.8
Published 2022-09-01
Η πανδημία, η οποία έχει επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο και έχει πολλά θύματα, έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής μας και έχει τη δική της αφηγηματική δομή που θα ήταν ενδιαφέρον να ανακληθεί. Αναμφίβολα, παρά το γεγονός ότι η επιστημονική φαντασία μάς έχει συνηθίσει σε δυστοπίες και σενάρια αποκάλυψης, η ξαφνική έκτακτη επιδημιολογική ανάγκη μάς βρήκε απροετοίμαστους. Δύσκολα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα εγκαταλείπαμε απότομα συνήθειες που θεωρούσαμε παγιωμένες, όπως το να μπορούμε να ταξιδεύουμε, να συναντάμε φίλους, να συγκεντρωνόμαστε σε δημόσιους χώρους, να πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο, να πηγαίνουμε στο σχολείο. Η πανδημία τα ακύρωσε ξαφνικά όλα αυτά. Τι προκάλεσε όμως αυτή την πανδημία; Ίσως ένας απλός ιός από μια ασιατική αγορά νωπών προϊόντων; Ίσως η ακραία συνδεσιμότητα του ανθρώπινου δικτύου; Ίσως οι οικολογικές αλλοιώσεις που έχουμε προκαλέσει; Ή μήπως η πανδημία είναι αποτέλεσμα μιας βαθύτερης πολιτισμικής κρίσης;
James D Ford, Carol Zavaleta-Cortijo, Triphini Ainembabazi, Cecilia Anza-Ramirez, Ingrid Arotoma-Rojas, Joana Bezerra, Victoria Chicmana-Zapata, Eranga K Galappaththi, Martha Hangula, Christopher Kazaana, Shuaib Lwasa, Didacus Namanya, Nosipho Nkwinti, Richard Nuwagira, Samuel Okware, Maria Osipova, Kerrie Pickering, Chandni Singh, Lea Berrang-Ford, Keith Hyams, J Jaime Miranda, Angus Naylor, Mark New, Bianca van Bavel in collaboration with theCOVID Observatory
The Lancet Planetary Health, Volume 6, Issue 10, Pages e825 - e833, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00174-7
Published: October, 2022
Σε αυτήν την Προσωπική άποψη εξηγούνται οι τρόποι με τους οποίους οι κλιματικοί κίνδυνοι επηρεάζουν τη μετάδοση, την αντίληψη, την απόκριση και τη βιωμένη εμπειρία της COVID-19.
Miao Liang, Yong Zhang, Qianli Ma, Dajiang Yu, Xiaojian Chen, Jason Blake Cohen
Journal of Environmental Sciences (China), Volume 124, Pages 712 - 722, February 2023, https://doi.org/10.1016/j.jes.2021.09.034
4 October 2021
Σε αυτή την εργασία αναλύεται η χρονική διακύμανση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω COVID-19 στην Κίνα, χρησιμοποιώντας μετρήσεις συγκεντρώσεων υψηλής ανάλυσης CO2, CH4 και CO κοντά στην επιφάνεια, στο σταθμό Lin'an (LAN) , στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Yangtze. Τα ευρήματα καταδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο της μείωσης των εκπομπών, που σχετίζεται με το lockdown λόγω COVID, στη δραματική μείωση των μετρούμενων συγκεκτρώσεων CO2 και CH4.
COVID-19 as an Energy Intervention: Lockdown Insights for HCI
Bremer, C.; Bates, O.; Remy, C.; Gormally-Sutton, A.; Knowles, B.; Friday, A.
CHI EA '23: Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, April 2023, Article No. 76, Pages 1-7, https://doi.org/10.1145/3544549.3585896
Published 19 April 2023
Σε αυτήν την εργασία, παρουσιάζονται τα αρχικά ευρήματα μιας διαχρονικής ανάλυσης που χρησιμοποιεί δεδομένα ενέργειας κτιρίων από μια περίοδο που καλύπτει τα μέτρα lockdown λόγω COVID-19 για να βοηθήσει στην αναγνώριση της ενέργειας που σχετίζεται με αυτά τα κτίρια και τους χρήστες τους.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών