Ρύπανση

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The dynamics of the first wave of COVID-19 on environment and wildlife– a boon or a bane?
Sharma, Yashita, Mago, Yashika, Rawal, Vagisha
Environment Conservation Journal ; 23(1/2):183, 2022, https://doi.org/10.36953/ECJ.021905-2162
Published online: 22 February 20
Αυτή η εργασία ανασκόπησης παρουσιάζει τις επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας COVID-19 στο περιβάλλον, όπως η σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του αέρα και του νερού, η μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου και, σαν αποτέλεσμα, ένας καθαρότερος και πιο ήσυχος βιότοπος για την άγρια ζωή. Υπάρχουν ωστόσο και αρνητικές πτυχές, όπως η μείωση της ανακύκλωσης και η αύξηση των απορριμμάτων, η αυξημένη λαθροθηρία και ακόμη ο μοναχικός εγκλεισμός των ζώων των ζωολογικών κήπων.
Natural ventilation as a healthy habit during the first wave of the COVID-19 pandemic: An analysis of the frequency of window opening in Spanish homes
Navas-Martín, M. Á; Cuerdo-Vilches, T.
Journal of Building Engineering, Volume 65, 15 April 2023, 105649, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.105649
Available online 14 December 2022
Από τότε που ο SARS-CoV-2 εξαπλώθηκε παγκοσμίως, στις αρχές του 2020, πολλές χώρες καθιέρωσαν lockdown για προστασία. Δεδομένου ότι η κύρια μετάδοση γίνεται με τα αερολύματα, προωθήθηκε ο αερισμός. Αυτό το άρθρο αναλύει τον φυσικό αερισμό των κατοικιών στην Ισπανία την άνοιξη του 2020. Κυκλοφόρησε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, το οποίο έλαβε για αυτήν τη μελέτη 1502 απαντήσεις. Αναλύθηκαν το συγκριτικό άνοιγμα των παραθύρων πριν και κατά τη διάρκεια του περιορισμού καθώς και οι μεταβλητές των νοικοκυριών, των κατοικιών και των δραστηριοτήτων στο σπίτι.
International Impact of COVID-19 on Energy Economics and Environmental Pollution: A Scoping Review
Wołowiec, Tomasz, Myroshnychenko, Iuliia, Vakulenko, Ihor, Bogacki, Sylwester, Wiśniewska, Anna Maria, Kolosok, Svitlana, Yunger, Vitaliy
Energies ; 15(22):8407, 2022, https://doi.org/10.3390/en15228407
Published: 10 November 2022
Η παρούσα μελέτη βοηθά στην εκτίμηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων μίας πανδημίας στην οικονομία της ενέργειας και στην περιβαλλοντική ρύπανση. Συστηματοποιώντας τη βιβλιογραφία, αναλύονται οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την απόκλιση προηγούμενων παγκόσμιων τροχιών οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης λόγω της πανδημίας COVID-19.
Fate of Microplastics Released by Discarded Disposable Masks
Liu, C.; Li, S.; Ma, Q.; Liu, L.; Wang, Y.; Chen, J.; Zhu, L.; Zhong, H.
Polish Journal of Environmental Studies ; 31(5):4197-4204, 2022-09-01, https://doi.org/10.15244/pjoes/149410
Online publication date: 2022-07-26
Η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της παραγωγής μασκών. Λόγω της ταχείας μετάδοσης της COVID-19 και του μεγάλου χρόνου ζωής των πλαστικών επιφανειών, ένας μεγάλος αριθμός μασκών απορρίπτεται στο περιβάλλον χωρίς επεξεργασία. Σε αυτό το άρθρο, η απελευθέρωση μικροπλαστικών στη φύση προσομοιώθηκε με τη χρήση δειγμάτων μάσκας που ακτινοβολήθηκαν με υπεριώδες φως (UV).
Environmental risks of disposable face masks during the pandemic of COVID-19: Challenges and management
Li, Bing; Huang, Yuxiong; Guo, Dengting; Liu, Yuzhi; Liu, Ziyi; Han, Jing-Cheng; Zhao, Jian; Zhu, Xiaoshan; Huang, Yuefei; Wang, Zhenyu; Xing, Baoshan
Science of The Total Environment, Volume 825, 15 June 2022, 153880, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153880
Available online 18 February 2022
Από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, στις αρχές του 2020, η μάσκα προσώπου έχει αναγνωριστεί ως αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση της μόλυνσης, αυξάνοντας την κατανάλωσή της σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η τεράστεια χρήση μάσκας στο σπίτι άλλαξε τις παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης ιατρικών απορριμμάτων και δεν υπήρξε κατάλληλη διαχείριση. Επί του παρόντος, λίγες μελέτες εκτιμούν την κατανάλωση μάσκας σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ λείπουν ολοκληρωμένες μελέτες των περιβαλλοντικών κινδύνων της μάσκας από την άποψη του κύκλου ζωής. Η παγκόσμια κατανάλωση μασκών και οι συσχετιζόμενοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αποσαφηνίζονται στην παρούσα ανασκόπηση, η οποία παρέχει επίσης μια βάση για την κατανόηση του περιβαλλοντικού κινδύνου από την τυχαία απόρριψη των μασκών και υπογραμμίζει την επείγουσα απαίτηση για την προσεκτική διαχείριση των μασκών που έχουν απορριφθεί ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση στο εγγύς μέλλον.
Effects of the COVID-19 pandemic on public bus occupancy and real-world tailpipe emissions of gaseous pollutants per passenger kilometer traveled
Dhital, Narayan Babu, Wang, Lin-Chi, Yang, Hsi-Hsien, Lee, Che-Hsuan, Shih, Wei-Hung, Wu, Cheng-Shiu
Sustainable Environment Research ; 32(1):35-35, 2022, https://doi.org/10.1186/s42834-022-00146-7
Published: 09 August 2022
Τα δημόσια λεωφορεία έχουν συνήθως λιγότερες εκπομπές ανά επιβάτη και διανυόμενο χιλιόμετρο (PKT) από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες και το όφελος στις εκπομπές αυξάνεται με την επιβατική κίνηση. Ωστόσο, η πτώση της χρήσης των δημόσιων λεωφορείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά PKT, καθιστώντας αμφίβολα τα οφέλη των δημόσιων λεωφορείων ως προς τις εκπομπές ρύπων. Η μελέτη αυτή διερεύνησε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στο ποσοστό πληρότητας των δημόσιων λεωφορείων στην πόλη Taichung της Ταϊβάν, και επίσης συνέκρινε τις πραγματικές εκπομπές ανά PKT μονοξειδίου του άνθρακα (CO), ολικών υδρογονανθράκων (THC), μονοξειδίου του αζώτου (NO) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) ενός δημόσιου λεωφορείου πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα ευρήματα της μελέτης θα βοηθήσουν τις αρχές διαχείρισης των μεταφορών και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βελτιστοποιήσουν τα δρομολόγια και τη συχνότητα των λεωφορείων και να εφαρμόσουν μέτρα κατά της πανδημίας που να μεγιστοποιούν τα περιβαλλοντικά οφέλη του δημόσιου συστήματος συγκοινωνίας με λεωφορεία.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Monitoring Air Pollution in Greek Urban Areas During the Lockdowns, as a Response Measure of SARS-CoV-2 (COVID-19)
Avdoulou, M. M.; Golfinopoulos, A. G.; Kalavrouziotis, I. K.
Water, Air, & Soil Pollution; 234(1):13, 2023, https://doi.org/10.1007/s11270-022-06024-7
Published 23 December 2022
COVID-19-related litter pollution on Greek beaches and nearshore shallow water environments
Kouvara, Konstantina, Papatheodorou, George, Kosmopoulou, Angeliki, Giovos, Ioannis, Charitou, Anastasia, Filippides, Anastasios, Kaberi, Helen, Kalaitzi, Loukia, Kyrkitsos, Filippos, Koundouri, Phoebe, Triantafyllou, Constantinos, Gletsos, Miltos, Fakiris, Elias, Geraga, Maria
Marine Pollution Bulletin
Volume 185, Part A, December 2022, 114250, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114250
Available online 14 October 2022
Air Quality Versus Perceived Comfort and Health in Office Buildings at Western Macedonia Area, Greece during the Pandemic Period
Sakellaris, Ioannis, Papadopoulos, Giannis, Saraga, Dikaia, Xenofontos, Thalia, Tolis, Evangelos, Panaras, Giorgos, Bartzis, John
Applied Sciences, 2023, 13(2), 1137; https://doi.org/10.3390/app13021137
Published: 14 January 2023