Μετεωρολογία και Επιστήμες της ατμόσφαιρας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Mortality in Catalonia during the summer of 2022 and its relation with high temperatures and COVID-19 cases
Coma, Ermengol; Pino, David; Mora, Núria; Fina, Francesc; Perramon, Aida; Prats, Clara; Medina, Manuel; Planella, Antoni; Mompart, Anna; Mendioroz, Jacobo; Cabezas, Carmen
Front Public Health, Volume 11, 2023, 1157363, https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1157363
19 May 2023
Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ της θνησιμότητας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2022 και είτε των υψηλών θερμοκρασιών είτε του κύματος COVID-19 με δεδομένα από το Καταλανικό Σύστημα Υγείας (7,8 εκατομμύρια άτομα).
James D Ford, Carol Zavaleta-Cortijo, Triphini Ainembabazi, Cecilia Anza-Ramirez, Ingrid Arotoma-Rojas, Joana Bezerra, Victoria Chicmana-Zapata, Eranga K Galappaththi, Martha Hangula, Christopher Kazaana, Shuaib Lwasa, Didacus Namanya, Nosipho Nkwinti, Richard Nuwagira, Samuel Okware, Maria Osipova, Kerrie Pickering, Chandni Singh, Lea Berrang-Ford, Keith Hyams, J Jaime Miranda, Angus Naylor, Mark New, Bianca van Bavel in collaboration with theCOVID Observatory
The Lancet Planetary Health, Volume 6, Issue 10, Pages e825 - e833, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00174-7
Published: October, 2022
Σε αυτήν την Προσωπική άποψη εξηγούνται οι τρόποι με τους οποίους οι κλιματικοί κίνδυνοι επηρεάζουν τη μετάδοση, την αντίληψη, την απόκριση και τη βιωμένη εμπειρία της COVID-19.
Yu, K., Zhang, Q., Wei, Y., Chen, R., Kan, H.
Science of The Total Environment, Volume 906, 1 January 2024, 167542, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167542
Available online 4 October 2023
Η πανδημία COVID-19 αποτελεί μία άνευ προηγουμένου πρόκληση για τα παγκόσμια συστήματα δημόσιας υγείας και επιδεινώνει τις υπάρχουσες ανισότητες στον τομέα της υγείας. Τα επιδημιολογικά στοιχεία υποδεικνύουν πιθανή σύνδεση μεταξύ των σωματιδίων και των αέριων ρύπων με τη θνησιμότητα από COVID-19. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να εκτιμηθεί ο συνολικός κίνδυνος θνησιμότητας από COVID-19 που σχετίζεται με τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Correlation between COVID-19 and weather variables: A meta-analysis
Islam, Md Momin; Noor, Farha Musharrat
Heliyon, Volume 8, Issue 8, August 2022, e10333, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10333
Available online 18 August 2022
Η COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τους ανθρώπους παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Οι μεταβλητές του καιρού έχουν μια αξιοσημείωτη επίδραση στην εξάπλωση της COVID-19. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να βρεθεί η συσχέτιση των καιρικών μεταβλητών με τα κρούσματα COVID-19 και τους θανάτους από COVID-19. Πέντε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, η PubMed, η Science Direct, η Scopus, η Medline (Ovid) και η Embase (Ovid) αναζητήθηκαν για τη διεξαγωγή της βιβλιογραφικής έρευνας από την 01 Ιανουαρίου 2020 έως τις 3 Φεβρουαρίου 2022.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Monitoring Air Pollution in Greek Urban Areas During the Lockdowns, as a Response Measure of SARS-CoV-2 (COVID-19)
Avdoulou, M. M.; Golfinopoulos, A. G.; Kalavrouziotis, I. K.
Water, Air, & Soil Pollution; 234(1):13, 2023, https://doi.org/10.1007/s11270-022-06024-7
Published 23 December 2022
Sofia Papadogiannaki, Natalia Liora, Daphne Parliari, Stavros Cheristanidis, Anastasia Poupkou, Ioannis Sebos, Athena Progiou and Dimitrios Melas
Atmosphere 2023, 14(9), 1365, https://doi.org/10.3390/atmos14091365
Published: 30 August 2023
Sofia Papadogiannaki, Natalia Liora, Daphne Parliari, Stavros Cheristanidis, Anastasia Poupkou and Dimitrios Melas
Environ. Sci. Proc. 2023, 26(1), 101, https://doi.org/10.3390/environsciproc2023026101
Published: 28 August 2023