Ανοσολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Α guide to vaccinology: from basic principles to new developments
Pollard, A.J., Bijker, E.M.
Nat Rev Immunol (2020). https://doi.org/10.1038/s41577-020-00479-7
Published: 22 December 2020
Μια πολύ ευανάγνωστη επισκόπηση της ιστορίας, της ανάπτυξης και του αντίκτυπου των εμβολίων, την  ανοσοποίηση, πώς λειτουργεί η ανοσία της αγέλης. Περιλαμβάνται πολλά γραφήματα που διευκολύνουν την κατανόηση.
Nature 586, 473-474 (2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02943-9
21 October 2020
Αυτό το editorial αποτελεί τη δεύτερη έκθεση προόδου του Nature σχετικά με την πανδημία και εξετάζει τους βασικούς παράγοντες που καθιστούν τα εμβόλια ασφαλή, αποτελεσματικά και αποδεκτά από το κοινό.
Cassandra Willyard
Nature 602, 22-25 (2022), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00214-3
02 February 2022
Στο πλαίσιο της πανδημίας, οι ανοσολόγοι έκαναν αγώνα δρόμου για να ανακαλύψουν πώς μπορούν οι άνθρωποι να προστατευτούν από τις πολλαπλές παραλλαγές του SARS-CoV-2. Η έρευνά τους έχει αποφέρει πληθώρα γνώσεων και μερικές εκπλήξεις.
What scientists do and don’t know about the Oxford–AstraZeneca COVID vaccine
Smriti Mallapaty & Ewen Callaway
Nature News explainer, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00785-7
update 25 march 2021
Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων που επιβεβαιώνουν την ισχυρή προστασία του εμβολίου έναντι του COVID-19, εξετάζονται εδώ όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για το εμβόλιο αυτό.
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-03166-8
09 NOVEMBER 2020
Οι επιστήμονες χαιρετίζουν τα πρώτα συναρπαστικά στοιχεία ότι ένα εμβόλιο μπορεί να αποτρέψει την COVID-19. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την προστασία που θα προσφέρει, σε ποιον και για πόσο διάστημα.
Tiyo BT, Schmitz GJH, Ortega MM, da Silva LT, de Almeida A, Oshiro TM, Duarte AJdS.
Life. 2021; 11(11):1152. https://doi.org/10.3390/life11111152
Published: 29 October 2021
Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης είναι να εξηγήσει τι συμβαίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα μετά την ανάρρωση από τον COVID-19 ή/και τον εμβολιασμό κατά του SARS-CoV-2, με λεπτομερείς αναφορές στον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται στη λοίμωξη και τον ρόλο του εμβολιασμού.
Mohnad Abdalla, Amr Ahmed El-Arabey & Xinyi Jiang
Expert Review of Vaccines, DOI: 10.1080/14760584.2022.2008245
Accepted author version posted online: 19 Nov 2021
Πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των έως τώρα δημοσιευμένων δεδομένων που αφορούν στους διάφορους τύπους εμβολίων για την Covid-19
Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel
Yair Goldberg, Micha Mandel, Yinon M. Bar-On, et al.
The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2114228
October 27, 2021
Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η ανοσία έναντι της παραλλαγής δέλτα του ιού SARS-CoV-2 μειώνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες λίγους μήνες μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου.
Vitamin D Regulation of Immune Function
Bikle, Daniel D
Curr Osteoporos Rep ; 20(3): 186-193, 2022 06, https://doi.org/10.1007/s11914-022-00732-z
Published: 04 May 2022
Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης ήταν να επανεξετάσει τους μηχανισμούς με τους οποίους η βιταμίνη D και οι μεταβολίτες της ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να διευκολύνουν την ικανότητα του σώματος να προλαμβάνει ή/και να θεραπεύει τη λοίμωξη από SARS-CoV2 και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού καθώς και να ενθαρρύνει περαιτέρω έρευνα για τον ρόλο που παίζει η χορήγηση βιταμίνης D στην πρόληψη/ θεραπεία τέτοιων λοιμώξεων.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID‑19 (Review)
Anatoly V. Skalny,  Demetrios Petrakis, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, et. al
International Journal of Molecular Medicine,  Pages: 17-26,   https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4575
Published online on: April 14, 2020

Pages