Ανοσολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Shilo, S., Rossman, H. & Segal, E.
Nat Rev Immunol (2021). https://doi.org/10.1038/s41577-021-00531-0
Published: 12 March 2021
Συνοψίζονται τα πρώτα σημάδια για την πραγματική αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της εκστρατείας εμβολιασμού για την COVID-19 στο Ισραήλ, τη χώρα με το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμένων ατόμων κατά κεφαλήν παγκοσμίως.
Science, doi:10.1126/science.abh0460
Feb. 12, 2021 
Οι ερευνητές εξετάζουν εάν οι συνδυασμοί διαφορετικών εμβολίων 2 δόσεων λειτουργούν και ενισχύουν την προστασία από την COVID-19, προσφέροντας ταυτόχρονα ευελιξία
Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination when the Delta Variant is Prevalent - Wisconsin, July 2021
Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, et al.
medRxiv 2021.07.31.21261387; doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.31.21261387
Posted August 11, 2021
Χρησιμοποιώντας δεδομένα για την τιμή του ορίου κύκλου (Ct) του ελέγχου PCR, τεκμηριώνεται η ιδέα ότι τα εμβολιασμένα άτομα που μολύνονται με την παραλλαγή Delta έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταδώσουν τον ιο σε άλλους.
National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases
Updated Oct. 29, 2021
Το CDC δημοσιεύει σύντομη σύνοψη και παρέχει μια επισκόπηση των τρεχόντων επιστημονικών στοιχείων σχετικά με την επαγόμενη από εμβόλια ανοσία και τη φυσική αποκτηθείσα ανοσία μετά από λοιμωξη COVID-19.
Mascola JR, Graham BS, Fauci AS.
JAMA. Published online February 11, 2021. doi:10.1001/jama.2021.2088
Οι νέες παραλλαγές του ιού, αποτέλεσμα μεταλλάξεων μέσω μιας διαδικασίας εξελικτικής επιλογής που δεν είναι απόλυτα κατανοητή, προκαλούν πολλά ερωτήματα σχετικά με τις πιθανές κλινικές συνέπειες
SARS-CoV-2 viral load predicts COVID-19 mortality
Elisabet Pujadas, Fayzan Chaudhry, et al.
The Lancet Respiratory Medicine, DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30354-4
Published: August 06, 2020
Το ιικό φορτίο στην νόσο COVID-19 μπορεί να συσχετιστεί με τη μολυσματικότητα, τον φαινότυπο της νόσου, τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα.
SARS-CoV-2 vaccines: status report
Fatima Amanat and Florian Krammer
Immunity  (In Press, Corrected Proof)  DOI: 10.1016/j.immuni.2020.03.007
Available online 6 April 2020
Ο ιός SARS-CoV-2, που ευθύνεται για τη λοίμωξη COVID-19, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2019 στην Κίνα. Από τότε έχει προσβάλει περισσότερα από 170.000 άτομα και προκαλέσει περισσότερους από 6.500 θανάτους παγκοσμίως. Το άρθρο αναφέρεται σε διάφορες θεραπευτικές και προφυλακτικές παρεμβάσεις που έχουν αναδειχτεί, με έμφαση στην ανάπτυξη εμβολίων. Οι έρευνες για τα εμβόλια προχωρούν ταχύτατα, αλλά πιθανότατα θα είναι πολύ αργά για να επηρεάσουν το πρώτο κύμα της πανδημίας.
Esther Dawen Yu, Nils Methot, Nathaniel I. Bloom, et al.
Cell, 2022, https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.01.015.
Available online 24 January 2022
Τα ανθρώπινα κύτταρα μνήμης T-cells που επάγονται από τα εμβόλια SARS-CoV-2 διατηρούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ιικές παραλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της Omicron

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Konstantina Kontopoulou, Alexandra Ainatzoglou, Christos T. Nakas, Athina Ifantidou, Georgia Goudi, Eleni Antoniadou, Vasilios Adamopoulos, Nikitas Papadopoulos, Georgios Papazisis
Vaccine, Volume 39, Issue 36, 2021, Pages 5078-5081, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.07.065.
Epub 2021 Jul 31
Tatsi, E., Filippatos, F., & Michos, A. 
Epidemiology and Infection, 149, E237. doi:10.1017/S0950268821002430
Published online by Cambridge University Press:  04 November 2021

Pages