Ανοσολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

SARS-CoV-2 transmission without symptoms
Angela L. Rasmussen, Saskia V. Popescu
Science: Vol. 371, Issue 6535, pp. 1206-1207, DOI: 10.1126/science.abf9569
19 Mar 2021
Το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο coronavirus 2 (SARS-CoV-2) έχει δυνητικά μακρά περίοδο επώασης και βρίσκει την ευκαιρία να μεταδοθεί από εκείνους που δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί.
SARS-CoV-2 spike T cell responses induced upon vaccination or infection remain robust against Omicron
Roanne Keeton, Marius B. Tincho, et al.
medRxiv 2021.12.26.21268380; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.26.21268380
Posted December 28, 2021.
Αξιολογήθηκε η ικανότητα των Τ-κυττάρων να αντιδρούν με την ακίδα Omicron σε συμμετέχοντες που εμβολιάστηκαν με Ad26.CoV2.S ή BNT162b2 και σε ανεμβολίαστους ανάρρωσαντες ασθενείς με COVID-19 και διαπιστώθηκε ότι το 70-80% της απόκρισης των CD4 και CD8 Τ-κυττάρων, διατηρήθηκε σε όλες τις ομάδες μελέτης.
SARS-CoV-2 mutations, vaccines, and immunity: implication of variants of concern
Ji Yun Noh, Hye Won Jeong & Eui-Cheol Shin
Signal Transduction and Targeted Therapy volume 6, Article number: 203 (2021)
Published: 22 May 2021
Συνοψίζονται κάποιες από τις βασικές έως σήμερα γνώσεις, για τον ιό SARS-CoV-2 τις μεταλλάξεις του, τα εμβόλια, την ανοσία και τις παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία
SARS-CoV-2 Lambda Variant Remains Susceptible to Neutralization by mRNA Vaccine-elicited Antibodies and Convalescent Serum
Takuya Tada, Hao Zhou, et al.
bioRxiv 2021.07.02.450959; doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.02.450959
Posted July 03, 2021.
Η μελέτη εξετάζει τη μολυσματικότητα και την ευαισθησία του ιού SARS-CoV-2 με την παραλλαγή λάμδα πρωτεΐνης ακίδων, σε εξουδετέρωση με πολυκλωνικά αντισώματα στους αναρρωτικούς ορούς και με αντισώματα από εμβόλιο. 
SARS-CoV-2 infections elicit higher levels of original antigenic sin antibodies compared to SARS-CoV-2 mRNA vaccinations
Elizabeth M. Anderson,et al.
medRxiv 2021.09.30.21264363; doi: https://doi.org/10.1101/2021.09.30.21264363
Posted October 01, 2021
Χαρακτηρίζεται το μέγεθος και η ιδιαιτερότητα των αντισωμάτων του ιού SARS-CoV-2 που αντιδρούν στην ακίδα για ατόμα που έχουν υποστεί οξεία μόλυνση σε σχέση με τα άτομα που έλαβαν mRNA εμβόλια SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2 infection risk among unvaccinated is negatively associated with community-level vaccination rates
Oren Milman, Idan Yelin, Noga Aharony, et al.
medRxiv 2021.03.26.21254394; doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.26.21254394
Posted March 31, 2021.
Διερευνάται η αποτελεσματικότητα του εμβολιαμού όχι μόνο στην πρόληψη της νόσου αλλά και της πιθανότητας μετάδοση σε μη εμβολιασμένα άτομα, αναλύοντας τα αρχεία εμβολιασμού και τα αποτελέσματα των ελέγχων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ταχείας διάθεσης  από 223 γεωγραφικά καθορισμένες κοινότητες,
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00675-9
Published: April 09, 2021
Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση εάν τα αντισώματα κατά του SARS-CoV-2 συσχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο συμπτωματικής και ασυμπτωματικής επαναμόλυνσης.
Alexandra C. Walls, Kaitlin R. Sprouse, et al.
Cell, 2022, https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.01.011.
Available online 20 January 2022
Παρόλο που οι λοιμώξεις μεταξύ εμβολιασμένων ατόμων οδηγούν σε ηπιότερα συμπτώματα COVID-19 σε σχέση με τα μη εμβολιασμένα άτομα, η διάρκεια των αποκρίσεων αντισωμάτων που επάγονται, διάρρηξης παραμένει άγνωστη.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Flora Zagouri, Evangelos Terpos, Oraianthi Fiste, Michalis Liontos, Alexandros Briasoulis, Ioanna Katsiana, Efi Skafida, Christos Markellos, Elena Kunadis, Angeliki Andrikopoulou, Maria Kaparelou, Konstantinos Koutsoukos, Maria Gavriatopoulou, Efstathios Kastritis, Ioannis P. Trougakos, Meletios-Athanasios Dimopoulos
The Breast, Volume 60, 2021, Pages 58-61, ISSN 0960-9776, https://doi.org/10.1016/j.breast.2021.08.017.
December 2021
Tsitsilonis, O.E.; Paraskevis, D.; Lianidou, E.; Terpos, E.; Akalestos, A.; Pierros, V.; Kostaki, E.G.; Kastritis, E.; Moutsatsou, P.; Politou, M.; Scorilas, A.; Sphicopoulos, T.; Thomaidis, N.; Trougakos, I.P.; Tsakris, A.; Voulgaris, N.; Daskalaki, C.C.; Evangelakou, Z.; Fouki, C.; Gianniou, D.D.; Gumeni, S.; Kostopoulos, I.V.; Manola, M.S.; Orologas-Stavrou, N.; Panteli, C.; Papanagnou, E.-D.; Rousakis, P.; Sklirou, A.D.; Smilkou, S.; Stergiopoulou, D.; Tsiodras, S.; Dimopoulos, M.-A.; Sfikakis, P.P.
Vaccines 2021, 9, 207. https://doi.org/10.3390/vaccines9030207
Published: 2 March 2021

Pages