Ανοσολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Mutated COVID-19 may foretell a great risk for mankind in the future
A.A.Dawood
New Microbes and New Infections, Volume 35, May 2020, 100673
https://doi.org/10.1016/j.nmni.2020.100673
Η νόσος του ζωονοσογόνου ιού SARS-CoV-2 (COVID-19) προκαλεί ποικιλία σοβαρών αναπνευστικών ασθενειών. Η δομή του SARS-CoV-2 είναι αρκετά κοντά στους SARS-CoV και MERS-CoV, ωστόσο έχει πολύ υψηλό επιπολασμό που είναι αποτέλεσμα της έλλειψης συμπτωμάτων κατά την έναρξη. Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο να παρουσιάσει μια επισκόπηση του ιού όσον αφορά τη δομή, την επιδημιολογία, τα συμπτώματα, τη θεραπεία και την πρόληψη. Καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι το COVID-19 μπορεί να παρουσιάσει νέες μεταλλάξεις, ειδικά στις γλυκοπρωτεΐνες, επομένως απαιτείται προσοχή και πλήρης ετοιμότητα από τις υγειονομικές αρχές.

Wardell, C.M., Levings, M.K.
Nat Biotechnol (2021). https://doi.org/10.1038/s41587-021-00880-0
Published 30 March 2021
Η επιτυχία των εμβολίων mRNA στην πανδημία, έθεσε τα θεμέλια για το επόμενο κεφάλαιο των εμβολίων αυτής της τεχνολογίας που είναι η καταστολή αυτοάνοσων ασθενειών όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο διαβήτης T1 και πολλές άλλες καταστάσεις.
Model-informed COVID-19 vaccine prioritization strategies by age and serostatus
Kate M. Bubar et al.
Science  21 Jan 2021:eabe6959, DOI: 10.1126/science.abe6959
Χρησιμοποιείται ένα μαθηματικό μοντέλο για τη σύγκριση πέντε στρατηγικών ιεράρχησης προτεραιοτήτων εμβολιασμού για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων δόσεων
Mixing COVID-19 vaccines appears to boost immune responses
Gretchen Vogel
Science, doi:10.1126/science.abj9106
Jun. 9, 2021
Σε πρόσφατες μελέτες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ανοσολογικές αντιδράσεις του μικτού εμβολιασμού, είναι τουλάχιστον τόσο προστατευτική όσο δύο δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNTech που είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εμβόλια COVID-19.
Irving, A.T., Ahn, M., Goh, G. et al.
Nature 589, 363–370 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-020-03128-0
Published 20 January 2021
Η έρευνα επικεντρώνεται στους μηχανισμούς του αμυντικού συστήματος ξενιστή των νυχτερίδων, την ανοσολογική ανοχή τους, καθώς και τις επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και τις ασθένειες. 
Is there a link between pre-existing antibodies acquired due to childhood vaccinations or past infections and COVID-19? A case control study
Sumbul B, Sumbul HE, et al.
PeerJ 9:e10910 https://doi.org/10.7717/peerj.10910
February 9, 2021
Η μελέτη διερευνά τον ισχυρισμό ότι η προϋπάρχουσα ανοσολογική μνήμη, που αποκτήθηκε από εμβολιασμούς στην παιδική ηλικία ή από προηγούμενες μολύνσεις παρέχουν κάποια προστασία έναντι της COVID-19.
Immunological characteristics govern the transition of COVID-19 to endemicity
Jennie S. Lavine, et al.
Science 12 Feb 2021: Vol. 371, Issue 6530, pp. 741-745, DOI: 10.1126/science.abe6522
Η ανάλυσή των ανοσολογικών και επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με τους κοροναϊούς (HCoVs) δείχνει ότι η ανοσία που περιορίζει τη μόλυνση μειώνεται σχετικά γρήγορα, αλλά ότι η ανοσία που περιορίζει την νόσηση είναι μακροχρόνια.

Immunity Passports and Moral Hazard
Hemel, Daniel Jacob and Malani, Anup
SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3596569
Posted: 11 May 2020
Η ιδέα της χρήσης «διαβατηρίων ανοσίας» για την επανεκκίνηση της οικονομίας, εν αναμονή ενός εμβολίου για τον ιό SARS-CoV-2 κερδίζει συνεχώς προσοχή, καθώς η κρίση από τον Covid-19 συνεχίζεται. Αυτό το άρθρο αξιολογεί τον ηθικό κινδύνο από την υιοθέτηση διαβατηρίων ανοσίας.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Eleni Papachristodoulou, Loukas Kakoullis, Konstantinos Parperis, George Panos
Pathogens and Disease, Volume 78, Issue 3, April 2020, ftaa025, https://doi.org/10.1093/femspd/ftaa025
Published: 08 June 2020

Pages