Ανοσολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Victoria Contreras-Bolívar, Beatriz García-Fontana, Cristina García-Fontana & Manuel Muñoz-Torres
Postgraduate Medicine, DOI: 10.1080/00325481.2021.2017647
Published online: 27 Dec 2021
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι μια ανασκόπηση των τρεχόντων δεδομένων που συσχετίζουν την κατάσταση της βιταμίνης D με την μόλυνση, την εξέλιξη ή/και τη σοβαρότητα της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 και να εκτιμηθεί κατά πόσον η πρόληψη μέσω συμπληρώματος βιταμίνης D μπορεί να αποτρέψει τη λοίμωξη ή/και να βελτιώσει την έκβαση τςη νόσου μετά από αυτή
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Washington, DC
The National Academies Press, 2020 https://doi.org/10.17226/25895.
Συνοψίζονται οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις από το εργαστήριο με θέμα την πρόσβαση στο εμβόλιο και την διστακτικότητα απέναντι σε αυτό. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε μέσω Zoom στις 28 Μαΐου 2020 και είναι το πρώτο από μια σειρά εργαστηρίων στην ίδια θεματολογία.
Vaccination reduces need for emergency care in breakthrough COVID-19 infections: A multicenter cohort study
Amit Bahl, Steven Johnson, et al.
medRxiv 2021.06.09.21258617; doi: https://doi.org/10.1101/2021.06.09.21258617
Στόχος της πολυκεντρικής μελέτης παρατήρησης είναι να προσδιοριστεί εάν ο εμβολιασμός μειώνει την πιθανότητα νοσηλείας εξαιτίας σοβαρής νόσησης από COVID-19
Science Immunology 0(0): eabn8014, DOI: 10.1126/sciimmunol.abn8014
First Release 25 Jan 2022 
Τα δεδομένα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η πρόσθετη έκθεση σε αντιγόνο από τη φυσική λοίμωξη ενισχύει σημαντικά την ποσότητα, την ποιότητα και το εύρος της ανοσολογικής απόκρισης, ανεξάρτητα από το αν συμβαίνει πριν ή μετά τον εμβολιασμό.
Jennifer Block
BMJ 2021; 374 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2101
Published 13 September 2021
Αν και πληθαίνουν τα στοιχεία που δείχνουν οτι η φυσική ανοσία είναι τουλάχιστον εξίσου προστατευτική με τον εμβολιασμό, η ηγεσία της δημόσιας υγείας υποστηρίζει οτι όλοι χρειάζονται το εμβόλιο.
Understanding COVID-19 vaccine efficacy
Marc Lipsitch, Natalie E. Dean
Science : eabe5938, DOI: 10.1126/science.abe5938
21 Oct 2020
Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου με δύο διαφορετικούς τρόπους: άμεση προστασία, όπου τα άτομα των ομάδων αυτών εμβολιάζονται και έμμεση προστασία, όταν αυτοί που έρχονται σε επαφή με άτομα υψηλού κινδύνου εμβολιάζονται για τον περιορισμό της μετάδοσης.
medRxiv 2021.10.25.21265500; doi: https://doi.org/10.1101/2021.10.25.21265500
Posted October 26, 2021.
Εδώ χρησιμοποιούνται οι σχέσεις μεταξύ των τίτλων εξουδετερωτικών αντισωμάτων και της προστασίας του εμβολίου έναντι της νόσησης και της μετάδοσης, COVID-19, iγια να εξεταστεί η επίδραση μιας τρίτης δόσης του εμβολίου Pfizer.
Rebecca C H Brown, Dominic Kelly, Dominic Wilkinson, Julian Savulescu
The Lancet Infectious Diseases, 2020, ISSN 1473-3099, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30766-0.
Αρχικά εξετάζεται η επιστημονική σκοπιμότητα των διαβατηρίων ανοσίας, απαντώνται τα ηθικά επιχειρήματα που είναι κατά και τέλος παρατίθενται τα θετικά ηθικά επιχειρήματα.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Trained immunity: a tool for reducing susceptibility and severity of SARS-CoV-2 infection
Mihai G. Netea, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, et al.
Cell, In press, https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.042
Available online 4 May 2020

 

Towards effective COVID‑19 vaccines: Updates, perspectives and challenges (Review)
Daniela Calina, Demetrios Petrakis, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, et al
International Journal of Molecular Medicine, Pages: 3-16, https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4596
Published online on: May 6, 2020 

Pages