Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Kim, S., Hwang, J.
BMC Geriatr 23, 517 (2023), https://doi.org/10.1186/s12877-023-04208-2
Published: 25 August 2023
Η μη ικανοποίηση των αναγκών της υγειονομικής περίθαλψης είναι ένας κρίσιμος δείκτης, που δίνει μια εύλογη εικόνα του πώς λειτουργεί ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην πρωτοφανή κατάσταση της πανδημίας. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης προς τους ηλικιωμένους εν μέσω της επιδημίας, καθώς αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των προκλήσεων και των εμποδίων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και την απόδοση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να εντοπίσει τους παράγοντες που σχετίζονται με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης στους ηλικιωμένους της Κορέας εν μέσω της πανδημίας COVID-19.
Use of telehealth during COVID-19 pandemic in India: literature review
Chandak, A.; Holkar, M.; Moghe, A.; Washikar, K.
International Journal of Public Health Science ; 12(1):164-171, March 2023, http://doi.org/10.11591/ijphs.v12i1.22059
Η COVID-19 έχει προσφέρει μία άνευ προηγουμένου ευκαιρία για επέκταση της πρόσβασης και της κάλυψης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας μέσω της τηλε-υγείας. Αυτή η ανασκόπηση στοχεύει στην κατανόηση των τάσεων σχετικά με την πρόσβαση και την ανταπόκριση των ασθενών στην τηλε-υγεία στην Ινδία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
The roles of primary care doctors in the COVID-19 pandemic: consistency and influencing factors of doctor's perception and actions and nominal definitions
Yang, C.; Yin, J.; Liu, J.; Liu, J.; Chen, Q.; Yang, H.; Ni, Y.; Li, B.; Li, Y.; Lin, J.; Zhou, Z.; Li, Z.
BMC Health Serv Res ; 22(1):1143, 2022, https://doi.org/10.1186/s12913-022-08487-0 (2022)
Published: 09 September 2022
Στα τέλη του 2019 ξέσπασε η πανδημία της νόσου του κορονοϊού (COVID-19). Ως επαγγελματίες υγείας πρώτης γραμμής, οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαλογή της λοίμωξης SARS-CoV-2 και στη παραπομπή των ύποπτων περιπτώσεων. Ωστόσο, η απόδοση των γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας επηρεάζεται από τις γνώσεις τους και την αντίληψη του ρόλου τους. Διεξήχθη μια διαδικτυακή συγχρονική έρευνα για την αξιολόγηση της συνέπειας και των παραγόντων που επηρεάζουν την αντίληψη του ρόλου του γιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας με τις κατευθυντήριες γραμμές.
The Moderation Role of Innovation and Infrastructure on the Relationship between COVID-19 Crises and Health Care Performance: Evidence from Jordan
Alsabi, H.; Saadon, M. S. I.; Othman, M. R.; Mohammad, A. M.
International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 18, No. 4, pp. 1235-1243, 2023, https://doi.org/10.18280/ijsdp.180428
Published: 30 April 2023
Αυτή η μελέτη εξετάζει τον ρόλο που παίζουν η καινοτομία και οι υποδομές στον μετριασμό της επίδρασης της υγειονομικής κρίσης Covid-19 στην απόδοση της υγειονομικής περίθαλψης στην Ιορδανία. Η μεθοδολογία της μελέτης περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον εντοπισμό σχετικών μελετών και θεωριών που σχετίζονται με το θέμα και τον εντοπισμό κενών στην υπάρχουσα έρευνα. Δίνεται προσοχή στην ανθρώπινη συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση του προσωπικού στα νοσοκομεία που δέχονται περιστατικά Covid-19. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό περιοχών όπου μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης και καινοτόμων πρακτικών για την καλύτερη υποστήριξη της απόδοσης της υγειονομικής περίθαλψης σε μελλοντικές κρίσεις.
The impact of the COVID-19 pandemic on the future of telehealth in primary care
Solari-Twadell, Phyllis Ann; Flinter, Margaret; Rambur, Betty; Renda, Susan; Witwer, Stephanie; Vanhook, Patricia; Poghosyan, Lusine
Nurs Outlook ; 70(2): 315-322, 2022, https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.09.004
Available online September 24, 2021
Αυτό το άρθρο πολιτικής συνοψίζει το ιστορικό, τη χρήση και τη σημασία της τηλευγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Συζητείται η εμφάνιση της τηλευγείας ως κύριας στρατηγικής, με βάση την αξία, για τη συνέχιση της παροχής έγκαιρης πρωτοβάθμιας περίθαλψης κατά τη διάρκεια του COVID-19 και γίνονται συστάσεις για μελλοντικές εφαρμογές, αμοιβή και προετοιμασία των παρόχων για να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτική φροντίδα στους πελάτες στο μέλλον χρησιμοποιώντας την τηλευγεία.
The impact of the COVID-19 pandemic on pharmacy personnel in primary care
Weir, Natalie; Newham, Rosemary; Dunlop, Emma; Ferguson, Aimee; Bennie, Marion
Prim Health Care Res Dev ; 23: e56, 2022 09 12, https://doi.org/10.1017/S1463423622000445
Published online: 12 September 2022
Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στην εργασιακή πρακτική (συμπεριλαμβανομένου του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών) και στην εργασιακή ικανοποίηση των φαρμακοποιών και των τεχνικών των φαρμακείων στην πρωτοβάθμια φροντίδα της Σκωτίας.
Rhyddhi Chakraborty and Nebil Achour
Healthcare 2024, 12(2), 146, https://doi.org/10.3390/healthcare12020146
Published: 8 January 2024
Η διαλογή είναι μια δυναμική και πολύπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό της δίκαιης πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων. Η διαλογή πραγματοποιείται στις δομές υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Οι αρχές που διέπουν τη διαλογή έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων που άπτονται των θεμάτων της ηθικής για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά κατά την πρόσφατη πανδημία COVID-19. Αυτή η μελέτη στοχεύει να επανεξετάσει τις ηθικές αρχές που ακολούθησε η προτεραιοποίηση των ασθενών κατά την πρόσφατη πανδημία COVID-19 στην Ινδική υποήπειρο και επιχειρεί να αναζητήσει αρχές βασισμένες στην κοινωνική δικαιοσύνη.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Views and Challenges of COVID-19 Vaccination in the Primary Health Care Sector. A Qualitative Study
Moudatsou, Maria; Stavropoulou, Areti; Rovithis, Michael; Koukouli, Sofia
Vaccines (Basel), 2023, 11(4), 803, https://doi.org/10.3390/vaccines11040803
Published: 5 April 2023
Izolde Bouloukaki, Anna Christoforaki, Antonios Christodoulakis, Thodoris Krasanakis, Eirini Lambraki, Rodanthi Pateli, Manolis Markakis and Ioanna Tsiligianni
Healthcare 2023, 11(3), 341; https://doi.org/10.3390/healthcare11030341
Published: 24 January 2023
The psychological impact of COVID-19 pandemic on primary health care professionals in Greece
Gavana, Magda; Papageorgiou, Dimitra Iosifina; Stachteas, Panagiotis; Vlachopoulos, Nikolaos; Pagkozidis, Ilias; Angelopoulou, Paraskevi; Haidich, Anna Bettina; Smyrnakis, Emmanouil
Psychiatriki, 2023, https://doi.org/10.22365/jpsych.2023.008
Published Online: 12 May 2023

Pages