Γηριατρική και Γεροντολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Myrra Vernooij-Dassen, et al.
International Psychogeriatrics as part of the Cambridge Coronavirus Collection, DOI: 10.1017/S1041610220001350
Published online by Cambridge University Press: 24 June 2020
Η κοινωνική αποστασιοποίηση μπορεί να προστατεύσει και να σώσει ζωές, όμως οι επιβλαβείς επιπτώσεις της σε ηλικιωμένα άτομα χρειάζονται επίσης να αναγνωριστούν και να ελαχιστοποιηθούν προκειμένου να διατηρηθεί, στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό, η ποιότητα ζωής τους.
Mental health of older people in social isolation: the role of physical activity at home during the COVID-19 pandemic.
da Cruz, Whyllerton Mayron; D' Oliveira, Anderson; Dominski, Fábio Hech; Diotaiuti, Pierluigi; Andrade, Alexandro.
Sport Sci Health ; : 1-6, 2021 Aug 25, https://dx.doi.org/10.1007/s11332-021-00825-9
Published: 25 August 2021
Η φυσική δραστηριότητα έχει δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα για την ψυχική υγεία, καθώς χρησιμοποιείται σε διαφορετικές θεραπείες και πληθυσμούς, όσον αφορά τους ηλικιωμένους. Στο άρθρο αυτό συζητώνται οι επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων και ο ρόλος της σωματικής δραστηριότητας και της άσκησης μέσα στο σπίτι, ως τρόπος προστασίας από την εξάπλωσης άλλων ασθενειών κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Για το σκοπό αυτό, συζητώνται κάποιες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ηλικιωμένοι στην περίοδο της κοινωνικής απομόνωσης, ώστε να παραμείνουν ενεργοί μέσα στο σπίτι τους.
Lessons Learned From the COVID-19 Pandemic as Experienced by Older Adults Treated for COVID-19
Ruth E. Pel-Littel, Diny E. Stekelenburg, et al.
Gerontology and Geriatric Medicine, https://doi.org/10.1177/23337214221086831
First Published March 27, 2022
Η παρούσα μελέτη καταλήγει στην ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή, από κοινού λήψη αποφάσεων και συντονισμένη παροχή πληροφοριών για την αποκατάσταση και μείωση των ψυχολογικών επιπτώσεων σε ηλικιωμένους ασθενείς COVID-19 που αναρρώνουν στο νοσοκομείο ή στο σπίτι.
Susan M. Benbow, Sarmishtha Bhattacharyya, Paul Kingston & Carmelle Peisah
Journal of Elder Abuse & Neglect, DOI: 10.1080/08946566.2021.2016535
Published online: 16 Dec 2021
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι κίνδυνοι κακοποίησης και παραμέλησης για τους ηλικιωμένους έχουν αυξηθεί. Συγκεντρώνονται διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από αυτές τις εξελίξεις και αρχικές ιδέες για ενέργειες για τον μετριασμό των μελλοντικών κινδύνων.
Araújo MPD, Nunes VMdA, Costa LdA, Souza TAd, Torres GdV, Nobre TTX 
PLoS ONE 16(1): e0245432. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245432
Published: January 14, 2021
Ο στόχος της μελέτης είναι να εντοπίσει τις συνθήκες υγείας που θεωρούνται πιθανοί παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο Covid-19 και να αναλύσει τη σχέση του με τον ΔΜΣ ηλικιωμένων ατόμων που διαμένουν σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Medical Hypotheses, Volume 144, November 2020, Article 109946,  doi: 10.1016/j.mehy.2020.109946
Jun 2, 2020