Γηριατρική και Γεροντολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Vulnerable, recalcitrant and resilient: a Foucauldian discourse analysis of risk and older people within the context of COVID-19 news media
Marjorie Skoss, Rachel Batten, Patricia Cain and Mandy Stanley
Ageing & Society; 18, 2022, https://doi.org/10.1017/S0144686X22000897
Published online: 05 August 2022
Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συζήτηση σχετικά με τον κίνδυνο και τους ηλικιωμένους στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Ως αντανάκλαση του κυρίαρχου δημόσιου λόγου γύρω από τη συμπεριφορά των ηλικιωμένων ερευνήθηκαν τα μέσα ενημέρωσης για να προσδιοριστεί πώς αντιπροσωπεύεται ο κίνδυνος σε σχέση με την επαγγελματική δέσμευση.
Myrra Vernooij-Dassen, et al.
International Psychogeriatrics as part of the Cambridge Coronavirus Collection, DOI: 10.1017/S1041610220001350
Published online by Cambridge University Press: 24 June 2020
Η κοινωνική αποστασιοποίηση μπορεί να προστατεύσει και να σώσει ζωές, όμως οι επιβλαβείς επιπτώσεις της σε ηλικιωμένα άτομα χρειάζονται επίσης να αναγνωριστούν και να ελαχιστοποιηθούν προκειμένου να διατηρηθεί, στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό, η ποιότητα ζωής τους.
Mental health of older people in social isolation: the role of physical activity at home during the COVID-19 pandemic.
da Cruz, Whyllerton Mayron; D' Oliveira, Anderson; Dominski, Fábio Hech; Diotaiuti, Pierluigi; Andrade, Alexandro.
Sport Sci Health ; : 1-6, 2021 Aug 25, https://dx.doi.org/10.1007/s11332-021-00825-9
Published: 25 August 2021
Η φυσική δραστηριότητα έχει δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα για την ψυχική υγεία, καθώς χρησιμοποιείται σε διαφορετικές θεραπείες και πληθυσμούς, όσον αφορά τους ηλικιωμένους. Στο άρθρο αυτό συζητώνται οι επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων και ο ρόλος της σωματικής δραστηριότητας και της άσκησης μέσα στο σπίτι, ως τρόπος προστασίας από την εξάπλωσης άλλων ασθενειών κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Για το σκοπό αυτό, συζητώνται κάποιες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ηλικιωμένοι στην περίοδο της κοινωνικής απομόνωσης, ώστε να παραμείνουν ενεργοί μέσα στο σπίτι τους.
Lessons Learned From the COVID-19 Pandemic as Experienced by Older Adults Treated for COVID-19
Ruth E. Pel-Littel, Diny E. Stekelenburg, et al.
Gerontology and Geriatric Medicine, https://doi.org/10.1177/23337214221086831
First Published March 27, 2022
Η παρούσα μελέτη καταλήγει στην ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή, από κοινού λήψη αποφάσεων και συντονισμένη παροχή πληροφοριών για την αποκατάσταση και μείωση των ψυχολογικών επιπτώσεων σε ηλικιωμένους ασθενείς COVID-19 που αναρρώνουν στο νοσοκομείο ή στο σπίτι.
Susan M. Benbow, Sarmishtha Bhattacharyya, Paul Kingston & Carmelle Peisah
Journal of Elder Abuse & Neglect, DOI: 10.1080/08946566.2021.2016535
Published online: 16 Dec 2021
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι κίνδυνοι κακοποίησης και παραμέλησης για τους ηλικιωμένους έχουν αυξηθεί. Συγκεντρώνονται διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από αυτές τις εξελίξεις και αρχικές ιδέες για ενέργειες για τον μετριασμό των μελλοντικών κινδύνων.
Investigation of the Effects of COVID-19 on Perception, Attention, Memory, Balance, and Quality of Life in the Elderly
Aydogan, Zehra; Bas, Banu; Aksoy, Songül
Top Geriatr Rehabil ; 38(4): 270-276, 2022, https://doi.org/10.1097/TGR.0000000000000374
October/December 2022
Αυτή η μελέτη διεξήχθη σε ηλικιωμένα άτομα που είχαν αναρρώσει από την COVID-19, για να διερευνηθούν οι επιπτώσεων της COVID-19 στην ισορροπία, την αντίληψη, την προσοχή, τη μνήμη και την ποιότητα ζωής και να προκύψουν λύσεις αποκατάστασης για τα παραπάνω προβλήματα.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Marakis, G., Kontopoulou, L., Konstantinidis, G., Papathanasiou, I.V., Karpetas, G., Mirkopoulou, D., Walker, A.F., Vasara, E.
Journal of Dietary Supplements, Volume 20, 2023 - Issue 2, Pages 199-217, https://doi.org/10.1080/19390211.2022.2151677
Published online: 07 Dec 2022
The impact of seasonal influenza vaccination uptake on COVID-19 vaccination attitudes in a rural area in Greece
Papazachariou, Andria; Tsioutis, Constantinos; Lytras, Theodore; Malikides, Onoufrios; Stamatelatou, Maria; Vasilaki, Nektaria; Milioni, Athanasia; Dasenaki, Maria; Spernovasilis, Nikolaos
Vaccine, Volume 41, Issue 3, 16 January 2023, Pages 821-825, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.12.024
Available online 15 December 2022

Pages