Γηριατρική και Γεροντολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Kim, S., Hwang, J.
BMC Geriatr 23, 517 (2023), https://doi.org/10.1186/s12877-023-04208-2
Published: 25 August 2023
Η μη ικανοποίηση των αναγκών της υγειονομικής περίθαλψης είναι ένας κρίσιμος δείκτης, που δίνει μια εύλογη εικόνα του πώς λειτουργεί ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην πρωτοφανή κατάσταση της πανδημίας. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης προς τους ηλικιωμένους εν μέσω της επιδημίας, καθώς αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των προκλήσεων και των εμποδίων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και την απόδοση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να εντοπίσει τους παράγοντες που σχετίζονται με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης στους ηλικιωμένους της Κορέας εν μέσω της πανδημίας COVID-19.
Vulnerable, recalcitrant and resilient: a Foucauldian discourse analysis of risk and older people within the context of COVID-19 news media
Marjorie Skoss, Rachel Batten, Patricia Cain and Mandy Stanley
Ageing & Society; 18, 2022, https://doi.org/10.1017/S0144686X22000897
Published online: 05 August 2022
Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συζήτηση σχετικά με τον κίνδυνο και τους ηλικιωμένους στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Ως αντανάκλαση του κυρίαρχου δημόσιου λόγου γύρω από τη συμπεριφορά των ηλικιωμένων ερευνήθηκαν τα μέσα ενημέρωσης για να προσδιοριστεί πώς αντιπροσωπεύεται ο κίνδυνος σε σχέση με την επαγγελματική δέσμευση.
Myrra Vernooij-Dassen, et al.
International Psychogeriatrics as part of the Cambridge Coronavirus Collection, DOI: 10.1017/S1041610220001350
Published online by Cambridge University Press: 24 June 2020
Η κοινωνική αποστασιοποίηση μπορεί να προστατεύσει και να σώσει ζωές, όμως οι επιβλαβείς επιπτώσεις της σε ηλικιωμένα άτομα χρειάζονται επίσης να αναγνωριστούν και να ελαχιστοποιηθούν προκειμένου να διατηρηθεί, στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό, η ποιότητα ζωής τους.
Fang Liu, Yafei Li, Xuezhi Gao and Jiangtao Du
Buildings 2023, 13(11), 2875, https://doi.org/10.3390/buildings13112875
Published: 16 November 2023
Η Κίνα δεν διαθέτει στρατηγικές σχεδιασμού για τη βελτίωση του περιβάλλοντος φροντίδας στο σπίτι για τους ηλικιωμένους της. Η παρούσα μελέτη διερεύνησε την αντίληψη της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος σε κατοικίες και ανέλυσε τον αντίκτυπό της στην υγεία και την ικανοποίηση των ηλικιωμένων που ζουν στο σπίτι.
Symptom Burden among Older COVID-19 Survivors Two Years after Hospital Discharge
Zhang, Ying; Han, Zhaojie; Dai, Yang; Liu, Yuhui; Wang, Qinghua; Cheng, Lixia; Xiong, Chuyue; Hou, Chao; Yang, Xinyue; Ye, Yidan; Zhao, Qian; Nie, Naifu; Ma, Xiangyu; Tang, Huan; Zhang, Anqiang; Hu, Zhenhong; Cao, Guoqiang; Jones, Paul; Jiang, Jianxin; Zeng, Ling; He, Yong; Li, Li
Aging and disease, 2023, https://doi.org/10.14336/AD.2023.0304
Published: 09 Mar 2023
Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της μακροπρόθεσμης επιβάρυνσης από συμπτώματα σε ηλικιωμένους επιζώντες της COVID-19, 2 χρόνια μετά την έξοδο από το νοσοκομείο και ο εντοπισμός σχετικών παραγόντων κινδύνου.
Cyrus Lap Kwan Leung, Wan In Wei, Kin-Kit Li, Edward B. McNeil, Arthur Tang, Samuel Yeung Shan Wong and Kin On Kwok
Vaccines 2023, 11(11), 1700, https://doi.org/10.3390/vaccines11111700
Published: 8 November 2023
Οι διαμένοντες σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρών ασθενειών και θνησιμότητας, ενώ το προσωπικό έχει υψηλή έκθεση σε δραστηριότητες οικείας φροντίδας. Η αντιμετώπιση του δισταγμού έναντι του εμβολιασμού είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της εμβολιαστικής κάλυψης σε αυτό το ευάλωτο περιβάλλον, ειδικά εν μέσω πανδημίας. Ως απάντηση σε αυτό, πραγματοποιήθηκε μία συγχρονική έρευνα για τη μέτρηση του επιπέδου του εμβολιαστικού δισταγμού και την εξέταση των σχετικών παραγόντων στους τροφίμους και το προσωπικό των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων στο Χονγκ Κονγκ.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Marakis, G., Kontopoulou, L., Konstantinidis, G., Papathanasiou, I.V., Karpetas, G., Mirkopoulou, D., Walker, A.F., Vasara, E.
Journal of Dietary Supplements, Volume 20, 2023 - Issue 2, Pages 199-217, https://doi.org/10.1080/19390211.2022.2151677
Published online: 07 Dec 2022
Bakakos, A.; Koukaki, E.; Ampelioti, S.; Ioannidou, I.; Papaioannou, A.I.; Loverdos, K.; Koutsoukou, A.; Rovina, N.
J. Pers. Med. 2023, 13(6), 908, https://doi.org/10.3390/jpm13060908
Published: 29 May 2023
The impact of seasonal influenza vaccination uptake on COVID-19 vaccination attitudes in a rural area in Greece
Papazachariou, Andria; Tsioutis, Constantinos; Lytras, Theodore; Malikides, Onoufrios; Stamatelatou, Maria; Vasilaki, Nektaria; Milioni, Athanasia; Dasenaki, Maria; Spernovasilis, Nikolaos
Vaccine, Volume 41, Issue 3, 16 January 2023, Pages 821-825, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.12.024
Available online 15 December 2022

Pages