Γηριατρική και Γεροντολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Myrra Vernooij-Dassen, et al.
International Psychogeriatrics as part of the Cambridge Coronavirus Collection, DOI: 10.1017/S1041610220001350
Published online by Cambridge University Press: 24 June 2020
Η κοινωνική αποστασιοποίηση μπορεί να προστατεύσει και να σώσει ζωές, όμως οι επιβλαβείς επιπτώσεις της σε ηλικιωμένα άτομα χρειάζονται επίσης να αναγνωριστούν και να ελαχιστοποιηθούν προκειμένου να διατηρηθεί, στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό, η ποιότητα ζωής τους.
Araújo MPD, Nunes VMdA, Costa LdA, Souza TAd, Torres GdV, Nobre TTX 
PLoS ONE 16(1): e0245432. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245432
Published: January 14, 2021
Ο στόχος της μελέτης είναι να εντοπίσει τις συνθήκες υγείας που θεωρούνται πιθανοί παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο Covid-19 και να αναλύσει τη σχέση του με τον ΔΜΣ ηλικιωμένων ατόμων που διαμένουν σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Medical Hypotheses, Volume 144, November 2020, Article 109946,  doi: 10.1016/j.mehy.2020.109946
Jun 2, 2020