Φαρμακολογία και Φαρμακευτική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Why do breakthrough COVID-19 infections occur in the vaccinated?
Patrick Maclean, Alexander J Mentzer, et al. 
QJM: An International Journal of Medicine, hcab307, https://doi.org/10.1093/qjmed/hcab307
Published: 04 December 2021 
Καθώς τα περιστατικά νόσησης εμβολιασμένων ατόμων αυξάνονται σε όλο τον κόσμο, είναι σημαντικό για τους κλινικούς γιατρούς και τους επιστήμονες να γνωρίζουν ποια άτομα διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης.
Why COVID vaccines are so difficult to compare
Heidi Ledford
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00409-0
23 February 2021
Παρά την εκτεταμένη διάθεση πολλών εμβολίων, θα περάσουν μήνες πριν να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους με βάση την αποτελεσματικότητά τους.
What scientists do and don’t know about the Oxford–AstraZeneca COVID vaccine
Smriti Mallapaty & Ewen Callaway
Nature News explainer, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00785-7
update 25 march 2021
Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων που επιβεβαιώνουν την ισχυρή προστασία του εμβολίου έναντι του COVID-19, εξετάζονται εδώ όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για το εμβόλιο αυτό.
Tiyo BT, Schmitz GJH, Ortega MM, da Silva LT, de Almeida A, Oshiro TM, Duarte AJdS.
Life. 2021; 11(11):1152. https://doi.org/10.3390/life11111152
Published: 29 October 2021
Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης είναι να εξηγήσει τι συμβαίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα μετά την ανάρρωση από τον COVID-19 ή/και τον εμβολιασμό κατά του SARS-CoV-2, με λεπτομερείς αναφορές στον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται στη λοίμωξη και τον ρόλο του εμβολιασμού.
Widjaja, G., & Sijabat, H. H.
International Journal of Health Sciences, 6(1), 1-10. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n1.1578
Published, 2022-01-08
Εξετάζεται το τι πιστεύουν οι εμπειρογνώμονες σχετικά με τη λειτουργία του εμβολίου COVID-19 στον ανθρώπινο οργανισμό. Η μελέτη αξιοποιεί τα δεδομένα της αναζήτησης Google για πολλές γνωστές δημοσιεύσεις για τον εμβολιασμό για την πρόληψη της οCOVID-19.
Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel
Yair Goldberg, Micha Mandel, Yinon M. Bar-On, et al.
The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2114228
October 27, 2021
Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η ανοσία έναντι της παραλλαγής δέλτα του ιού SARS-CoV-2 μειώνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες λίγους μήνες μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου.
Vitamin D Regulation of Immune Function
Bikle, Daniel D
Curr Osteoporos Rep ; 20(3): 186-193, 2022 06, https://doi.org/10.1007/s11914-022-00732-z
Published: 04 May 2022
Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης ήταν να επανεξετάσει τους μηχανισμούς με τους οποίους η βιταμίνη D και οι μεταβολίτες της ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να διευκολύνουν την ικανότητα του σώματος να προλαμβάνει ή/και να θεραπεύει τη λοίμωξη από SARS-CoV2 και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού καθώς και να ενθαρρύνει περαιτέρω έρευνα για τον ρόλο που παίζει η χορήγηση βιταμίνης D στην πρόληψη/ θεραπεία τέτοιων λοιμώξεων.
Vitamin D3 and COVID-19 Outcomes: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses
Petrelli, Fausto; Oldani, Simone; Borgonovo, Karen; Cabiddu, Mary; Dognini, Giuseppina; Ghilardi, Mara; Parati, Maria Chiara; Petro', Daniela; Dottorini, Lorenzo; Rea, Carmen; Lonati, Veronica; Luciani, Andrea; Ghidini, Antonio
Antioxidants (Basel) 2023, 12(2), 247, https://doi.org/10.3390/antiox12020247
Published: 22 January 2023
Το ανοσοποιητικό σύστημα (έμφυτο και προσαρμοστικό) επηρεάζεται από τη βιταμίνη D3, η οποία επιδρά στη γονιδιακή έκφραση και στις φλεγμονώδεις οδούς. Διεξήχθη μια γενική ανασκόπηση για να αξιολογηθεί η ισχύς και η ακρίβεια των δεδομένων που συνδέουν τη βιταμίνη D3 με τα αποτελέσματα της λοίμωξης COVID-19 και να εκτιμηθεί η απόδειξη που παρέχεται από δημοσιευμένες μετα-αναλύσεις.
Prakash Bhuyan, Jennie Medin, et al.
The Lancet, 2021, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01693-7.
Available online 27 July 2021
Εδώ περιγράφονται με λεπτομέρειες, περιπτώσεις συνδρόμου θρόμβωσης με θρομβοπενία  (σύνδρομο TTS) που εντοπίστηκαν στην παγκόσμια βάση δεδομένων ασφάλειας της AstraZeneca.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ronald N. Kostoff, Daniela Calina, Darja Kanduc, Michael B. Briggs, Panayiotis Vlachoyiannopoulos, Andrey A. Svistunov, Aristidis Tsatsakis
Toxicology Reports, Volume 8, 2021, Pages 1665-1684, https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2021.08.010.
Available online 14 September 2021

Pages