Ανοσολογία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Belogiannis K, Florou VA, Fragkou PC, Ferous S, Chatzis L, Polyzou A, Lagopati N, Vassilakos D, Kittas C, Tzioufas AG, Tsiodras S, Sourvinos G, Gorgoulis VG.
Viruses. 2021; 13(6):1143. https://doi.org/10.3390/v13061143
Published: 14 June 2021
Safety and COVID-19 Symptoms in Individuals Recently Vaccinated with BCG: a Retrospective Cohort Study
Simone J.C.F.M. Moorlag, ..Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, et al.
Cell Reports Medicine, Volume 1, Issue 5, 2020, 100073, ISSN 2666-3791, https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2020.100073.
Front Public Health 2021 Jan 8;8:618642. doi: 10.3389/fpubh.2020.618642. eCollection 2020.
Vasiliki Vlacha, Gavriela Maria Feketea

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents
Robert W. Frenck, Jr., Nicola P. Klein,  et al., for the C4591001 Clinical Trial Group*
New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2107456
May 27, 2021
Παρουσιάζονται τα ευρήματα μιας τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο, δοκιμή για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανοσογονικότητας και της αποτελεσματικότητας του εμβολίου BNT162b2, σε υγιή άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω. 
The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2110345
September 15, 2021
Σε μια συνεχή, ελεγχόμενη, με εικονικό φάρμακο, πολυεθνική, κεντρική μελέτη με 44.165 συμμετέχοντες ηλικίας 16 ετών και άνω και 2.264 συμμετέχοντες ηλικίας 12 έως 15 ετών, ερευνάται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του εμβολίου κατά της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης Covid-19 για διάστημα έως και 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό
M. I. Samanovic et al.,
Sci. Transl. Med. 10.1126/scitranslmed.abi8961 (2021)
First release: 7 December 2021
Μελετάται πώς διαφέρουν οι ανοσοαποκρίσεις που προκαλούνται από τα εμβόλια mRNA σε άτομα που ανάρρωσαν από την COVID-19.  με την αξιολόγηση των διαμήκων ανοσοαποκρίσεων στον εμβολιασμό δύο δόσεων mRNA BNT162b2 σε 15 ενήλικες που είχαν νοσήσει με COVID-19, σε σύγκριση με 21 ενήλικες που δεν είχαν προηγούμενη μόλυνση COVID-19.
Peter Nordström, Marcel Ballin, Anna Nordström
The Lancet Infectious Diseases, 2022, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00143-8
Available online 1 April 2022
Διερευνάται η μακροπρόθεσμη προστασία από προηγούμενη λοίμωξη (φυσική ανοσία) και κατά πόσον η φυσική ανοσία συν τον εμβολιασμό (υβριδική ανοσία) σχετίζεται με πρόσθετη προστασία.
Risk of Long Covid in people infected with SARS-CoV-2 after two doses of a COVID-19 vaccine: community-based, matched cohort study
Daniel Ayoubkhani, Matthew L. Bosworth, et al.
medRxiv 2022.02.23.22271388; doi: https://doi.org/10.1101/2022.02.23.22271388
Posted February 24, 2022.
Εξετάζεται αν η πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων Long Covid 12 εβδομάδες μετά τη μόλυνση SARS-CoV-2 μειώνεται με τη λήψη 2 δόσεων εμβολιασμού για COVID-19   
Michela Antonelli, Rose S Penfold, et al.
The Lancet Infectious Diseases, 2021, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00460-6.
Η μελέτη στοχεύει στον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου για μετά τον εμβολιασμό λοίμωξη SARS-CoV-2 και να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της νόσου μετά τον εμβολιασμό.
Review: The Three Pillars of COVID-19 Convalescent Plasma Therapy
Massimo Franchini, Giancarlo Maria Liumbruno, et al.
Life 2021, 11(4), 354; doi:10.3390/life11040354
Published: 18 April 2021
Κριτική ανάλυση 3ων παραγόντων της κλινικής αποτελεσματικότητας της παθητικής ανοσοθεραπείας μέσω πλάσματος από άτομα που ανάρρωσαν από  COVID-19.

Pages