Θρησκεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

DeFranza, D., Lindow, M., et al.
American Psychologist. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/amp0000717
Αυτή η έρευνα, εστιάζει στη θρησκευτικότητα των κοινοτήτων για να διερευνήσει κατά πόσο βοηθά ή παρεμποδίζει την τήρηση των περιοριστικών μέτρων και πολιτικών για τον μετριασμό της διασποράς της Covid-19
Pillay J.
Transformation. October 2020. doi:10.1177/0265378820963156
Published: 06 October 2020
Αυτό το άρθρο στοχεύει να διερευνήσει τον αντίκτυπο ττης πανδημίας του κοροναϊού στην αποστολή και τη θεολογία της εκκλησίας.Οι εκκλησίες πρέπει να προσαρμοστούν και να αναρωτηθούν σχετικά με τις συνέπειες σε αυτό το «νέο κανονικό» πλαίσιο.
Hill QC, M.
Laws 2020, 9(4), 27; https://doi.org/10.3390/laws9040027
Published : 26 November 2020
Αυτό το άρθρο ασχολείται με την επίδραση της αντίδρασης του κράτους στην απειλή εξάπλωσης του Coronavirus με τα επιβεβλημένα περιοριστικά μέτρα, στην θρησκευτική ελευθερία των πολιτών τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.
Charting the Legality of Religious-based Exemptions to COVID-19 Vaccinations
Hodge, James G. and Carey, Emily
Working paper series, Arizona State University (ASU), available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3816538
Posted: 31 Mar 2021
Στο κείμενο εργασίας, εξετάζεται η νομιμότητα των εξαιρέσεων από τους εμβολιασμούς για θρησκευτικούς λόγους

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών