Πολιτισμικές μελέτες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The Return to Craft: Taylor Swift, Nostalgia, and Covid-19
McGrath, J.
Popular Music and Society ; 46(1):70-84, 2023, https://doi.org/10.1080/03007766.2022.2156761
Published online: 17 Dec 2022
Αυτό που ονομάζεται "επιστροφή στην τέχνη" σε αυτό το άρθρο είναι μία απόσταξη ενός διάχυτου φαινομένου: της νοσταλγικής, λαϊκής αισθητικής της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας που έχει προκύψει εν μέρει ως απάντηση στην πανδημία Covid-19 αλλά και στον νεοφιλελευθερισμό και την κλιματική αλλαγή. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στην αναταραχή, προσφέροντας την άνεση ενός φανταστικού παρελθόντος, μια απτή πραγματικότητα και μια επανασύνδεση, με τους «παλιούς τρόπους», με τη φύση και την άγρια ζωή. Σε αυτό το άρθρο, διερευνάται η "επιστροφή στην τέχνη" ως μια κοινωνική αναζήτηση των θεμελίων, μέσω μιας μελέτης περίπτωσης της πιο επιτυχημένης εμπορικά παραγωγής του lockdown, του άλμπουμ folklore της Taylor Swift (2020).
The Contagion and the Working Women
Ahmad, Zahra.
New Literaria ; 3(1):120-127, 2022, https://dx.doi.org/10.48189/nl.2022.v03i1.013
January-February, 2022
Το άρθρο αυτό σκοπεύει να αναδείξει τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στις εργαζόμενες γυναίκες, υπό το πρίσμα της πολιτισμικής μελέτης.
Cultural Image of Older People during the COVID-19 Pandemic
Jiménez-Etxebarria, Eneritz; Jaureguizar Alboniga-Mayor, Joana; Bernaras Iturrioz, Elena
Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(22), 14644; https://doi.org/10.3390/ijerph192214644
Published: 8 November 2022
Η πανδημία COVID-19 κατέστησε εμφανή τον αποκλεισμό στον οποίο ενδέχεται να υπόκεινται οι ηλικιωμένοι για λόγους ηλικίας. Αυτή η μελέτη εμβαθύνει στην πολιτισμική εικόνα των ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας από την οπτική γωνία των ατόμων ηλικίας μεταξύ 60 και 81 ετών.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Konstantinos Kafetsios
Social Psychological and Personality Science, Volume 13, Issue 7, Pages 1126 - 1137, September 2022, https://doi.org/10.1177/19485506211053461
First published online December 14, 2021