Λαϊκός πολιτισμός

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The Return to Craft: Taylor Swift, Nostalgia, and Covid-19
McGrath, J.
Popular Music and Society ; 46(1):70-84, 2023, https://doi.org/10.1080/03007766.2022.2156761
Published online: 17 Dec 2022
Αυτό που ονομάζεται "επιστροφή στην τέχνη" σε αυτό το άρθρο είναι μία απόσταξη ενός διάχυτου φαινομένου: της νοσταλγικής, λαϊκής αισθητικής της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας που έχει προκύψει εν μέρει ως απάντηση στην πανδημία Covid-19 αλλά και στον νεοφιλελευθερισμό και την κλιματική αλλαγή. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στην αναταραχή, προσφέροντας την άνεση ενός φανταστικού παρελθόντος, μια απτή πραγματικότητα και μια επανασύνδεση, με τους «παλιούς τρόπους», με τη φύση και την άγρια ζωή. Σε αυτό το άρθρο, διερευνάται η "επιστροφή στην τέχνη" ως μια κοινωνική αναζήτηση των θεμελίων, μέσω μιας μελέτης περίπτωσης της πιο επιτυχημένης εμπορικά παραγωγής του lockdown, του άλμπουμ folklore της Taylor Swift (2020).