Μελέτες για την οικογένεια

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The relationship between aggressive behaviors of preschool children and the violence against Iranian women in the COVID-19 pandemic
Asadi, N.; Salmani, F.; Salmani, M.
BMC Womens Health ; 22(1):406, 2022, https://doi.org/10.1186/s12905-022-01954-0
Published: 05 October 2022
Κατά τη διάρκεια επιδημιών, η υποστήριξη είναι περιορισμένη και η ατομική και συλλογική ευαλωτότητα καθώς και η ενδοοικογενειακή βία αυξάνονται. Ως εκ τούτου, διάφορες ομάδες της κοινωνίας, ιδιαίτερα τα παιδιά και οι μητέρες τους, είναι εξαιρετικά ευάλωτες. Αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ της επιθετικής συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας και της βίας κατά των Ιρανών γυναικών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Relationship Status-Based Health Disparities during the COVID-19 Pandemic
Thomeer, M. B.
Social Currents, 10(1), 17-40, 2023, https://doi.org/10.1177/23294965221099185
First published online May 13, 2022
Προηγούμενες έρευνες διαπιστώνουν ότι ο γάμος είναι μια προνομιακή μορφή οικογένειας με οφέλη για την υγεία. Αυτά τα πλεονεκτήματα για την υγεία μπορεί να μετατοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς πέρασε περισσότερος χρόνος στο σπίτι και οι πόροι εξαντλήθηκαν. Η παρούσα μελέτη συγκρίνει διαφορές σε τρία αποτελέσματα υγείας μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων σχέσεων από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, χρησιμοποιώντας μια εθνικά αντιπροσωπευτική έρευνα των ΗΠΑ, την Έρευνα Σφυγμών Οικογένειας (N = 1.422.733).
Locked up at home: a cross-sectional study into the effects of COVID-19 lockdowns on domestic violence in households with children in Belgium
Fomenko, E.; De Schrijver, L.; Vandeviver, C.; Keygnaert, I.
BMC Public Health ; 22(1):1719, 2022, https://doi.org/10.1186/s12889-022-14135-3
Published: 10 September 2022
Σε αυτή τη μελέτη, αξιολογούμε τον επιπολασμό της θυματοποίησης μέσω ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω της COVID-19, παιδιών ηλικίας από μηδέν έως δεκαεπτά ετών και τη συσχέτιση της οικονομικής κατάστασης, των σχέσεων, της ψυχικής υγείας και της προηγούμενης θυματοποίησης των γονέων με τη θυματοποίηση του παιδιού.
Living Through COVID-19: A Family Experience
Carpenter, Roger; Smith, Mary Jane; Shapiro, April
Holist Nurs Pract ; 36(6): 349-355, 2022, https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000551
November/December 2022
Μέσω ποιοτικής έρευνας, βασισμένης στη θεωρία ιστορίας, αυτή η μελέτη περιέγραψε τον αντίκτυπο της COVID-19 σε μια 5μελή οικογένεια. Χρησιμοποιώντας συμβατική ανάλυση περιεχομένου, 8 θέματα απομονώθηκαν και οργανώθηκαν γύρω από την πλοκή της έκθεσης, της αντιμετώπισης της πρόκλησης και της μετάβασης στην επίλυση. Τα ευρήματα προσφέρουν μια προσέγγιση για ολιστική νοσηλευτική πρακτική.
Interventions using digital technology to promote family engagement in the adult intensive care unit: An integrative review
Shin, Ji Won, Choi, JiYeon, Tate, Judith
Heart & Lung, Volume 58, March–April 2023, Pages 166-178, https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2022.12.004
Available online 15 December 2022
Αυτή η ολοκληρωμένη ανασκόπηση είχε ως στόχο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση μελετών που χρησιμοποίησαν την ψηφιακή τεχνολογία για την προώθηση της συμμετοχής της οικογένειας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ενηλίκων καθώς και τη σύνθεση των ευρημάτων της μελέτης.
‘Hidden pandemic’: orphanhood and loss of caregivers in the COVID-19 pandemic
Spencer, N.; Warner, G.; Marchi, J.; Nejat, S.
BMJ Paediatrics Open 2022;6:e001604, http://dx.doi.org/10.1136/bmjpo-2022-001604
Online issue publication September 20, 2022
Οι επιπλέον θάνατοι που σχετίζονται με την COVID-19 αφορούν κυρίως ενήλικες, με ποσοστά που αυξάνονται όσο αυξάνεται η ηλικία. Οι θάνατοι παιδιών ήταν σχετικά σπάνιοι. Ωστόσο, τα παιδιά έχουν πληγεί από αυτό που έχει περιγραφεί ως «κρυφή πανδημία» της ορφανότητας και της απώλειας των κύριων και των δευτερευόντων φροντιστών.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

The Psychological Impact of COVID-19 Admission on Families: Results from a Nationwide Sample in Greece
Gkentzi, Despoina, Mhliordos, Konstantinos, Karatza, Ageliki, Sinopidis, Xenophon, Dimopoulou, Dimitra, Eleftheriou, Eirini, Tsolia, Maria, Mavridi, Artemis, Miliara, Eugenia, Papaevangelou, Vassiliki, Vergadi, Eleni, Galanakis, Emmanouil, Dimitriou, Gabriel, Fouzas, Sotirios
Children 2022, 9(12), 1933; https://doi.org/10.3390/children9121933
Published: 9 December 2022
Parental attitudes towards vaccination against COVID-19 of children 5-11 years old in Greece
Miliordos, Konstantinos; Giannouchos, Theodoros; Steletou, Evangelia; Sanidas, Georgios; Karkania, Aglaia; Vervenioti, Aggeliki; Dimitriou, Gabriel; Gkentzi, Despoina
J Eval Clin Pract. 2022;1–5, https://doi.org/10.1111/jep.13701
First published: 23 May 2022
Is It Safe to Stay at Home? Parents' Perceptions of Child Home Injuries during the COVID-19 Lockdown
Papachristou, Eirini; Deftereos, Savas; Oikonomou, Panagoula; Bekiaridou, Konstantina; Foutzitzi, Soultana; Gogoulis, Ioannis; Sinopidis, Xenophon; Romanidis, Konstantinos; Tsaroucha, Alexandra; Kambouri, Katerina
Healthcare (Basel), 2022, 10(10), 2056; https://doi.org/10.3390/healthcare10102056
Published: 17 October 2022

Pages