Επικοινωνίες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Trends in the interest in COVID-19 news of the local media and their readers: The case of Spain
Santos-Gonçalves, Tatiana, Napp, Sebastian
Journalism ; : 146488492211147, 2022, https://doi.org/10.1177/14648849221114736
First Published August 5, 2022
Η πανδημία COVID-19 δεν έχει προκαλέσει μόνο μία άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση, αλλά και μία κοινωνική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει, μεταξύ πολλών άλλων πεδίων, την τοπική δημοσιογραφία, η οποία έπρεπε να προσαρμοστεί για να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τον κορονοϊό. Στη μελέτη αυτή αναλύθηκε η εξέλιξη των τοπικών ειδήσεων σχετικά με την COVID-19 στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εξετάζοντας τοπικά άρθρα ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
The public needs more: The informational and emotional support of public communication amidst the Covid-19 in China
Zhu, Ruilin; Hu, Xuan
International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 84, January 2023, 103469, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103469
Available online 29 November 2022
Η δημόσια επικοινωνία είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση καταστροφών. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες για τη δημόσια επικοινωνία επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία της πληροφοριακής υποστήριξης, παραβλέποντας τη συναισθηματική υποστήριξη που θα μπορούσε εξίσου να προσφέρει. Αυτή η μελέτη αναλαμβάνει να διερευνήσει τις επιμέρους επιπτώσεις τους. Ειδικότερα, η μεταβλητή δημόσια εμπλοκή, η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των Shares, των Likes και των Comments σε μια συγκεκριμένη ανάρτηση, εισάγεται για να μετρηθεί το αποτέλεσμα της δημόσιας επικοινωνίας. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την εξελισσόμενη φύση της κρίσης, εξετάζονται οι δυναμικές επιπτώσεις τους σε διαφορετικά στάδια της πανδημίας COVID-19.
The choice between business travel and video conferencing after COVID-19 – Insights from a choice experiment among frequent travelers
Müller, Adrian, Wittmer, Andreas
Tourism Management, Volume 96, June 2023, 104688, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104688
Available online 22 November 2022
Η πανδημία COVID-19 έχει επιταχύνει την αντικατάσταση των επαγγελματικών ταξιδιών από την τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο, η συμπεριφορά λήψης αποφάσεων σε σχέση με εικονικές εναλλακτικές όσων ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς έχει ερευνηθεί ελάχιστα. Η παρούσα εργασία καλύπτει αυτό το κενό επανασχεδιάζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διερευνώντας τη θεμελιώδη επιλογή μεταξύ επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο και εικονικής επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας μια προσαρμοστική συνδυαστική ανάλυση που βασίζεται στην επιλογή.
Smartphone Usage and Sleep Quality in Korean Middle School Students During the COVID-19 Pandemic
Chi, S.; Ko, M. S.; Lee, J. H.; Yi, H. S.; Lee, M. S.
Psychiatry Investig ; 19(9):722-728, 2022, https://doi.org/10.30773/pi.2022.0032
Published online: September 22, 2022
Αυτή η μελέτη αξιολόγησε την ποιότητα του ύπνου και τον εθισμό στα smartphone σε Κορεάτες εφήβους κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού 19 και ανέλυσε τις επιπτώσεις τους στην αντιληπτή ποιότητα ζωής.
Scientific communication after the COVID-19 crisis: TikTok publishing strategies on the transmedia board
Neira, J. I. M.; Dominguez, M. T.; Lobo, M. D. O.
Revista Latina De Comunicacion Social ; 81:109-132, 2023, https://doi.org/10.4185/RLCS-2023-1841
Published 2023-01-02
Αυτή η έρευνα στοχεύει να παρουσιάσει το όραμα επιφανών δημοσιογράφων σχετικά με την προσαρμογή της επιστημονικής δημοσιογραφίας σε ψηφιακά πλαίσια. Επιπλέον, ασχολείται με τις δυνατότητες που προσφέρει αυτό το οικοσύστημα ιστού για τη χρήση των αφηγήσεων διαμέσων (transmedia) και του TikTok ως πλατφόρμες διάδοσης.
Patient satisfaction with telehealth versus in‐person visits during COVID‐19 at a large, public healthcare system
Chen, Kevin, Lodaria, Komal, Jackson, Hannah B.
Journal of Evaluation in Clinical Practice 2022; 1–5, https://doi.org/10.1111/jep.13770
First published: 22 September 2022
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού, οι επισκέψεις τηλε-υγείας μόνο με ήχο και μέσω βίντεο έγιναν ευρύτερα διαθέσιμες, αλλά η σχετική ικανοποίηση των ασθενών μεταξύ επισκέψεων με χρήση τηλε-υγείας και με προσωπική επαφή δεν έχει περιγραφεί ικανοποιητικά. Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι η σύγκριση της ικανοποίησης των ασθενών από επισκέψεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ενηλίκων που εξυπηρετούνται μόνο με ήχο, με βίντεο ή με προσωπική επαφή, σε ένα μεγάλο, αστικό σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης.
Localized social capital in action: How neighborhood relations buffered the negative impact of COVID-19 on subjective well-being and trust
Zangger, C.
SSM - Population Health, Volume 21, March 2023, 101307, https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101307
Available online 5 December 2022
Η σημασία των γειτόνων τονίζεται σε περιόδους κρίσης, όπως η πανδημία COVID-19: προσφέρουν υποστήριξη παρέχοντας μικρές υπηρεσίες και μία αίσθηση κοινότητας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Ελβετία, αυτή η μελέτη διερευνά πώς και για ποιον άλλαξαν οι σχέσεις με τους γείτονες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Interventions using digital technology to promote family engagement in the adult intensive care unit: An integrative review
Shin, Ji Won, Choi, JiYeon, Tate, Judith
Heart & Lung, Volume 58, March–April 2023, Pages 166-178, https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2022.12.004
Available online 15 December 2022
Αυτή η ολοκληρωμένη ανασκόπηση είχε ως στόχο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση μελετών που χρησιμοποίησαν την ψηφιακή τεχνολογία για την προώθηση της συμμετοχής της οικογένειας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ενηλίκων καθώς και τη σύνθεση των ευρημάτων της μελέτης.
Humor That Harms? Examining Racist Audio-Visual Memetic Media on TikTok During Covid-19
Matamoros-Fernández, Ariadna, Rodriguez, Aleesha, Wikström, Patrik
Media and Communication ; 10(2):180-191, 2022, https://doi.org/10.17645/mac.v10i2.5154
Published: 26 May 2022
Το άρθρο αυτό εξετάζει πώς τα χιουμοριστικά οπτικοακουστικά μιμίδια σχετικά με την πανδημία Covid-19 στο TikTok συμβάλλουν στην κοινωνική ανισότητα κανονικοποιώντας τα φυλετικά στερεότυπα, με τη διευκόλυνση της λειτουργίας «Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ήχο» του TikTok.

 

Effectiveness of an educational mobile-app intervention in improving the knowledge of COVID-19 preventive measures
Ghozali, M T; Amalia Islamy, Izdihar Dinah; Hidayaturrohim, Bagus
Inform Med Unlocked ; 34: 101112, 2022, https://doi.org/10.1016/j.imu.2022.101112
Available online 21 October 2022
Η εκπαίδευση των ασθενών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, όπου η εξάπλωση της COVID-19 μπορεί να αποτραπεί χρησιμοποιώντας εφαρμογές smartphone ως εναλλακτικό μέσο μάθησης. Αν και προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι εφαρμογές παρέχουν περισσότερα οφέλη από οποιοδήποτε συμβατικό μέσο, η χρήση τους στη μάθηση δεν έχει αξιολογηθεί σε νοσηλευόμενους ασθενείς στην Ινδονησία. Ως εκ τούτου, αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης μέσω μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για κινητά, στη βελτίωση της γνώσης των προληπτικών μέτρων για την COVID-19.

Pages