Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

YouTube as a source of medical information on the novel coronavirus 2019 disease (COVID-19) pandemic
Ryan S. D’Souza, Shawn D’Souza, Natalie Strand, Alexandra Anderson, Matthew N. P. Vogt & Oludare Olatoye
Global Public Health, DOI: 10.1080/17441692.2020.1761426
Published Online: 12 May 2020
Η κάλυψη της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19) από τα μέσα ενημέρωσης είναι ευρεία, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά στην κατανόηση του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας κρίσης στην δημόσια υγεία. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει τα βίντεο ιατρικού περιεχομένου για την COVID-19, με τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Αποδελτιώθηκαν 113 χαρακτηριστικά βίντεο, με βάση την πηγή και το ιατρικό περιεχόμενο σχετικά με την COVID-19. Εβδομήντα εννέα (69,9%) βίντεο ταξινομήθηκαν ως χρήσιμα και 10 (8,8%) βίντεο ταξινομήθηκαν ως παραπλανητικά.
Dutta A, Beriwal N, Van Breugel L M, et al.
Cureus 12(6): e8622. doi:10.7759/cureus.8622
Published: June 15, 2020
Η πανδημία COVID-19 εξελίσσεται καθημερινά σε κοινωνικά και οικονομικά μέτωπα και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή παγκοσμίως. Ένας από τους έξι βασικούς στρατηγικούς στόχους που προσδιορίστηκαν από τον ΠΟΥ για τη διαχείριση της COVID-19 είναι η επικοινωνία κρίσιμων πληροφοριών σε όλες τις κοινότητες και η πρόληψη της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης. Στο άρθρο αναλύεται και αξιολογείται ως προς την εγκυρότητα, το περιεχόμενο με ιατρικές και επιδημιολογικές πληροφορίες, στην ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικτυακή πλατφόρμα YouTube.com 
Young people's media use and adherence to preventive measures in the "infodemic”: Is it masked by political ideology?
Juvalta, Sibylle, Speranza, Camilla, Robin, Dominik, El Maohub, Yassmeen, Krasselt, Julia, Dreesen, Philipp, Dratva, Julia, Suggs, L. Suzanne
Social Science & Medicine, Volume 317, January 2023, 115596, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115596
Available online 13 December 2022
Αυτή η μελέτη διερευνά τον ρόλο που παίζουν η πολιτική ιδεολογία και ο πολιτικός εξτρεμισμός, η χρήση πηγών πληροφόρησης, η εμπιστοσύνη και η αντίληψη κινδύνου στην τήρηση των προληπτικών μέτρων από τους νέους.
You Are Not Alone: The (In)Visible Homeless and the Role of Social Workers and Related Professionals
Munté-Pascual, Ariadna, Redondo-Sama, Gisela, De Vicente, Irene, Matulic, Virginia
International Journal of Environmental Research and Public Health ; 19(16):10070, 2022, https://doi.org/10.3390/ijerph191610070
Published: 15 August 2022
Η επιστημονική βιβλιογραφία έχει ήδη δείξει ότι η πληροφόρηση σχετικά με την υγεία είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, βελτιώνοντας την κατάσταση των ευάλωτων ομάδων, όπως οι άστεγοι. Ωστόσο, λιγότερα είναι γνωστά για τους τρόπους με τους οποίους η πληροφορία σχετικά με την υγεία διαδόθηκε από τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους συναφείς επαγγελματίες σε άστεγους ανθρώπους τις πρώτες στιγμές της πανδημίας COVID-19. Αυτή η ποιοτική μελέτη αναλύει ορισμένες δράσεις κοινωνικής εργασίας που σχετίζονται με την πληροφόρηση σχετικά με την υγεία που απευθύνεται σε άστεγους και εντοπίζει τον αντίκτυπό της κατά τη διάρκεια του lockdown στη Βαρκελώνη. Βασίζεται σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις με κοινωνικούς λειτουργούς και συναφείς επαγγελματίες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη παρεμβάσεων πληροφόρησης σχετικά με την υγεία σε άστεγους στη Βαρκελώνη.
Nature 582, 167-168 (2020) doi: 10.1038/d41586-020-01520-4
3 June 2020
Η κρίση COVID-19 έχει αναδείξει πόσο γρήγορα και ανοιχτά μπορούν να διατίθενται οι επιστημονικές εκδόσεις, όταν οι επιστήμονες το θέλουν. Οι ερευνητές που ασχολούνται με την πανδημία μοιράζονται προκαταρκτικά αποτελέσματα σε preprint αποθετήρια και σε ιστότοπους ιδρυμάτων, με πρωτοφανείς ρυθμούς, αγκαλιάζοντας το είδος της πρώιμης, δημόσιας διάθεσης. Με τη βοήθεια ερευνητών που έχουν αξιολογήσει γρήγορα τις μελέτες από ομοτίμους (peereview) ο εκδοτικός μηχανισμός μεταφέρει τις επιστημονικές εξελίξεις από τα  χειρόγραφα έως την επίσημη δημοσίευσή τους σε χρόνο ρεκόρ.
Why some researchers oppose unrestricted sharing of coronavirus genome data
Amy Maxmen
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01194-6
05 May 2021
Ερευνητές ιδιαίτερα σε χώρες με χαμηλό εισόδημα, ανησυχούν ότι ο ανοιχτός χωρίς όρους διαμοιρασμός των δεδομένων τους στερεί την αναγνώριση, αυτά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και πλουτισμού, τη στιγμή που οι χώρες τους δεν έχουν πρόσβαση στα εμβόλια
Why, in Light of COVID-19, Congress Should Legislate E-book Solutions
Fitzgerald, Patrick
Working Paper Series, University of Pittsburgh, School of Law, available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3850921
Με το 47% των βιβλιοθηκών κλειστών στις ΗΠΑ, η COVID-19 έχει εμποδίσει προσωρινά την πρόσβαση σε πάνω από 650 εκατομμύρια βιβλία σε φυσική μορφή. Σε απάντηση, οι βιβλιοθήκες προσφέρουν ηλεκτρονικά βιβλία στο κοινό τους μέσω διαφορετικών μοντέλων.
Melillo, Margherita and Melillo, Margherita
Epidemics and International Law, Shinya Murase and Suzanne Zhou eds., Hague Academy of International Law, Brill, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3978145
Posted: 14 Dec 2021
Αυτό το άρθρο συζητά τον ρόλο των επιστημονικών στοιχείων στις δράσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Δείχνει ότι υπάρχουν δύο ανταγωνιστικές απόψεις: μια παραδοσιακή, που τα επιστημονικά στοιχεία είναι το μοναδικό επίκεντρο των δραστηριοτήτων του ΠΟΥ και μια πιο σύγχρονη, όπου διαφαίνεται ότι και άλλοι παράγοντες μπορούν να παίξουν ρόλο στη λήψη αποφάσεών του.
Koch T
Patterns (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100272.
Published:May 06, 2021
Τα σύνολα δεδομένων για την εμφάνιση ασθενειών ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν, αλλά ποτέ σε αυτήν την κλίμακα και δυνατότητα για περαιτέρω  ευρεία εξερεύνηση. Αυτός ο εκδημοκρατισμός επεκτάθηκε σε δεδομένα που προηγουμένως προορίζονταν συνήθως για  συγκεκριμένους ερευνητές και αξιωματούχους

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages