Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Wanted: rules for pandemic data access that everyone can trust
Nature 594, 8 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01460-7
01 June 2021
Μετά την COVID, μια συνθήκη θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να συμφωνηθεί η πρόσβαση στα πανδημικά δεδομένα, πριν από μια επόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Vulnerability to rumors during the COVID-19 pandemic: Results of a national survey
Victoria Jane En Long, Wei Shien Koh, Young Ern Saw, Jean CJ Liu
medRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.01.20205187
Posted October 02, 2020
Με δεδομένη προηγούμενη έρευνα που συνδέει την έκθεση σε φήμες με την ψυχική υγεία, πραγματοποιήθηκε μια πανεθνική έρευνα από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2020, σε 1.237 συμμετέχοντες, για να βρεθεί το ποσοστό έκθεσης σε φήμες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την ευπάθεια σε αυτές. 
Victoria Contreras-Bolívar, Beatriz García-Fontana, Cristina García-Fontana & Manuel Muñoz-Torres
Postgraduate Medicine, DOI: 10.1080/00325481.2021.2017647
Published online: 27 Dec 2021
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι μια ανασκόπηση των τρεχόντων δεδομένων που συσχετίζουν την κατάσταση της βιταμίνης D με την μόλυνση, την εξέλιξη ή/και τη σοβαρότητα της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 και να εκτιμηθεί κατά πόσον η πρόληψη μέσω συμπληρώματος βιταμίνης D μπορεί να αποτρέψει τη λοίμωξη ή/και να βελτιώσει την έκβαση τςη νόσου μετά από αυτή
Viral modernity? epidemics, infodemics, and the ‘bioinformational’ paradigm
Michael A. Peters, Petar Jandrić & Peter McLaren
Educational Philosophy and Theory, DOI: 10.1080/00131857.2020.1744226
https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1744226
Published online: 31 Mar 2020
Ο ιϊκός εκσυγχρονισμός (Viral modernity) είναι μια έννοια που βασίζεται στη φύση των ιών (βιολογική) με τον αρχαίο και κρίσιμο ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην εξέλιξη και τον πολιτισμό και ταυτόχρονα εμπεριέχει τις διάφορες μορφές της βιοπληροφορικής (bioinformation) και τον ρόλο της επιστήμης της πληροφορίας και της πληροφορικής στην σύγχρονη κοινωνία. Στο παρόν άρθρο, ο καθένας από τους 3 συγγραφείς, καταπιάνεται χωριστά με την έννοια του ιού (βιολογικού, τεχνολογικού και πληροφοριακού), με τους κώδικες, τα οικοσυστήματα της πληροφορίας και της πληροφορικής, τις δημοσιεύσεις, την εκπαίδευση και τα αναδυόμενα συστήματα επικοινωνίας της γνώσης αλλά και της παραπληροφόρησης (Infodemics: virus of misinformation). Εντοπίζουν τις συσχετίσεις αυτών με τις επιδημίες, την καραντίνα και τη διαχείριση της δημόσιας υγείας. Γίνεται αναφορά στην έννοια της ιογενούς-ψηφιακής φιλοσοφίας (Viral-Digital Philosophy-VDP) που βασίζεται στον παραλληλισμό των βιολογικών και τεχνολογικών συστημάτων. Συζητείται η στάση μας απέναντι στο Covid-19 ως μια απάντηση της βιοπληροφορικής (bioinformationalist) που αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα το πρωτοφανές στην ιστορία επίπεδο ανταλλαγής ενάρετων πληροφοριών  και την αξιοποίηση των δεδομένων αλληλουχίας του γονιδιώματος του ιού στις δοκιμασίες για τη θεραπεία ή το εμβόλιο. Τις τοποθετήσεις των 3 συγγραφέων ακολουθούν τρεις ανοιχτές αναθεωρήσεις, οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω τα συμπεράσματα και τα συσχετίζουν με την φιλοσοφία και την έννοια του ιού ως “Pharmakon“ (φάρμακο).
Vaccination hesitancy: To be vaccinated, or not to be vaccinated, that is the question in the era of COVID‐19
Perrone, Cecilia, Fiabane, Elena, Maffoni, Marina, Pierobon, Antonia, Setti, Ilaria, Sommovigo, Valentina, Gabanelli, Paola
Public Health Nursing ; : 1, 2022, https://doi.org/10.1111/phn.13134
First published: 27 September 2022
Η διστακτικότητα έναντι του εμβολίου COVID-19 θέτει σοβαρές προκλήσεις για την επίτευξη επαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης στον γενικό πληθυσμό. Ενώ οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες δισταγμού στα εμβόλια κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ήταν ποσοτικές, η ποιοτική έρευνα για τους λόγους αντίστασης στα εμβόλια εξακολουθεί να λείπει. Για να καλύψει αυτό το κενό, αυτή η μελέτη στοχεύει να διερευνήσει ποιοτικά τους γνωστικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη διστακτικότητα έναντι του εμβολίου COVID-19.
Varsha Vijay, Christopher R. et al.
Biological Conservation, Volume 257, 2021, 109078, ISSN 0006-3207, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109078.
Χρησιμοποιούνται δεδομένα αναζήτησης στο Διαδίκτυο από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διερεύνηση των αλλαγών στις δημόσιες πληροφορίες που αναζητώνται κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, για θέματα σχετικά με τη εμπλοκή της υγείας και του περιβάλλοντος
Using Artificial Intelligence in the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review
Özsezer, G.; Mermer, G.
Acta Medica Iranica ; 60(7):387-397, 2022, https://doi.org/10.18502/acta.v60i7.10208
Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι γνωστό ότι διευκολύνουν τη διάγνωση και τη θεραπεία της λοίμωξης COVID-19. Αυτή η έρευνα διεξήχθη για τη διερεύνηση και τη συστηματική ανασκόπηση των μελετών που δημοσιεύθηκαν σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην πανδημία COVID-19.
The Lancet, VOLUME 398, ISSUE 10302, P725,  DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01900-0
Published:August 28, 2021 
Καθώς η πανδημία COVID-19 συνεχίζεται, πολύ λίγα είναι γνωστά για την κατάσταση τηςν μακροχρόνιας. Συμπτώματα όπως επίμονη κόπωση, δύσπνοια," ομίχλ"η στον εγκέφαλο και κατάθλιψη θα μπορούσαν να εξασθενίσουν πολλά εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.
Blutinger, EJ,  Shahid, S,  Jarou, ZJ,  Schneider, SM,  Kang, CS,  Rosenberg, M.  T
JACEP Open.  2021; 2:e12356. https://doi.org/10.1002/emp2.12356
First published: 16 January 2021
Η «σοφία του πλήθους» είναι ένα σημαντικό μέσο για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης. Σε αυτό το άρθρο, διερευνώνται έννοιες που σχετίζονται με την κοινωνική ψυχολογία της λήψης αποφάσεων σε ομάδες και τη μετάφραση της γνώσης

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages