Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Magde Mohamed Nour and Adnan Kisa
Healthcare 2024, 12(6), 607, https://doi.org/10.3390/healthcare12060607
Published: 7 March 2024
Αυτό το άρθρο ανασκόπησης χαρτογραφεί τις επικοινωνιακές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από πολιτικούς ηγέτες σε χώρες που παρουσίασαν υψηλά ποσοστά μόλυνσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η μελέτη αυτή εντόπισε μια μεγάλη ποικιλία από στρατηγικές επικοινωνίας, γεγονός που υπογραμμίζει την περίπλοκη φύση της επικοινωνίας των κρίσεων.
Policy styles and political trust in Europe's national responses to the COVID-19 crisis
Zahariadis, N.; Petridou, E.; Exadaktylos, T.; Sparf, J.
Policy Studies ; 44(1):46-67, 2023
Σε αυτό το άρθρο διερευνώνται συγκριτικά οι επιπτώσεις των στυλ πολιτικής στη διαμόρφωση της ανταπόκρισης στην κρίση της COVID-19 σε δύο ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα και τη Σουηδία. Επεκτείνοντας την έννοια των στυλ πολιτικής στις περιπτώσεις έκτακτης χάραξης πολιτικής, υποστηρίζεται ότι η εμπιστοσύνη στην πολιτική και τα στυλ πολιτικής έχουν σαν αποτέλεσμα την εθνική ανταπόκριση που κυμαίνεται από τη συγκέντρωση έως την αποκέντρωση. Ο συνδυασμός στυλ πολιτικής και πολιτικής εμπιστοσύνης αναπόφευκτα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των ειδικών στη διαμόρφωση των αποκρίσεων στις πανδημίες.
Planning for the next pandemic: what The BMJ's research team learnt from covid-19
Loder, Elizabeth; Clark, Jocalyn
BMJ 2023, 381, p1137, https://doi.org/10.1136/bmj.p1137
Published 19 May 2023
Η επιπτώσεις της πανδημίας είναι παντού, καθώς συμπληρώνουμε την τριετή επέτειο της παγκόσμιας παύσης λειτουργίας ως απάντηση στην εμφάνιση και εξάπλωση του SARS-CoV-2. Κυβερνήσεις, νοσοκομεία, χρηματοδότες και άλλο θεσμοί θα έχουν τους δικούς τους υπολογισμούς και σχέδια για μελλοντικές πανδημίες, αλλά τι γίνεται με τα ιατρικά περιοδικά; Τι έμαθε η ερευνητική ομάδα στο The BMJ από τον κορονοϊό και πώς πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα για μελλοντικά ξεσπάσματα της πανδημίας και άλλα παρόμοια σοκ, δεδομένου ότι είναι απλώς θέμα χρόνου;
Pandemic Supply Chain Research: A Structured Literature Review and Bibliometric Network Analysis
Swanson, D.; Santamaria, L.
Logistics 2021, 5, 7. https://doi.org/10.3390/logistics5010007
Published: 29 January 2021
Η έρευνα περιλαμβάνει μια βιβλιομετρική ανάλυση της έρευνας σχετικής με την εφοδιαστική αλυσίδα κατά τη διάρκεια πανδημιών
Pandemic Publishing: Medical journals drastically speed up their publication process for Covid-19
Serge P.J.M. Horbach
bioRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.18.045963
Posted April 18, 2020
Σε περιόδους κρίσης, όπως είναι και της τρέχουσας πανδημίας Covid-19, η ταχεία διάδοση των σχετικών επιστημονικών πληροφοριών είναι υψίστης σημασίας. Όμως ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πάγιας διαδικασίας για τη δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό, που μπορεί να είναι έως και αρκετούς μήνες, αποτελεί εμπόδιο στη γρήγορη κυκλοφορία των νεότερων πληροφοριών. Ακολουθώντας πρωτοβουλίες εκδοτών επιστημονικών ιατρικών περιοδικών για την συντόμευση της διαδικασίας δημοσίευσης άρθρων που σχετίζονται με τον Covid-19, αυτή η μελέτη επιχειρεί να αξιολογήσει εάν το κατάφεραν πράγματι και κατά πόσο.
'Pandem-icons' - exploring the characteristics of highly visible scientists during the Covid-19 pandemic
Joubert, M.; Guenther, L.; Metcalfe, J.; Riedlinger, M.; Chakraborty, A.; Gascoigne, T.; Schiele, B.; Baram-Tsabari, A.; Malkov, D.; Fattorini, E.; Revuelta, G.; Barata, G.; Riise, J.; Schroeder, J. T.; Horst, M.; Kaseje, M.; Kirsten, M.; Bauer, M. W.; Bucchi, M.; Wolfson, O.; Chen, T. J.; Flores, N.
Jcom-Journal of Science Communication 22(1), 2023, A04, https://doi.org/10.22323/2.22010204
Publication date Jan 18, 2023
Η πανδημία Covid-19 κλιμάκωσε τη ζήτηση για επιστημονικές εξηγήσεις και καθοδήγηση, δημιουργώντας ευκαιρίες στους επιστήμονες να γίνουν δημόσια ορατοί. Σε αυτή τη μελέτη, έγινε σύγκριση των χαρακτηριστικών αναγνωρίσιμων επιστημόνων κατά το πρώτο έτος της πανδημίας Covid-19 (από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2020) σε 16 χώρες.
OpenSAFELY: factors associated with COVID-19 death in 17 million patients
Elizabeth J. Williamson, Alex J. Walker, et al.
Nature (2020), DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2521-4
Published: 08 July 2020
Η ανευ προηγουμένου επείγουσα ανάγκη για κατανόηση ποιος διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών από την COVID-19, απαιτεί έγκαιρη ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων για την ποσοτικοποίηση μιας σειράς κλινικών παραγόντων κινδύνο. Από την National Health Service (NHS) England, δημιουργήθηκε το OpenSAFELY: μια ασφαλής πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων υγείας που καλύπτει το 40% όλων των ασθενών στην Αγγλία, που χρησιμοποιεί δεδομένα ασθενών από το υπάρχον κέντρο δεδομένων ενός μεγάλου προμηθευτή ηλεκτρονικών αρχείων υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Open peer-review platform for COVID-19 preprints
Michael A. Johansson & Daniela Saderi
Nature 579, 29 (2020) doi: 10.1038/d41586-020-00613-4
03 March 2020
Η δημόσια πρόσκληση για ταχεία ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων που σχετίζονται με το ξέσπασμα του COVID-19 (βλ. https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak) οδηγεί σε πρωτοφανή επιτάχυνση των (μη αναθεωρημένων - unrefereed) preprints επιστημονικών άρθρων. Προκειμένου να γίνει ευκολότερα ο εντοπίσμός της πλεον σημαντικής έρευνας, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα Outbreak Science Rapid PREreview, με την υποστήριξη του χρηματοδότη Wellcome με έδρα το Λονδίνο. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που παράλληλα διευκολύνει για την γρήγορη αναθεώρηση (peerreview) των preprints που σχετιζονται με αναδυόμενες επιδημίες (βλ. https://outbreaksci.prereview.org).
On COVID-19, cognitive bias, and open access
ProfileMay R. Berenbaum
PNAS January 12, 2021 118 (2) e2026319118; https://doi.org/10.1073/pnas.2026319118
Με την έναρξη του έτους 2021, κοιτάζοντας πίσω το έτος 2020, γίνεται μια αναδρομή στη δυναμική που δημιουργήθηκε από την πανδημία Covid-19 στα επιστημονικά επιτεύγματα και την επικοινωνία τους.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

On an innovative architecture for digital immunity passports and vaccination certificates
John C. Polley, Ilias Politis, Christos Xenakis, Adarbad Master, Michał Kępkowski
arXiv:2103.04142v4
last revised 12 May 2021
Παρέχεται μια ολοκληρωμένη απάντηση στις προκλήσεις της τεχνολογίας, της ηθικής και της ασφάλειας, προτείνοντας μια αρχιτεκτονική που παρέχει σε άτομα, εργοδότες και δημόσιες υπηρεσίες, μια ψηφιακή, αποκεντρωμένη και μη αμφισβητούμενη, κρυπτογραφημένη διαπίστευση.

Pages