Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Taquet M, Dercon Q, Luciano S, Geddes JR, Husain M, Harrison PJ
PLoS Med 18(9): e1003773. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003773
Published: September 28, 2021
Η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 273.618 ασθενών που διαγνώστηκαν με COVID-19 και εκτίμησε τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιων συμπτωμάτων σε διαφορετικές ομάδες εντός του πληθυσμού στους 6 μήνες μετά τη διάγνωση. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση με τη γρίπη.
Downes, D.J., Cross, A.R., Hua, P. et al.
Nat Genet (2021). https://doi.org/10.1038/s41588-021-00955-3
Published: 04 November 2021
Σε αυτή τη μελέτη, αναγνωρίζεται το rs17713054 ως πιθανή αιτιολογική παραλλαγή και το LZTFL1 ως υποψήφιο γονίδιο τελεστή που συμβάλλει στην απενεργοποίηση ενός προστατευτικού μηχανισμού των επιθηλιακών κυττάρων των πνευμόνων, αυξάνοντας, πιθανόν, τον κίνδυνο για σοβαρή Covid-19.

How swamped preprint servers are blocking bad coronavirus research
Diana Kwon
Nature news, doi: 10.1038/d41586-020-01394-6
07 May 2020
Η επιστημονική έρευνα σχετική με την πανδημία είναι κρίσιμη και η διάθεσή της μέσα από αποθετήρια την κάνει γρήγορα διαθέσιμη. Τα αποθετήρια αξιολογούν προσεκτικά τις εργασίες που κατατίθενται προκειμένου να αποτρέψουν την διακίνηση κακής ποιότητας έρευνα.

Nature 596, 327-328 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02187-1
12 August 2021
Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα, η Delta φαίνεται οτι μπορεί να εξαπλωθεί πιο εύκολα από τις άλλες παραλλαγές του κορωνοϊού μεταξύ ανθρώπων που εμβολιάστηκαν κατά της COVID-19. Όμως βασικά ερωτήματα παραμένουν.
Christie Aschwanden
Nature 593, 331-333 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01317-z
18 May 2021
Η πανδημία διδάσκει βασικά μαθήματα σχετικά με την κρίση, την επικοινωνία και την παραπληροφόρηση και υποδεικνύει τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες μελετούν το ζήτημα της δημόσιας υγείας
Leslie Roberts
Nature 592, 502-504 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01022-x
21 April 2021
Παρουσιάζονται δεδομένα που υποδηλώνουν ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες από αυτές που προκαλούνται από την ίδια τη COVID-19.
 
How COVID broke the evidence pipeline
Helen Pearson
Nature 593, 182-185 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01246-x
12 May 2021
Κατά τη διάρκεια της  πανδημικής κρίσης, δοκιμάστηκε υπό συνθήκες στρες ο τρόπος που ο κόσμος παράγει δεδομένα - και αποκλύφθηκαν πολλές αδυναμίες.
How Could COVID-19 Change Scholarly Communication to a New Normal in the Open Science Paradigm?
Kazuhiro Hayashi
Patterns, Volune 2, Issue 1, 100191, DOI:https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100191
January 08, 2021
Εξετάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιστημονικής επικοινωνίας από τη δεκαετία του 1990 και εξηγείται πώς η COVID-19 επιταχύνει την ανοιχτή επιστήμη, χρησιμοποιώντας την αναλογία με κάποιες χημικές αντιδράσεις
Zimmermann, Petra et al. 
The Pediatric Infectious Disease Journal: September 16, 2021 - Volume - Issue - doi: 10.1097/INF.0000000000003328
Στην ανασκόπηση εξετάζονται 14 μελέτες που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα και που αφορούν τα επίμονα συμπτώματα μετά τη νόσηση με COVID σε συνολικά 19,426 παιδιά και εφήβους. 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Frideriki Poutoglidou, Athanasios Saitis & Dimitrios Kouvelas
Expert Review of Respiratory Medicine, DOI: 10.1080/17476348.2021.1951239
Published online: 08 Jul 2021

Pages