Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Angel Desai, Pierre Nouvellet, et al.
The Lancet Digital Health, Volume 3, Issue 10, 2021, Pages e619-e621, https://doi.org/10.1016/S2589-7500(21)00178-3.
October 2021
Θα πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος των μαζικών μέσων ενημέρωσης στην επιμέλεια, ανάλυση και ανταλλαγή επιδημιολογικών πληροφοριών και δεδομένων που είναι δύσκολο να συλλεχθούν και να ενθαρρυνθούν οι συνεργασίες για τη χρήση των δεδομένων από ερευνητές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
CovidExpress: an interactive portal for intuitive investigation on SARS-CoV-2 related transcriptomes
Mohamed Nadhir Djekidel, Wojciech Rosikiewicz, Jamy C. Peng, Thirumala-Devi Kanneganti, Yawei Hui, Hongjian Jin, Dale Hedges, Patrick Schreiner, Yiping Fan, Gang Wu, Beisi Xu
bioRxiv 2021.05.14.444026; doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.14.444026
Posted May 16, 2021.
Αναπτύχθηκε βάση δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης και οπτικοποίησης, με το όνομα CovidExpress (https: // stjudecab. github.io/covidexpress) με δεδομένα γονιδιακής έκφρασης, για εύκολη πρόσβαση από τους ερευνητές ακόμα και χωρίς υπολογιστικές δεξιότητες για την εκτέλεση αναλύσεων .
COVID-19 vaccine hesitancy among medical students.
Victoria C Lucia, Arati Kelekar, Nelia M Afonso
Journal of Public Health, fdaa230, DOI: https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa230
Published: 26 December 2020
Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που αξιολόγησε την διστακτικότητα, απέναντι στα νέα εμβόλια για COVID-19, μεταξύ των φοιτητών ιατρικής των ΗΠΑ και υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση του εμβολιασμού COVID-19.
Billauer, Barbara P.
J. American Council on Science and Health, Nov. 2, 2020, Available at SSRN,  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3765525
Posted: 18 Jan 2021
Γίνεται αναφορά στην ανησυχητική κλιμάκωση των αντιδράσεων στον εμβολιασμό για Covid-19, και του αντιεμβολιαστικού κινήματος, μια τάση που φαίνεται να πλήτει τη Μαύρη κοινότητα της Αμερικής ιδιαίτερα σκληρά.

COVID-19: The CIDRAP Viewpoint. Part 2: Effective COVID-19 Crisis Communication
Peter M. Sandman, PhD Jody Lanard, MD
CIDRAP
May 6, 2020
Το 2ο μέρος της έκθεσης απόψεων από Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) του University of Minnesota, αναφέρεται στον τρόπο επικοινωνίας των διαφόρων πληροφοριών αναφορικά με την κρίση. Οι βασικές αρχές επικοινωίας συχνά δεν τηρούνται από τους αξιωματούχους της δημόσιας υγείας, εμπειρογνώμονες, δημοσιογράφους και άλλους σχολιαστές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και άγχος.
 

COVID-19–Related Infodemic and Its Impact on Public Health: A Global Social Media Analysis
Md Saiful Islam, Tonmoy Sarkar, et al.
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, DOI: https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0812
Available online: 10 August 2020
Η παραπληροφόρηση που τροφοδοτείται από φήμες και θεωρίες συνωμοσίας, μπορεί να έχει δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για τα άτομα και την κοινωνία, εάν δοθεί προτεραιότητα σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία

COVID-19 infodemic: More retweets for science-based information on coronavirus than for false information
Cristina M Pulido, Beatriz Villarejo-Carballido, Gisela Redondo-Sama, et al.
International Sociology,  https://doi.org/10.1177/0268580920914755
First Published : April 15, 2020
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όχι μόνο έχει επισημάνει τους κινδύνους του COVID-19 για την υγεία, αλλά και χαρακτήρισε την κατάσταση ως infodemic, λόγω του μεγάλου όγκου των πληροφοριών, αληθινών και ψευδών, που διαδίδονται γύρω από αυτό το θέμα. Η έρευνα έρευνα έχει δείξει ότι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ψευδείς πληροφορίες μοιράζεται πολύ συχνότερα σε σχέση με τις πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα. Ωστόσο, είναι πολύ περιορισμένη η έρευνα που έχει γίνει σχετικά με την κυκλοφορία ψευδών και τεκμηριωμένων πληροφοριών κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Έτσι, η παρούσα μελέτη στοχεύει στο διερευνήσει  τον τύπο των tweets που κυκλοφόρησαν στο Twitter γύρω από το ξέσπασμα COVID-19 για δύο ημέρες, προκειμένου να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο διαμοιράστηκαν ψευδείς και αληθείς πληροφορίες. Για το σκοπό αυτό, αναλύθηκαν 1.000 tweets. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ψευδείς πληροφορίες γίνονται περισσότερο tweeted, αλλά λιγότερο retweeted, από αυτές που έχουν επιστημονική βάση. Επίσης τα tweet που βασίζονται σε επιστημονικά και τεκμηριωμένα στοιχεία λαμβάνουν περισσότερη προσοχή από αυτά με απλά γεγονότα. Αυτά τα ευρήματα παρέχουν χρήσιμα μαθήματα για την καθοδήγηση του σχεδιασμού πολιτικών για τη δημόσια υγεία.

The Lancet  Volume: 395  Issue: 10224  Pages: 537-537 
Published:February 22, 2020
Η ευκολία με την οποία ανακρίβειες και θεωρίες συνωμοσίας μπορούν να διαδοθούν και να διαιωνιστούν μέσω των κοινωνικών δικτύων αλλά και των συμβατικών μέσων ενημέρωσης, θέτει τη δημόσια υγεία σε απειλή. Η ταχεία διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών, ανταλλαγής δεδομένων και της απρόσκοπτης επικοινωνίας της έρευνας αξιολογημένης από ομοτίμους - είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αβεβαιότητας. Μπορεί να μην υπάρχει κανένας τρόπος να αποτραπεί μια πανδημία COVID-19 σε αυτή την εποχή της παγκοσμιοποίησης, αλλά η αξιόπιστη πληροφόρηση είναι η αποτελεσματικότερη πρόληψη της νόσου.

 

COVID-19-associated hospitalizations among vaccinated and unvaccinated adults ≥18 years – COVID-NET, 13 states, January 1 – July 24, 2021
Fiona P. Havers, Huong Pham, et al.
medRxiv 2021.08.27.21262356; doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.27.21262356
Posted August 29, 2021.
Η μελέτη που βασίζεται στα ποσοστά νοσηλείας του πληθυσμού, δείχνει οτι οι μη εμβολιασμένοι ενήλικες ηλικίας ≥ 18 ετών έχουν 17 φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν σε σύγκριση με τους εμβολιασμένους ενήλικες.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Tentolouris, A., Ntanasis-Stathopoulos, I., Vlachakis, P.K. et al.
Clin Exp Med (2021). https://doi.org/10.1007/s10238-020-00680-x
Published 08 January 2021

Pages