Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Knowledge and Practice about COVID-19 among Medical Students
Hussain, R.; Arif, M.; Ayub, S.; Daud, S..
Pakistan Journal of Medical and Health Sciences ; 16(5):80-83, 2022, https://doi.org/10.53350/pjmhs2216580
Published 2022-05-26
Η πανδημία Covid-19 έχει φέρει τον κόσμο σε αδιέξοδο, όπου η μόνη ελπίδα για να τερματιστεί είναι η πρόληψη και ο έλεγχος της νόσου. Οι φοιτητές ιατρικής έχουν μεγάλη σημασία σε αυτή την κρίση, ως άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καθώς και ως μελλοντικοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης. Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να αξιολογήσει τη γνώση και την πράξη σχετικά με την πανδημία Covid-19. Η μελέτη κατέληξε ότι οι φοιτητές ιατρικής είχαν επαρκείς βασικές γνώσεις σχετικά με τη νόσο, με τα ηλεκτρονικά μέσα και το διαδίκτυο να αποτελούν την πιο κοινή πηγή γνώσης. Οι πρακτικές της χρήσης μάσκας και της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής υιοθετήθηκαν ευρέως, αλλά η πρακτική της υγιεινής των χεριών και της μειωμένης κοινωνικής κινητικότητας εφαρμόστηκε ανεπαρκώς.
Tagini, S., Brugnera, A., Ferrucci, R., et al.
Appl Psychol Health Well‐Being. https://doi.org/10.1111/aphw.12274
First published: 15 April 2021
Διερευνώνται ποιοί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την αντίληψη του κινδύνου για νόσηση από COVID‐19, μέσω ανάλυσης δημοσιευμάτων από τις πηγές PubMed, Scopus και Web of Science.
Khatter, A., Naughton, M., Dambha-Miller, H. and Redmond, P. 
Learned Publishing. https://doi.org/10.1002/leap.1403
Εξετάζεται η ποιότητα ερευνητικών δημοσιευμάτων που έχουν μεγάλη διάδοση, χρησιμοποιώντας βιβλιομετρική ανάλυση για την ποιότητα των αναφορών και περιεχομένου και τον κίνδυνο προκατάληψης
Taquet M, Dercon Q, Luciano S, Geddes JR, Husain M, Harrison PJ
PLoS Med 18(9): e1003773. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003773
Published: September 28, 2021
Η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 273.618 ασθενών που διαγνώστηκαν με COVID-19 και εκτίμησε τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιων συμπτωμάτων σε διαφορετικές ομάδες εντός του πληθυσμού στους 6 μήνες μετά τη διάγνωση. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση με τη γρίπη.
Downes, D.J., Cross, A.R., Hua, P. et al.
Nat Genet (2021). https://doi.org/10.1038/s41588-021-00955-3
Published: 04 November 2021
Σε αυτή τη μελέτη, αναγνωρίζεται το rs17713054 ως πιθανή αιτιολογική παραλλαγή και το LZTFL1 ως υποψήφιο γονίδιο τελεστή που συμβάλλει στην απενεργοποίηση ενός προστατευτικού μηχανισμού των επιθηλιακών κυττάρων των πνευμόνων, αυξάνοντας, πιθανόν, τον κίνδυνο για σοβαρή Covid-19.

How swamped preprint servers are blocking bad coronavirus research
Diana Kwon
Nature news, doi: 10.1038/d41586-020-01394-6
07 May 2020
Η επιστημονική έρευνα σχετική με την πανδημία είναι κρίσιμη και η διάθεσή της μέσα από αποθετήρια την κάνει γρήγορα διαθέσιμη. Τα αποθετήρια αξιολογούν προσεκτικά τις εργασίες που κατατίθενται προκειμένου να αποτρέψουν την διακίνηση κακής ποιότητας έρευνα.

Nature 596, 327-328 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02187-1
12 August 2021
Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα, η Delta φαίνεται οτι μπορεί να εξαπλωθεί πιο εύκολα από τις άλλες παραλλαγές του κορωνοϊού μεταξύ ανθρώπων που εμβολιάστηκαν κατά της COVID-19. Όμως βασικά ερωτήματα παραμένουν.
Christie Aschwanden
Nature 593, 331-333 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01317-z
18 May 2021
Η πανδημία διδάσκει βασικά μαθήματα σχετικά με την κρίση, την επικοινωνία και την παραπληροφόρηση και υποδεικνύει τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες μελετούν το ζήτημα της δημόσιας υγείας
Leslie Roberts
Nature 592, 502-504 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01022-x
21 April 2021
Παρουσιάζονται δεδομένα που υποδηλώνουν ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες από αυτές που προκαλούνται από την ίδια τη COVID-19.
 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Frideriki Poutoglidou, Athanasios Saitis & Dimitrios Kouvelas
Expert Review of Respiratory Medicine, DOI: 10.1080/17476348.2021.1951239
Published online: 08 Jul 2021

Pages