Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Racine N, McArthur BA, Cooke JE, Eirich R, Zhu J, Madigan S.
JAMA Pediatr. Published online August 09, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.2482
August 9, 2021
Σε αυτή τη μετα-ανάλυση 29 μελετών που περιελάμβαναν 80.879 νέους παγκοσμίως, διερευνάται ο επιπολασμός των κλινικά αυξημένων συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια της COVID-19.
Damian F Santomauro, Ana M Mantilla Herrera, et al.
The Lancet, 2021, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02143-7, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621021437
Published:October 08, 2021
Σε αυτή τη μελέτη, στόχος είναι να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στον επιπολασμό και την επιβάρυνση των μείζονων καταθλιπτικών διαταραχών και αγχωδών διαταραχών παγκοσμίως το 2020.
PloS ONE, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246427
Published: February 2, 2021
Πραγματοποποιείται μια βιβλιομετρική μελέτη δημοσιευμένων ερευνών σε τέσσερα ιατρικά περιοδικά μεγάλου αντίκτυπου,  για να προσδιοριστούν οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των δημοσιευμάτων που σχετίζονται με το COVID-19 σε σύγκριση με αυτών που δεν αφορούν την πανδημία.
Haas JW, Bender FL, Ballou S, et al.
JAMA Netw Open. 2022;5(1):e2143955. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.43955
January 18, 2022
Η μελέτη συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυση διαπίστωσε ότι το ποσοστό των παρενεργειών που παρατηρούνται στα σκέλη placebo των δοκιμών εμβολίων COVID-19, ήταν σημαντικό  - το εύρημα αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα δημόσια προγράμματα εμβολιασμού.
Misa Mi, Yingting Zhang, Lin Wu, and Wendy Wu
College & Research Libraries Vol 81, No 7 (2020) 
Με την εκθετική αύξηση των περιπτώσεων COVID-19 οι διοικήσεις των πανεπιστημίων και οι σχολές αντιμετώπισαν προκλήσεις σε όλα τα μέτωπα για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών κατά τη μετάβαση σε περιβάλλον απομακρυσμένης μάθησης. Ενόψει και του επ' αόριστον κλεισίματος των βιβλιοθηκών και πανεπιστημιουπόλεων, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες ανάγκες. 
Evaluating research performance of Coronavirus and Covid-19 pandemic using scientometric indicators
Sidhartha Sahoo, Shriram Pandey
Online Information Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/OIR-06-2020-0252
Publication date: 8 October 2020
Αυτή η μελέτη είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας στον τομέα της πανδημίας Covid-19 με βάση επιστημονικούς δείκτες: αναδεικνύονται οι πιο παραγωγικές χώρες και οι σχετικές παραπομπές, τα ιδρύματα, οι συγγραφείς, τα δίκτυα συνεργασιών, κτλ στον θεματικό τομέα της έρευνας coronavirus και Covid-19.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
The National Academies Press 2020, https://doi.org/10.17226/25826
released: 11 June 2020
Αυτή η ταχεία εμπειρογνωμοσύνη δημιουργήθηκε μέσω του Societal Experts Action Network (SEAN), μια δράση της National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Το  SEAN συνδέει ερευνητές στις κοινωνικές, συμπεριφορικές και οικονομικές επιστήμες με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων προκειμένου να τους βοηθήσει να για να απαντήσουν σε ζητήματα πολιτικής που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19. 
Estimating individual risks of COVID-19-associated hospitalization and death using publicly available data
Rajiv Bhatia ,Jeffrey Klausner
Plos One, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243026
Published: December 7, 2020
Περιγράφεται μια μέθοδος για την εκτίμηση των κινδύνων νοσηλείας και θανάτου που οφείλονται στη μετάδοση SARS-CoV-2 σε νοικοκυριά, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δημόσια δεδομένα
Russo, G., Jesus, T., Deane, K., Osman, A., McCoy, D. 
International Journal of Health Policy and Management, (), pp. -. doi: 10.34172/ijhpm.2021.155
Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων από έρευνες σε επτά επιστημονικές βάσεις δεδομένων, σχετικά με τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων στην υγεία των γυναικών και των παιδιών σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος
Working Paper Series, American University - Washington College of Law
Posted: 03 Feb 2021
Βάσει του διεθνούς δικαίου, είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων να διαδίδουν και να διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού σε έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με πανδημίες και εμβόλια.

Pages