Ανοιχτή επιστήμη

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Why some researchers oppose unrestricted sharing of coronavirus genome data
Amy Maxmen
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01194-6
05 May 2021
Ερευνητές ιδιαίτερα σε χώρες με χαμηλό εισόδημα, ανησυχούν ότι ο ανοιχτός χωρίς όρους διαμοιρασμός των δεδομένων τους στερεί την αναγνώριση, αυτά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και πλουτισμού, τη στιγμή που οι χώρες τους δεν έχουν πρόσβαση στα εμβόλια
Koch T
Patterns (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100272.
Published:May 06, 2021
Τα σύνολα δεδομένων για την εμφάνιση ασθενειών ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν, αλλά ποτέ σε αυτήν την κλίμακα και δυνατότητα για περαιτέρω  ευρεία εξερεύνηση. Αυτός ο εκδημοκρατισμός επεκτάθηκε σε δεδομένα που προηγουμένως προορίζονταν συνήθως για  συγκεκριμένους ερευνητές και αξιωματούχους
The ISARIC Clinical Characterisation Group
The Lancet Infectious Diseases, 2021, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00565-X.
Available online 4 October 2021
Το μοντέλο της διεθνούς κοινοπραξίας ISARIC, δείχνει οτι τα προκατασκευασμένα ερευνητικά εργαλεία, η παγκόσμια συνεργασία και τα έτοιμα για έρευνα κλινικά δίκτυα, συντελούν στην αποτελεσματική και έγκαιρη έρευνα κατά τη διάρκεια επιδημιών από αναδυόμενες λοιμώξεις.
Richard Van Noorden
Nature 590, 195-196 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00305-7
03 February 2021
Εκατοντάδες επιστήμονες προτείνουν τα δεδομένα του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 να κοινοποιούνται πιο ανοιχτά, για να βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο διαδίδονται οι μεταλλάξεις του ιού σε όλο τον κόσμο.
Chirico F, Bramstedt KA.
Medicine, Science and the Law. January 2022. doi:10.1177/00258024221075469
First Published January 25, 2022
Οι επιτροπές ερευνητικής δεοντολογίας με ευρύτερα κανάλια επικοινωνίας, αυξημένη διαφάνεια και ενισχυμένη ανταλλαγή γνώσεων έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν το σχεδιασμό της έρευνας, την απόδοση, τη διάδοση και τελικά το δημόσιο όφελος.
Mark Zastrow
Nature, TECHNOLOGY FEATURE, doi: 10.1038/d41586-020-01246-3
24 April 2020
Όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες αναφορές στα τέλη του 2019, για το ξέσπασμα ενός νέου κορονοϊού με επίκεντρο τη Wuhan της Κίνας, οι ερευνητές σε διάφορα επιστημονικά πεδία, εστίασαν τις προσπάθειές τους στη μελέτη και καταπολέμησή του. Αυτό που δεν ήταν τότε γνωστό ήταν αν οι ερευνητές θα μοιράζονταν τα δεδομένα τους. Ο διαμοιρασμός των ερευνητικών δεδομένων, τα σχέδια ανοιχτού κώδικά για ιατρικό εξοπλισμό και οι χομπίστες, όλα αξιοποιούνται για την καταπολέμηση του COVID-19. Αυτή είναι η δύναμη της ανοιχτής επιστήμης.
Open Access to Scientific Innovation as a Means to Combat COVID-19
Marcos Wachowicz
GRUR International, ikaa093, https://doi.org/10.1093/grurint/ikaa093
Published: 21 July 2020
Είναι ξεκάθαρο σε έναν κόσμο με COVID-19 ή μετά την πανδημία, οτι το σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον, με ανοιχτή αδειοδότηση, εξαλείφοντας τα εμπόδια προς την παραγωγή, διανομή και πρόσβαση σε όλες τις χώρες σε ίση βάση.
JEFFREY BRAINARD
Science, doi: 10.1126/science.acx9058
8 SEP 2021
Η πανδημία έδειξε ότι σε μια κρίση, η επιστημονική επικοινωνία μπορεί να επιταχυνθεί αλλά και να ανοίξει, βοηθώντας στη δημιουργία ενός νέου εκδοτικού συστήματος. Όμως σχεδόν 2 χρόνια αργότερα, οι ελπίδες για μια επανάσταση εξασθενούν.
How Could COVID-19 Change Scholarly Communication to a New Normal in the Open Science Paradigm?
Kazuhiro Hayashi
Patterns, Volune 2, Issue 1, 100191, DOI:https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100191
January 08, 2021
Εξετάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιστημονικής επικοινωνίας από τη δεκαετία του 1990 και εξηγείται πώς η COVID-19 επιταχύνει την ανοιχτή επιστήμη, χρησιμοποιώντας την αναλογία με κάποιες χημικές αντιδράσεις
Burris, S., de Guia, S., Gable, L., Levin, D.E., Parmet, W.E., Terry, N.P. (Eds.) (2020)
Assessing Legal Responses to COVID-19. Boston: Public Health Law Watch
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3675857
August 17, 2020
Δύο ανταγωνιστικοί στόχοι πρέπει να τεθούν κατά την εξέταση της πολιτικής που σχετίζεται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Πρώτος είναι η κατανομή των υπαρχόντων πόρων μεταξύ δυνητικών χρηστών (νοσοκομεία, ασθενείς κ.λπ.) και δεύτερο είναι η δημιουργία νέων τεχνολογιών με την πάροδο του χρόνου (καινοτοτομία)

Pages