Νευρολογία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Neurological manifestations and implications of COVID-19 pandemic
Georgios Tsivgoulis, Lina Palaiodimou, Aristeidis H. Katsanos, Valeria Caso, Martin Köhrmann, Carlos Molina, Charlotte Cordonnier, Urs Fischer, Peter Kelly, Vijay K. Sharma, Amanda C. Chan, Ramin Zand, Amrou Sarraj, Peter D. Schellinger, Konstantinos I. Voumvourakis, Nikolaos Grigoriadis, Andrei V. Alexandrov, and Sotirios Tsiodras
Ther Adv Neurol Disord. 2020; 13: doi: 10.1177/1756286420932036
Published online 2020 Jun 9

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Aliaa Abdelmoniem Bedeir Eita
Case Reports in Dentistry, vol. 2021, Article ID 3788727, 5 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/3788727
Published, 27 Aug 2021
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης μετά από οξύ σύνδρομο COVID-19 που εμφάνισει παροσμία, δυσγευσία και αλλαγές στη γλώσσα, ως εκδηλώσεις μετά την ανάρρωση.
Neurological infections in 2020: COVID-19 takes centre stage
Sarah Fredrich, et al.
The Lancet, Neurology, VOLUME 20, ISSUE 1, P17-18, DOI:https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30451-8
Published: January, 2021
Αναφορικά με τις μελέτες για την κατανόηση των νευρολογικών λοιμώξεων, κατά τη χρονιά 2020, κυριάρχησε η έρευνα που επικεντρώθηκε στις νευρολογικές συνέπειες του COVID-19.
Lin Liu, Shu-Yu Ni, et al.
EClinicalMedicine, Volume 40, 2021, 101111, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101111.
Published:September 07, 2021
Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες παρατήρησης που περιλαμβάνουν κοόρτη και αφορούσαν σε εκτίμηση κινδύνου και συσχέτιση της ευαισθησίας για ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές και της σοβαρότητας νόσησης/θνησιμότητας από COVID-19

 

Rupa R, Pojskic M, Nimsky C, Voellger B.
Healthcare. 2021; 9(9):1141. https://doi.org/10.3390/healthcare9091141
Published: 1 September 2021
Αξιολογείται η εκπαιδευτική εμπειρία και οι απόψεις των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού του νευροχειρουργικού τμήματος ενός γερμανικού πανεπιστημιακού νοσοκομείου, στο οποίο αναπτύχθηκαν ψηφιακές ενότητες διδασκαλίας λόγω της πανδημίας.
How Social Isolation Affects the Brain
Catherine Offord
The Science, July/August 2020
Jul 13, 2020
Η απουσία ανθρώπινης επαφής σχετίζεται με έκπτωση της γνωστικής λειτουργίας. Καθώς η πανδημία COVID-19 φέρνει στο προσκήνιο ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές βλάβες της απομόνωσης, οι ερευνητές εξακολουθούν να αναζητούν συγκεκριμένες ενδείξεις για τους λόγους για τους οποίους αυτό συμβάνει καθώς και τους πιθανούς μηχανισμούς.
How COVID-19 can damage the brain
Michael Marshall
Nature 585, 342-343 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-02599-5
15 September 2020
Μερικοί άνθρωποι που νοσούν με COVID-19 παρουσιάζουν νευρολογικές ή ψυχιατρικές επιπλοκές. Οι επιστήμονες αγωνίζονται να καταλάβουν γιατί.

Pages