Νευρολογία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Katsanos AH, Palaiodimou L, Zand R, Yaghi S, Kamel H, Navi BB, Turc G, Romoli M, Sharma VK, Mavridis D, Shahjouei S, Catanese L, Shoamanesh A, Vadikolias K, Tsioufis K, Lagiou P, Alexandrov AV, Tsiodras S, Tsivgoulis G.
Ann Neurol. 2021 Feb;89(2):380-388. doi: 10.1002/ana.25967. Epub 2020 Dec 9. PMID: 33219563; PMCID: PMC7753413.
Palaiodimou L, Stefanou MI, Katsanos AH, Fragkou PC, Papadopoulou M, Moschovos C, Michopoulos I, Kokotis P, Bakirtzis C, Naska A, Vassilakopoulos TI, Chroni E, Tsiodras S, Tsivgoulis G.
Eur J Neurol. 2021 Oct;28(10):3517-3529. doi: 10.1111/ene.14860. Epub 2021 Apr 28. PMID: 33837630; PMCID: PMC8250909.
First published: 09 April 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nature 601, 180-183 (2022), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00027-4
12 January 2022
Οι ειδικοί που ερευνούν την παιδική ανάπτυξη αναρωτιούνται αν η πανδημία διαμορφώνει τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά.
Douaud, G., Lee, S., Alfaro-Almagro, F. et al.
Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04569-5
Published 07 March 2022
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ανωμαλίες στον εγκέφαλοπου σχετίζονται με  την COVID-19. Στη μελέτη διαρευνώνται οι εγκεφαλικές αλλαγές σε 785 συμμετέχοντες της UK Biobank (ηλικίας 51-81 ετών)
SARS-CoV-2 involvement in central nervous system tissue damage
Muhammad Ali Haidar; Zaynab Shakkour; et al.
Neural Regeneration Research, volume 17, issue 6, pages 1,228-1,239
Published: 01 Jan 2022
Αυτή η επισκόπηση επιχειρεί να δώσει μια λεπτομερή εικόνα της νευρολογικής λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 και υπογραμμίζει τους πιθανούς μηχανισμούς που οδηγούν στις νευρολογικές εκδηλώσεις που παρατηρούνται σε μολυσμένους ασθενείς.
SARS-CoV-2 invades cognitive centers of the brain and induces Alzheimer's-like neuropathology
Wei-Bin Shen, James Logue, et al.
bioRxiv 2022.01.31.478476; doi: https://doi.org/10.1101/2022.01.31.478476
Posted February 01, 2022
Εδώ, δείχνεται ότι ο SARS-CoV-2 εισβάλλει στους εγκεφάλους πέντε ασθενών με COVID-19 και Alzheimer, αυτισμό, μετωποκροταφική άνοια ή χωρίς υποκείμενη πάθηση, μολύνοντας νευρώνες και άλλα κύτταρα στον φλοιό.
BMJ 2022; 376 doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2021-068993
Published 16 February 2022
Στόχος της μελέτης είναι η εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης ψυχικών διαταραχών στους επιζώντες της οξείας φάσης της covid-19.

Pages