Νευρολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Peripheral Neuropathy Evaluations of Patients With Prolonged Long COVID
Anne Louise Oaklander, Alexander J. Mills, Mary Kelley, et al.
Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm May 2022, 9 (3) e1146; DOI: 10.1212/NXI.0000000000001146
First published March 1, 2022
Η ανάρρωση από τη λοίμωξη COVID, αφήνει μια σειρά ασθενών με συμπτώματα μακροχρόνιας COVID. Έμμεσες ενδείξεις τη συνδέουν με πολυνευροπάθεια.
Aliaa Abdelmoniem Bedeir Eita
Case Reports in Dentistry, vol. 2021, Article ID 3788727, 5 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/3788727
Published, 27 Aug 2021
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης μετά από οξύ σύνδρομο COVID-19 που εμφάνισει παροσμία, δυσγευσία και αλλαγές στη γλώσσα, ως εκδηλώσεις μετά την ανάρρωση.
Neuropathic symptoms with SARS-CoV-2 vaccination
Farinaz Safavi, Lindsey Gustafson, Brian Walitt, Tanya Lehky, Sara Dehbashi, Amanda Wiebold, Yair Mina, Susan Shin, Baohan Pan, Michael Polydefkis, Anne Louise Oaklander, Avindra Nath
medRxiv 2022.05.16.22274439; doi: https://doi.org/10.1101/2022.05.16.22274439vv
Αυτή η μελέτη παρατήρησης υποδηλώνει ότι μια ποικιλία νευροπαθητικών συμπτωμάτων που μπορεί να εκδηλωθεί μετά τον εμβολιασμό για SARS-CoV-2 σε ορισμένους ασθενείς, μπορεί να αποτελεί διαδικασία που προκαλείται από το ανοσοποιητικό σύστημα.
Zeina Hassan Ousseiran, Youssef Fares & Wafaa Takash Chamoun
International Journal of Neuroscience, DOI: 10.1080/00207454.2021.1973000
Published online: 29 Sep 2021
Αυτή η συστηματική ανασκόπηση στοχεύει στη μελέτη και σύνοψη των διαφορετικών νευρολογικών εκδηλώσεων του ιού SARS-CoV-2, από 113 άρθρα, 25 αναδρομικές μελέτες και άλλες αναφορές, μελέτες περιπτώσεων κτλ.
Neurological infections in 2020: COVID-19 takes centre stage
Sarah Fredrich, et al.
The Lancet, Neurology, VOLUME 20, ISSUE 1, P17-18, DOI:https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30451-8
Published: January, 2021
Αναφορικά με τις μελέτες για την κατανόηση των νευρολογικών λοιμώξεων, κατά τη χρονιά 2020, κυριάρχησε η έρευνα που επικεντρώθηκε στις νευρολογικές συνέπειες του COVID-19.
Nervous system consequences of COVID-19
Serena Spudich and Avindra Nath
SCIENCE, Vol 375, Issue 6578, pp. 267-269, DOI: 10.1126/science.abm2052
20 Jan 2022
Στην Long Covid, οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί δεν είναι καλά κατανοητοί, αν και τα στοιχεία εμπλέκουν κυρίως την ανοσολογική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της μη ειδικής νευροφλεγμονής και της αντινευρικής αυτοάνοσης δυσλειτουργίας. 
Adam Hampshire, Doris A. Chatfield, et al.
eClinicalMedicine, Volume 47, 2022, 101417, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101417.
May 2022
Προκαταρκτικά στοιχεία έχουν επισημάνει μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ της σοβαρής COVID-19 και των επίμονων γνωστικών δυσλειτουργιών. Επιχειρείται ο προσδιορισμός κατά πόσον οι γνωστικές δυσλειτουργίες σχετίζονται με κλινικά χαρακτηριστικά της οξείας φάσης ή με την κατάσταση της ψυχικής υγείας στο σημείο της αξιολόγησης και η εκτίμηση του ρυθμού αποκατάστασης, εάν αυτή είναι εφικτή.
Mild respiratory SARS-CoV-2 infection can cause multi-lineage cellular dysregulation and myelin loss in the brain
Anthony Fernandez-Castaneda, Peiwen Lu, Anna C Geraghty, et al.
bioRxiv 2022.01.07.475453; doi: https://doi.org/10.1101/2022.01.07.475453
Posted January 10, 2022.
Διερευνάται η νευροφλεγμονή που προκαλείται από ήπια αναπνευστική λοίμωξη μέσω SARS-CoV-2, χωρίς νευροδιείσδυση, και οι επιπτώσεις στη νευρογένεση του ιππόκαμπου και στην ολιγοδενδρογλοιακή γραμμή.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Peripheral Neuropathy Evaluations of Patients With Prolonged Long COVID
Anne Louise Oaklander, Alexander J. Mills, Mary Kelley, Lisa S. Toran, Bryan Smith, Marinos C. Dalakas, Avindra Nath
Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm May 2022, 9 (3) e1146; DOI: 10.1212/NXI.0000000000001146
May 2022
Neurological manifestations and implications of COVID-19 pandemic
Georgios Tsivgoulis, Lina Palaiodimou, Aristeidis H. Katsanos, Valeria Caso, Martin Köhrmann, Carlos Molina, Charlotte Cordonnier, Urs Fischer, Peter Kelly, Vijay K. Sharma, Amanda C. Chan, Ramin Zand, Amrou Sarraj, Peter D. Schellinger, Konstantinos I. Voumvourakis, Nikolaos Grigoriadis, Andrei V. Alexandrov, and Sotirios Tsiodras
Ther Adv Neurol Disord. 2020; 13: doi: 10.1177/1756286420932036
Published online 2020 Jun 9

Pages