Κλινική μελέτη

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Abbasi J.
JAMA. 2022;327(14):1323. doi:10.1001/jama.2022.5156
April 12, 2022
Για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από 11.690 ενήλικες που εισήχθησαν σε 21 νοσοκομεία των ΗΠΑ από τις 11 Μαρτίου 2021 έως τις 14 Ιανουαρίου 2022
Tan, W.Y.T., Young, B.E., Lye, D.C. et al.
Sci Rep 10, 17458 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-74492-0
15 October 2020
Στόχος είναι η μελέτη της σχέσης της υπερλιπιδαιμίας και η χρήσης στατίνης, με τη σοβαρότητα της COVID-19. Η ανάλυση αφορά ομάδα 717 ασθενών με COVID-19 που εισήχθησαν σε ένα θεραπευτικό κέντρο στη Σιγκαπούρη.
SARS-CoV-2 spike T cell responses induced upon vaccination or infection remain robust against Omicron
Roanne Keeton, Marius B. Tincho, et al.
medRxiv 2021.12.26.21268380; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.26.21268380
Posted December 28, 2021.
Αξιολογήθηκε η ικανότητα των Τ-κυττάρων να αντιδρούν με την ακίδα Omicron σε συμμετέχοντες που εμβολιάστηκαν με Ad26.CoV2.S ή BNT162b2 και σε ανεμβολίαστους ανάρρωσαντες ασθενείς με COVID-19 και διαπιστώθηκε ότι το 70-80% της απόκρισης των CD4 και CD8 Τ-κυττάρων, διατηρήθηκε σε όλες τις ομάδες μελέτης.
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00675-9
Published: April 09, 2021
Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση εάν τα αντισώματα κατά του SARS-CoV-2 συσχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο συμπτωματικής και ασυμπτωματικής επαναμόλυνσης.
Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents
Robert W. Frenck, Jr., Nicola P. Klein,  et al., for the C4591001 Clinical Trial Group*
New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2107456
May 27, 2021
Παρουσιάζονται τα ευρήματα μιας τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο, δοκιμή για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανοσογονικότητας και της αποτελεσματικότητας του εμβολίου BNT162b2, σε υγιή άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω. 
M. I. Samanovic et al.,
Sci. Transl. Med. 10.1126/scitranslmed.abi8961 (2021)
First release: 7 December 2021
Μελετάται πώς διαφέρουν οι ανοσοαποκρίσεις που προκαλούνται από τα εμβόλια mRNA σε άτομα που ανάρρωσαν από την COVID-19.  με την αξιολόγηση των διαμήκων ανοσοαποκρίσεων στον εμβολιασμό δύο δόσεων mRNA BNT162b2 σε 15 ενήλικες που είχαν νοσήσει με COVID-19, σε σύγκριση με 21 ενήλικες που δεν είχαν προηγούμενη μόλυνση COVID-19.
Reducing mortality from 2019-nCoV: host-directed therapies should be an option
Zumla, A (Zumla, Alimuddin); Hui, DS (Hui, David S.); Azhar, EI (Azhar, Esam I.); Memish, ZA (Memish, Ziad A.); Maeurer, M (Maeurer, Markus)
The Lancet  Volume: 395  Issue: 10224  Pages: E35-E36  DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30305-6 
Published: February 05, 2020
Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού του 2019 (2019-nCoV) εξακολουθεί να αυξάνεται παγκοσμίως. Από τις 3 Φεβρουαρίου 2020, έχουν προκληθεί 362 θάνατοι και 17. 391 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ο βασικός άξονας της κλινικής διαχείρισης των κρουσμάτων είναι σε μεγάλο βαθμό η συμπτωματική θεραπεία, με υποστήριξη οργάνων σε μονάδα εντατικής θεραπείας για τους σοβαρά ασθενείς. Η πρωτοφανής δραστηριοποίηση του Π.Ο.Υ. και άλλων φορέων  δημόσιας υγείας επικεντρώνεται κυρίως σε μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της μετάδοσης και τον έλεγχο των ταξιδιωτών. Η ανάπτυξη εμβολίων έχει λάβει άμεση χρηματοδότηση, ωστόσο, υπάρχει επείγουσα ανάγκη η χρηματοδότηση και οι επιστημονικές επενδύσεις να επικεντρωθούν αρχικά στην προώθηση καινοτόμων θεραπευτικών παρεμβάσεων της λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό.
Jessica Seeßle, Tim Waterboer, et al.
Clinical Infectious Diseases, 2021;, ciab611, https://doi.org/10.1093/cid/ciab611
Published: 05 July 2021
Πραγματοποιείται μελέτη κοόρτης μιας ομάδας ασθενών με COVID-19, για την καλύτερη κατανόηση της μακράς covid, τη μακρόχρονη πορεία της και τα αίτια των συμπτωμάτων που μειώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής
Aliaa Abdelmoniem Bedeir Eita
Case Reports in Dentistry, vol. 2021, Article ID 3788727, 5 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/3788727
Published, 27 Aug 2021
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης μετά από οξύ σύνδρομο COVID-19 που εμφάνισει παροσμία, δυσγευσία και αλλαγές στη γλώσσα, ως εκδηλώσεις μετά την ανάρρωση.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Use of triiodothyronine to treat critically ill COVID-19 patients: a new clinical trial
Constantinos Pantos, Ioulia Tseti, Iordanis Mourouzis
Crit Care. 2020; 24: 209.  doi: 10.1186/s13054-020-02934-2
Published online  May 8, 2020

Pages