Μεταβολισμός

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Science, doi:10.1126/science.abe7010
Sep. 8, 2020 
Από μόνος του, ο ΔΜΣ [Δείκτης Μάζας Σώματος] είναι ένας ισχυρός ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, σύμφωνα με αρκετές μελέτες που αφορούσαν την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική τάξη, τον διαβήτη και τις καρδιακές παθήσεις. Και μάλιστα ο κίνδυνος αυτός φαίνεται να αυξάνεται γραμμικά.
Tan, W.Y.T., Young, B.E., Lye, D.C. et al.
Sci Rep 10, 17458 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-74492-0
15 October 2020
Στόχος είναι η μελέτη της σχέσης της υπερλιπιδαιμίας και η χρήσης στατίνης, με τη σοβαρότητα της COVID-19. Η ανάλυση αφορά ομάδα 717 ασθενών με COVID-19 που εισήχθησαν σε ένα θεραπευτικό κέντρο στη Σιγκαπούρη.
Low HDL and high triglycerides predict COVID-19 severity.
Masana, L., Correig, E., Ibarretxe, D. et al.
Sci Rep 11, 7217 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-86747-5
Published: 30 March 2021
Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης του προφίλ των λιπιδίων στο πλάσμα με την κλινική εξέλιξη της λοίμωξης από SARS-CoV-2.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, Volume 14, Issue 4July–August 2020, Pages 469-471, https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.04.033
Available online 29 April 2020

 

ESGE and ESGENA Position Statement on gastrointestinal endoscopy and the COVID-19 pandemic
Ian M Gralnek,    Marianna Arvanitakis , Konstantinos Triantafyllou , et al.
Endoscopy, 2020 Jun;52(6):483-490. doi: 10.1055/a-1155-6229. Epub 2020 Apr 17.
Epub 2020 Apr 17