Σωματική άσκηση

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Yoga for COVID-19: An ancient practice for a new condition – A literature review
Capela Santos, Denise, Jaconiano, Sónia, Macedo, Sofia, Ribeiro, Filipa, Ponte, Sara, Soares, Paula, Boaventura, Paula
Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 50, February 2023, 101717, https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101717
Available online 13 December 2022
Η γιόγκα είναι μια ψυχοσωματική προσέγγιση που αυξάνει τη σωματική, διανοητική, συναισθηματική και πνευματική δύναμη και σύνδεση. Η πρακτική της γιόγκα ενισχύει την έμφυτη ανοσία και την ψυχική υγεία, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της COVID-19, και συγκεκριμένα στην κατάσταση post-COVID-19. Σε αυτό το άρθρο, πραγματοποιήθηκε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη γιόγκα και την COVID-19, διαπιστώνοντας ότι μία παρέμβαση που περιλαμβάνει asana, pranayama και διαλογισμό μπορεί να είναι μια στρατηγική επιλογής για την ανάρρωση αυτών των ασθενών. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να φανεί η αποτελεσματικότητά της σε αυτό το, ακόμη άγνωστο, πλαίσιο.
Mental health of older people in social isolation: the role of physical activity at home during the COVID-19 pandemic.
da Cruz, Whyllerton Mayron; D' Oliveira, Anderson; Dominski, Fábio Hech; Diotaiuti, Pierluigi; Andrade, Alexandro.
Sport Sci Health ; : 1-6, 2021 Aug 25, https://dx.doi.org/10.1007/s11332-021-00825-9
Published: 25 August 2021
Η φυσική δραστηριότητα έχει δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα για την ψυχική υγεία, καθώς χρησιμοποιείται σε διαφορετικές θεραπείες και πληθυσμούς, όσον αφορά τους ηλικιωμένους. Στο άρθρο αυτό συζητώνται οι επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων και ο ρόλος της σωματικής δραστηριότητας και της άσκησης μέσα στο σπίτι, ως τρόπος προστασίας από την εξάπλωσης άλλων ασθενειών κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Για το σκοπό αυτό, συζητώνται κάποιες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ηλικιωμένοι στην περίοδο της κοινωνικής απομόνωσης, ώστε να παραμείνουν ενεργοί μέσα στο σπίτι τους.
Koriem, K. M. M..
Biointerface Research in Applied Chemistry ; 13(1), 2023. https://doi.org/10.33263/BRIAC131.027
Published: 23.01.2022
Αυτό το άρθρο ανασκόπησης εστιάζει στην ανθρώπινη υγεία και την COVID-19 από την άποψη της μεταβολομικής. Καταλήγει ότι το μεταβόλωμα παίζει σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη υγεία σε σχέση με την COVID-19.
Coronavirus disease (COVID-19): The need to maintain regular physical activity while taking precautions
Chen, PJ (Chen, Peijie); Mao, LJ (Mao, Lijuan); Nassis, GP (Nassis, George P.); Harmer, P (Harmer, Peter); Ainsworth, BE (Ainsworth, Barbara E.); Li, FZ (Li, Fuzhong)
J Sport Health Sci,   Volume: 9  Issue: 2  Pages: 103-104   doi: 10.1016/j.jshs.2020.02.001
Published online : 2020 Feb 4.
Published: MAR 2020 
Η άσκηση στο σπίτι με διάφορες ασφαλείς, απλές και εύκολα εκτελέσιμες ασκήσεις είναι κατάλληλη για την αποφυγή των αερομεταφερόμενων κορωναϊών και για τη διατήρηση των επιπέδων φυσικής κατάστασης. Τέτοιες μορφές άσκησης μπορούν να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, ασκήσεις ενδυνάμωσης, δραστηριότητες ισορροπίας και ελέγχου, ασκήσεις τεντώματος ή συνδυασμός αυτών