Ολιστική Συμπληρωματική και Εναλλακτική ιατρική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Yoga for COVID-19: An ancient practice for a new condition – A literature review
Capela Santos, Denise, Jaconiano, Sónia, Macedo, Sofia, Ribeiro, Filipa, Ponte, Sara, Soares, Paula, Boaventura, Paula
Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 50, February 2023, 101717, https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101717
Available online 13 December 2022
Η γιόγκα είναι μια ψυχοσωματική προσέγγιση που αυξάνει τη σωματική, διανοητική, συναισθηματική και πνευματική δύναμη και σύνδεση. Η πρακτική της γιόγκα ενισχύει την έμφυτη ανοσία και την ψυχική υγεία, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της COVID-19, και συγκεκριμένα στην κατάσταση post-COVID-19. Σε αυτό το άρθρο, πραγματοποιήθηκε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη γιόγκα και την COVID-19, διαπιστώνοντας ότι μία παρέμβαση που περιλαμβάνει asana, pranayama και διαλογισμό μπορεί να είναι μια στρατηγική επιλογής για την ανάρρωση αυτών των ασθενών. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να φανεί η αποτελεσματικότητά της σε αυτό το, ακόμη άγνωστο, πλαίσιο.
Use of traditional Chinese medicine for the treatment and prevention of COVID-19 and rehabilitation of COVID-19 patients: An evidence mapping study
Li, Yanfei; Qin, Yu; Chen, Nan; Ge, Long; Wang, Qi; Aboudou, Taslim; Han, Jiani; Hou, Liangying; Cao, Liujiao; Li, Rui; Li, Meixuan; Mi, Ningning; Xie, Peng; Wu, Siqing; Hu, Linmin; Li, Xiuxia; Song, Zhongyang; Ji, Jing; Zhang, Zhiming; Yang, Kehu
Frontiers in Pharmacology, Volume 14, 2023, https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1069879
Published: 19 January 2023
Η πιθανή αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής κατά των «επιδημικών ασθενειών» έχει αναδείξει τα κενά γνώσης που σχετίζονται με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική στη διαχείριση της COVID-19. Αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να χαρτογραφήσει τη μήτρα για την αυστηρή αξιολόγηση, οργάνωση και παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική στη διαχείριση της COVID-19.
Use of home remedies for the treatment and prevention of coronavirus disease: An integrative review
Malapela, R. G.; Thupayagale‐Tshweneagae, G.; Baratedi, W. M.
Health Science Reports, Volume 6, Issue 1, January 2023, e900, https://doi.org/10.1002/hsr2.900
First published: 12 December 2022
Ως οικιακές θεραπείες νοούνται τα φάρμακα ή τα τονωτικά που παρασκευάζονται στο σπίτι για τη θεραπεία ορισμένων παθήσεων χωρίς καμία συνταγή ή επαγγελματική επίβλεψη. Η εμπιστοσύνη στις οικιακές θεραπείες αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19). Ο στόχος αυτής της ολοκληρωμένης ανασκόπησης ήταν να εντοπιστούν οι οικιακές θεραπείες που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία και την πρόληψη της COVID-19 και να συζητηθούν οι συνέπειες για τη νοσηλευτική πρακτική και την υγεία όσον αφορά στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των οικιακών θεραπειών.
Jiayi Xu, Hongmei Liu, Yubo Fan, Baohua Ji
Medicine in Novel Technology and Devices, 2022, Volume 16, Article number 100139, https://doi.org/10.1016/j.medntd.2022.100139
December 2022
Η παραδοσιακή κινεζική ιατρική έχει διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της COVID-19 στην Κίνα. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά της δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί διεθνώς. Ο σκοπός αυτής της συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης είναι να διερευνηθεί η κλινική αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής στην αντιμετώπιση της COVID-19. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι η παραδοσιακή κινεζική ιατρική μπορεί να ανακουφίσει αποτελεσματικά τα συμπτώματα, να ενισχύσει την ανάρρωση των ασθενών, να μειώσει το ποσοστό των ασθενών που εξελίσσονται σε σοβαρά περιστατικά και να ελαττώσει το ποσοστό επιδείνωσης της ασθένειας.
Living Through COVID-19: A Family Experience
Carpenter, Roger; Smith, Mary Jane; Shapiro, April
Holist Nurs Pract ; 36(6): 349-355, 2022, https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000551
November/December 2022
Μέσω ποιοτικής έρευνας, βασισμένης στη θεωρία ιστορίας, αυτή η μελέτη περιέγραψε τον αντίκτυπο της COVID-19 σε μια 5μελή οικογένεια. Χρησιμοποιώντας συμβατική ανάλυση περιεχομένου, 8 θέματα απομονώθηκαν και οργανώθηκαν γύρω από την πλοκή της έκθεσης, της αντιμετώπισης της πρόκλησης και της μετάβασης στην επίλυση. Τα ευρήματα προσφέρουν μια προσέγγιση για ολιστική νοσηλευτική πρακτική.