Φαρμακευτική χημεία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID‑19 (Review)
Anatoly V. Skalny,  Demetrios Petrakis, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, et. al
International Journal of Molecular Medicine,  Pages: 17-26,   https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4575
Published online on: April 14, 2020
Systematic review of the prevalence of current smoking among hospitalized COVID-19 patients in China: could nicotine be a therapeutic option?
Konstantinos Farsalinos, Anastasia Barbouni, Raymond Niaura
Intern Emerg Med.  : 1–8.  doi: 10.1007/s11739-020-02355-7
May 9, 2020
Medical Hypotheses, Volume 143, October 2020, Article 109856, DOI: 10.1016/j.mehy.2020.109856
May 19, 2020 
Sagris M, Theofilis P, Antonopoulos AS, Oikonomou E, Tsioufis K, Tousoulis D.
Biomedicines. 2022 Jan 24;10(2):242. doi: 10.3390/biomedicines10020242. PMID: 35203452; PMCID: PMC8868779.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Tan, W.Y.T., Young, B.E., Lye, D.C. et al.
Sci Rep 10, 17458 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-74492-0
15 October 2020
Στόχος είναι η μελέτη της σχέσης της υπερλιπιδαιμίας και η χρήσης στατίνης, με τη σοβαρότητα της COVID-19. Η ανάλυση αφορά ομάδα 717 ασθενών με COVID-19 που εισήχθησαν σε ένα θεραπευτικό κέντρο στη Σιγκαπούρη.
Recent Drug Development and Medicinal Chemistry Approaches for the Treatment of SARS-CoV-2 and Covid-19
Ghosh, A. K.; Mishevich, J. L.; Mesecar, A.; Mitsuya, H.
ChemMedChem ; 27:27, 2022, https://doi.org/10.1002/cmdc.202200440
First published: 27 September 2022
Η παρούσα ανασκόπηση παρέχει μια επισκόπηση του πρόσφατου σχεδιασμού φαρμάκων και των προσπαθειών της φαρμακευτικής χημείας για την ανακάλυψη φαρμάκων μικρών μορίων για τη θεραπεία της COVID-19. Η ανασκόπηση δίνει επίσης έμφαση στην ανάπτυξη της νιρματρελβίρης, η οποία στοχεύει στη σύνθεση πρωτεϊνών του ιού, και της ρεμδεσιβίρης και της μολνουπιραβίρης, που στοχεύουν την ιική πολυμεράση RNA που εξαρτάται από το RNA. Αυτά τα φάρμακα είναι πλέον εγκεκριμένα από τον FDA για τη θεραπεία της COVID-19.
Recent advancement in nanomaterial-encapsulated drug delivery vehicles for combating cancer, COVID-19, and HIV-like chronic diseases
Paul, S.; Mukherjee, S.; Banerjee, P.
Materials Advances, Issue 9, 2023, 4, 2042-2061, https://doi.org/10.1039/D2MA01075E
First published: 30 Mar 2023
Αυτό το άρθρο ανασκόπησης παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των ειδικών ιδιοτήτων των νανοδομημένων υλικών, δηλαδή ανόργανων νανοσωματιδίων, πολυμερών μικκυλίων, χιτοζάνης, λιποσωμάτων, δενδριμερών, νανοσωλήνων άνθρακα, κβαντικών κουκκίδων και νιοσωμάτων, και συγκεντρώνει τις θεραπευτικές προσεγγίσεις τους στη διάγνωση και θεραπεία χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος, η COVID-19 και το HIV/AIDS.
Heparin mimetics as potential intervention for COVID-19 and their bio-manufacturing
Jiang, L.; Zhang, T.; Lu, H.; Li, S.; Lv, K.; Tuffour, A.; Zhang, L.; Ding, K.; Li, J. P.; Li, H.; Liu, X.
Synthetic and Systems Biotechnology, Volume 8, Issue 1, March 2023, Pages 11-19, https://doi.org/10.1016/j.synbio.2022.10.002
Available online 23 October 2022
Σε αυτή την ανασκόπηση συνοψίζονται οι ιδιότητες της ηπαρίνης ως αντιπηκτικού και οι φαρμακευτικές της δυνατότητες για τη θεραπεία της ιογενούς λοίμωξης, εστιάζοντας στις προοπτικές ανάπτυξης μιμητών ηπαρίνης μέσω χημικής σύνθεσης, χημειοενζυματικής σύνθεσης και εμβιομηχανικής παραγωγής από εργοστάσια μικροβιακών κυττάρων. Ο απώτερος στόχος είναι να καλύψει την επιτακτική ανάγκη για εξερεύνηση νέων ουσιών για τη θεραπεία ασθενειών που προκαλούνται από τη μόλυνση από τον κορονοϊό.

Double-Edged Spike—Are SARS-CoV-2 Serologic Tests Safe Right Now?
Richard Torres, Henry M Rinder
Laboratory Medicine, lmaa025, https://doi.org/10.1093/labmed/lmaa025
Published: 23 April 2020
Η απόφανση για την αξιοπιστία των νέων τεστ  για αντισώματα έναντι του εξαιρετικά μεταδοτικού νέου κορονοϊού (SARS-CoV-2) είναι ιδιαίτερα βασανιστικό έργο. Εμπειρογνώμονες επιστήμονες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και άλλοι επαγγελματίες της υγείας έχουν υποστηρίξει δημοσίως τα τεστ αντισωμάτων SARS-CoV-2 για τον εντοπισμό ατόμων που έχουν αναπτύξει ανοσία και επομένως θα μπορούσαν να επανέλθουν με ασφάλεια στο χώρο εργασίας τους, παρά την συνεχιζόμενη εξάπλωση του ιού. Ένα τεστ για την ανίχνευση ατόμων με ανοσία, που δεν υπάρχει περίπτωση να προσβληθούν εκ νέου αλλά ούτε να μεταδίδουν τον ιό σε άλλους είναι το ζητούμενο. Είναι όμως ρεαλιστικό;

Pages