Νευρολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Lin Liu, Shu-Yu Ni, et al.
EClinicalMedicine, Volume 40, 2021, 101111, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101111.
Published:September 07, 2021
Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες παρατήρησης που περιλαμβάνουν κοόρτη και αφορούσαν σε εκτίμηση κινδύνου και συσχέτιση της ευαισθησίας για ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές και της σοβαρότητας νόσησης/θνησιμότητας από COVID-19

 

Rupa R, Pojskic M, Nimsky C, Voellger B.
Healthcare. 2021; 9(9):1141. https://doi.org/10.3390/healthcare9091141
Published: 1 September 2021
Αξιολογείται η εκπαιδευτική εμπειρία και οι απόψεις των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού του νευροχειρουργικού τμήματος ενός γερμανικού πανεπιστημιακού νοσοκομείου, στο οποίο αναπτύχθηκαν ψηφιακές ενότητες διδασκαλίας λόγω της πανδημίας.
How Social Isolation Affects the Brain
Catherine Offord
The Science, July/August 2020
Jul 13, 2020
Η απουσία ανθρώπινης επαφής σχετίζεται με έκπτωση της γνωστικής λειτουργίας. Καθώς η πανδημία COVID-19 φέρνει στο προσκήνιο ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές βλάβες της απομόνωσης, οι ερευνητές εξακολουθούν να αναζητούν συγκεκριμένες ενδείξεις για τους λόγους για τους οποίους αυτό συμβάνει καθώς και τους πιθανούς μηχανισμούς.
How COVID-19 can damage the brain
Michael Marshall
Nature 585, 342-343 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-02599-5
15 September 2020
Μερικοί άνθρωποι που νοσούν με COVID-19 παρουσιάζουν νευρολογικές ή ψυχιατρικές επιπλοκές. Οι επιστήμονες αγωνίζονται να καταλάβουν γιατί.
Guillain-Barré Syndrome after COVID-19 Vaccination in the Vaccine Safety Datalink
Kayla E. Hanson, Kristin Goddard, et al.
medRxiv 2021.12.03.21266419; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.03.21266419
Posted December 05, 2021
Στόχος της μελέτης είναι η περιγραφή περιπτώσεων και επιπτώσεων του συνδρόμου Guillain-Barré (GBS) μετά από εμβολιασμό κατά του COVID-19 και η εκτίμηση του κινδύνου για τα εμβόλια Ad.26.COV2.S και mRNA.
Brain Injury in COVID-19 is Associated with Autoinflammation and Autoimmunity
EJ Needham, AL Ren, RJ Digby,...., the Cambridge NeuroCOVID Group, the NIHR COVID-19 BioResource, Cambridge NIHR Clinical Research Facility
medRxiv 2021.12.03.21266112; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.03.21266112
Posted December 05, 2021.
Διερευνάται η δυναμική και η σχέση μεταξύ των δεικτών ορού εγκεφαλικής βλάβης και των δεικτών απορρυθμισμένης απόκρισης του ξενιστή, στο πλαίσιο της αναζήτησης συσχετισμού με τις νευρολογικές επιπλοκές, και το παρατεταμένο μετα-ιογενές σύνδρομο, κατά και μετά την COVID-19

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Efstathiou, V., Stefanou, M. I., Demetriou, M., Siafakas, N., Makris, M., Tsivgoulis, G., Zoumpourlis, V., Kympouropoulos, S. P., Tsoporis, J. N., Spandidos, D. A., Smyrnis, N., & Rizos, E. (2022).
Experimental and therapeutic medicine, 23(5), 363. https://doi.org/10.3892/etm.2022.11290
Published online 2022 Apr 1
Guillain-Barré Syndrome After SARS-CoV-2 Infection in an International Prospective Cohort Study
Linda W. G. Luijten; ...Efthimios Dardiotis; Pinelopi Tsouni; et al.
Brain, Volume 144, Issue 11, November 2021, Pages 3392–3404, https://doi.org/10.1093/brain/awab279
Published: 23 September 2021
Giannopoulou I, Galinaki S, Kollintza E, Adamaki M, Kympouropoulos S, Alevyzakis E, Tsamakis K, Tsangaris I, Spandidos DA, Siafakas N, Siafakas N, et al
Exp Ther Med 22: 1162, 2021
Published online on: August 11, 2021
Nicola Fazio, Lorenzo Gervaso, Thorvardur R. Halfdanarson, Anna La Salvia, Johannes Hofland, Jorge Hernando, Mohamad B. Sonbol, Rocio Garcia-Carbonero, Jaume Capdevila, Wouter W. de Herder, Anna Koumarianou, Gregory Kaltsas, Maura Rossi, Simona Grozinsky-Glasberg, Kira Oleinikov, Sabrina Boselli, Darina Tamayo, Vincenzo Bagnardi, Alice Laffi, Manila Rubino, Francesca Spada
European Journal of Cancer, Volume 154, 2021, Pages 246-252, https://doi.org/10.1016/j.ejca.2021.06.029.

Pages