Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

A light in the dark: open access to medical literature and the COVID-19 pandemic
Capocasa, M.; Anagnostou, P.; Bisol, G. D.
Information Research-an International Electronic Journal ; 27(2):19, 2022, https://doi.org/10.47989/irpaper929
June, 2022
Αυτή η μελέτη σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την προσβασιμότητα στην βιβλιογραφία με αξιολόγηση από ομότιμους, σχετικά με την πανδημία COVID-19 και τις δέκα ασθένειες με τον υψηλότερο αριθμό θανάτων παγκοσμίως.
AI could help scientists fact-check covid claims amid a deluge of research
Karen Hao
MIT Technology Review, Artificial intelligence
Posted May 29, 2020
Το πειραματικό εργαλείο SciFact (https://scifact.apps.allenai.org), που αναπτύχθηκε από το μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ινστιτούτο Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) στο Σιάτλ, σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους επιστήμονες που ερευνούν την βιβλιογραφία σχετική με την πανδημία του νέου κορονοϊού COVID-19, να αξιολογούν τα δημοσιεύματα ως προς το εάν είναι αξιόπιστη πληροφόρηση ή μυθοπλασία.
Javed, R.T., Usama, M., Iqbal, W. et al.
Soc. Netw. Anal. Min. 12, 5 (2022). https://doi.org/10.1007/s13278-021-00833-0
Published 15 November 2021
Σε αυτήν την εργασία, γίνεται μια εκτεταμένη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο ο πληθυσμός του Πακιστάν χρησιμοποιεί δημόσιες ομάδες WhatsApp για την κοινή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πανδημία.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2020. Washington, DC: The National Academies Press. DOI: https://doi.org/10.17226/26021
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου διερευνήθηκε ο ρόλος των οργανισμών ελέγχου των γεγονότων και της βιομηχανίας τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, της κοινωνικής ψυχολογίας πίσω από την εξάπλωσή τους και των στρατηγικών παιδείας για την υποστήριξη αυτού του συνεχιζόμενου διεπιστημονικού έργου. 
Zeng, Guo-Qing et al.
Working Paper Series, Stanford University - Department of Medicine, Available at SSRN,  DOI http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3732374
Posted: 25 Nov 2020
Προκειμένου να είναι δυνατή μια δυναμική και ενημερωμένη επισκόπηση του γενικού τοπίου των θεραπειών και της ανάπτυξης εμβολίων σε διάφορα στάδια σε όλο τον κόσμο, αναπτύχθηκε μια διαδραστική web εφαρμογή, ένα πρόγραμμα παρακολούθησης διαθέσιμο στη διεύθυνση https: // racetoacure. stanford.edu 
Access to information vs blocking of information during COVID-19 pandemic: a governance dilemma in the era of crowdsourcing based on ICT
Al-Sakib Khan Pathan
International Journal of Computers and Applications, DOI: 10.1080/1206212X.2020.1767396
Published online: 20 May 2020
Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) είναι ένα ζήτημα δημόσιας υγείας που απαιτεί πληθώρα έγκυρων πληροφοριών. Ο ρόλος των ΤΠΕ έχει γίνει κατανοητός περισσότερο από ποτέ. Ακόμη και τα κορυφαία ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, οι κυβερνήσεις και διάφορα είδη φορέων χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες για να διατηρήσουν ανοιχτή την απαιτούμενη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών. Παρόλο που τέτοιες συνθήκες απαιτούν ειλικρινείς αναφορές των περιπτώσεων COVID-19 από τα ηλεκτρονικά μέσα, ορισμένες κυβερνήσεις επιλέγουν να αποκλείσουν την πρόσβαση στις πληροφορίες για να έχουν τον έλεγχο.
A call to strengthen data in response to COVID-19 and beyond
Natasha Azzopardi-Muscat,  Hans Henri P Kluge,  Samira Asma, David Novillo-Ortiz
Journal of the American Medical Informatics Association, ocaa308, https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa308
Published: 22 December 2020
Για να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες αποφάσεις που σχετίζονται με την δημόσια υγεία και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας βασίζονται σε δεδομένα, χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης των  δεδομένων, με σαφή μηχανισμό συντονισμού, καθορισμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες και σαφή πολιτική για την διακίνησή τους.
Journal of Chinese Governance, DOI:10.1080/23812346.2020.1741940
Published online: 23 Mar 2020
Το ξέσπασμα της πνευμονίας του νέου κορονοϊου (Novel Coronavirus Pneumonia -NCP) που ξεκίνησε από την Κίνα, έχει γίνει σταδιακά ένα παγκόσμιο ζήτημα. Το παρόν άρθρο αναλύει τις οικονομικές επιπτώσεις των μεγάλων επιδημιών όπως το SARS, H1N1 και Ebola σε μικρο- και μακρο-επίπεδο. Η πρόκληση στην αποτελεσματική διαχείριση της επιδημίας , είναι να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ του τρόπου περιορισμού μετάδοσης του ιού και του σχετικού οικονομικού κόστους. Συνοψίζονται τρεις βασικές μέθοδοι για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων πολιτικών ελέγχου.
 
2019 Novel coronavirus: where we are and what we know
Cheng, ZKJ (Cheng, Zhangkai J.); Shan, J (Shan, Jing)
Infection 48, 155–163 (2020). https://doi.org/10.1007/s15010-020-01401-y
Published: 18 February 2020
Υπάρχει ένα παγκόσμιο ξέσπασμα ενός νέου τύπου κορονοϊού (2019-nCoV), το οποίο προέρχεται από τη Wuhan στην Κίνα και έχει πλέον εξαπλωθεί σε άλλες 17 χώρες. Σε αυτό το στάδιο, η ετοιμότητα, η διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την εκτίμηση των κινδύνων και την έναρξη δραστηριοτήτων ελέγχου της επιδημίας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν εκθέσεις από χώρους εστίασης και από εργαστήρια που υποστηρίζουν την έρευνα. Το παρόν άρθρο συγκεντρώνει και εδραιώνει τις ιολογικές, επιδημιολογικές, κλινικές στρατηγικές διαχείρισης από την αγγλική και την κινεζική αρθρογραφία, τα επίσημα κανάλια ειδήσεων και άλλα επίσημα κυβερνητικά έγγραφα. Επιπλέον, προσαρμόζοντας τον αριθμό των μολύνσεων με ένα εκθετικό μοντέλο ενός χρόνου, αναφέρουμε ότι η μόλυνση εξαπλώνεται με εκθετικό ρυθμό, με διπλασιασμό ανά 1,8 ημέρες.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages