Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

COVID-19 vaccine hesitancy among medical students.
Victoria C Lucia, Arati Kelekar, Nelia M Afonso
Journal of Public Health, fdaa230, DOI: https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa230
Published: 26 December 2020
Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που αξιολόγησε την διστακτικότητα, απέναντι στα νέα εμβόλια για COVID-19, μεταξύ των φοιτητών ιατρικής των ΗΠΑ και υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση του εμβολιασμού COVID-19.
Billauer, Barbara P.
J. American Council on Science and Health, Nov. 2, 2020, Available at SSRN,  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3765525
Posted: 18 Jan 2021
Γίνεται αναφορά στην ανησυχητική κλιμάκωση των αντιδράσεων στον εμβολιασμό για Covid-19, και του αντιεμβολιαστικού κινήματος, μια τάση που φαίνεται να πλήτει τη Μαύρη κοινότητα της Αμερικής ιδιαίτερα σκληρά.

COVID-19: The CIDRAP Viewpoint. Part 2: Effective COVID-19 Crisis Communication
Peter M. Sandman, PhD Jody Lanard, MD
CIDRAP
May 6, 2020
Το 2ο μέρος της έκθεσης απόψεων από Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) του University of Minnesota, αναφέρεται στον τρόπο επικοινωνίας των διαφόρων πληροφοριών αναφορικά με την κρίση. Οι βασικές αρχές επικοινωίας συχνά δεν τηρούνται από τους αξιωματούχους της δημόσιας υγείας, εμπειρογνώμονες, δημοσιογράφους και άλλους σχολιαστές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και άγχος.
 

COVID-19–Related Infodemic and Its Impact on Public Health: A Global Social Media Analysis
Md Saiful Islam, Tonmoy Sarkar, et al.
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, DOI: https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0812
Available online: 10 August 2020
Η παραπληροφόρηση που τροφοδοτείται από φήμες και θεωρίες συνωμοσίας, μπορεί να έχει δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για τα άτομα και την κοινωνία, εάν δοθεί προτεραιότητα σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία
Mariarosaria Boccellino
Int. J. Mol. Sci. 2024, 25(1), 556, https://doi.org/10.3390/ijms25010556
Published: 31 December 2023
Το Ειδικό Τεύχος "COVID-19 Pandemic: Therapeutic Strategies and Vaccines" παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των ποικίλων μελετών που επικεντρώνονται στην πανδημία COVID-19. Ο κύριος σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρέχει στους αναγνώστες μια γρήγορη και σαφή επισκόπηση των πιο σημαντικών συνεισφορών που παρουσιάζονται στο παραπάνω Ειδικό Τεύχος, προσκαλώντας τους να εμβαθύνουν σε αυτά τα θέματα για να εμπλουτίσουν την κριτική τους κατανόηση για το επιστημονικό πλαίσιο και τις πρακτικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την COVID-19.
COVID-19 Pandemic: Insights of Newspaper Trends
Kaur, J.; Chhabra, A.; Saini, M.; Bacanin, N.
Journal of Information Technology Research ; 15(1), 2022, https://doi.org/10.4018/JITR.299390
Η μελέτη στοχεύει να αναλύσει την αλλαγή στην κάλυψη της ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας, που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα των ινδικών ηλεκτρονικών εφημερίδων (The Hindustan Times και The Times of India) για την περίοδο πριν και κατά την πανδημία του κορωνοϊού.

COVID-19 infodemic: More retweets for science-based information on coronavirus than for false information
Cristina M Pulido, Beatriz Villarejo-Carballido, Gisela Redondo-Sama, et al.
International Sociology,  https://doi.org/10.1177/0268580920914755
First Published : April 15, 2020
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όχι μόνο έχει επισημάνει τους κινδύνους του COVID-19 για την υγεία, αλλά και χαρακτήρισε την κατάσταση ως infodemic, λόγω του μεγάλου όγκου των πληροφοριών, αληθινών και ψευδών, που διαδίδονται γύρω από αυτό το θέμα. Η έρευνα έρευνα έχει δείξει ότι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ψευδείς πληροφορίες μοιράζεται πολύ συχνότερα σε σχέση με τις πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα. Ωστόσο, είναι πολύ περιορισμένη η έρευνα που έχει γίνει σχετικά με την κυκλοφορία ψευδών και τεκμηριωμένων πληροφοριών κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Έτσι, η παρούσα μελέτη στοχεύει στο διερευνήσει  τον τύπο των tweets που κυκλοφόρησαν στο Twitter γύρω από το ξέσπασμα COVID-19 για δύο ημέρες, προκειμένου να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο διαμοιράστηκαν ψευδείς και αληθείς πληροφορίες. Για το σκοπό αυτό, αναλύθηκαν 1.000 tweets. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ψευδείς πληροφορίες γίνονται περισσότερο tweeted, αλλά λιγότερο retweeted, από αυτές που έχουν επιστημονική βάση. Επίσης τα tweet που βασίζονται σε επιστημονικά και τεκμηριωμένα στοιχεία λαμβάνουν περισσότερη προσοχή από αυτά με απλά γεγονότα. Αυτά τα ευρήματα παρέχουν χρήσιμα μαθήματα για την καθοδήγηση του σχεδιασμού πολιτικών για τη δημόσια υγεία.

The Lancet  Volume: 395  Issue: 10224  Pages: 537-537 
Published:February 22, 2020
Η ευκολία με την οποία ανακρίβειες και θεωρίες συνωμοσίας μπορούν να διαδοθούν και να διαιωνιστούν μέσω των κοινωνικών δικτύων αλλά και των συμβατικών μέσων ενημέρωσης, θέτει τη δημόσια υγεία σε απειλή. Η ταχεία διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών, ανταλλαγής δεδομένων και της απρόσκοπτης επικοινωνίας της έρευνας αξιολογημένης από ομοτίμους - είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αβεβαιότητας. Μπορεί να μην υπάρχει κανένας τρόπος να αποτραπεί μια πανδημία COVID-19 σε αυτή την εποχή της παγκοσμιοποίησης, αλλά η αξιόπιστη πληροφόρηση είναι η αποτελεσματικότερη πρόληψη της νόσου.

 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Tentolouris, A., Ntanasis-Stathopoulos, I., Vlachakis, P.K. et al.
Clin Exp Med (2021). https://doi.org/10.1007/s10238-020-00680-x
Published 08 January 2021
Petros Ioannou,Sotiris Tzalis, Eirini Pasparaki, Despoina Spentzouri, Myrto Konidaki, Ioanna Papakitsou, Nikolaos Spernovasilis, Nikolaos Papanikolaou, George Samonis and Diamantis P. Kofteridis
Infectious Disease Reports, Volume 14, Issue 4, Pages 587 - 596, August 2022, https://doi.org/10.3390/idr14040063
Published: 8 August 2022

Pages