Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Science, doi:10.1126/science.abj6981
May. 26, 2021 
Το επιτυχημένο σύστημα αναφοράς VAERS -Vaccine Adverse Event Reporting System, βοηθά στην επισήμανση πραγματικών προβλημάτων, αλλά η χρήση του μπορεί να αντιστραφεί.
Hotez PJ
PLoS Biol 19(1): e3001068. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001068
Στις ΗΠΑ, παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου πολιτικοποίηση της βιοϊατρικής επιστήμης που λειτουργεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η οποία εάν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, τα εμβόλια και άλλες βιοϊατρικές εξελίξεις δεν θα επαρκούν για να σταματήσουν την COVID-19.
Hotez PJ
PLoS Biol 19(1): e3001068. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001068
Μια αντι-επιστημονική εκστρατεία παραπληροφόρησης άνευ προηγουμένου και με επικεφαλής τόσο τις πολυεθνικές εταιρείες όσο και ορισμένες κυβερνήσεις, ειδικά της ρωσικής και των ΗΠΑ, τροφοδότησαν σε κάποιο βαθμό την πανδημία.
Sherwin, Brie DeBusk
Texas A&M Law Review (Forthcoming Spring 2021), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3681728 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3681728
Posted: 28 Aug 2020
Με τις θεωρίες συνωμοσίας, η παραπληροφόρηση και άλλα παρόμοια ρητορικά όπλα που χρησιμοποιούνται για να δυσφημίσουν τους επιστήμονες-εμπειρογνώμονες υγείας, δημιουργείται δυσπιστία στο κοινό και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για την καταπολέμηση της πανδημίας.
An analysis of university students' health information service needs from academic library in the post-COVID-19 age through Kano model
Yuan Meng , Li Dong , Rui Guan , Yan Zhang
Library Hi Tech
ISSN: 0737-8831
Article publication date: 21 June 2021
Η μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση των αναγκών παροχής υπηρεσιών υγείας για φοιτητές πανεπιστημίων από την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στην μετά- την- COVID-19 εποχή.
Zenone M, Snyder J, Marcon A, Caulfield T 
PLOS Glob Public Health 2(1): e0000078. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000078
Published: January 12, 2022
Η προσέγγιση της φυσικής ανοσία της αγέλης έχει επικριθεί ευρέως ως αναποτελεσματική. Στην παρούσα μελέτη, εξετάζεται ο ρόλος των μαζικών μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στην προώθηση αυτής της προσέγγισης.
AI could help scientists fact-check covid claims amid a deluge of research
Karen Hao
MIT Technology Review, Artificial intelligence
Posted May 29, 2020
Το πειραματικό εργαλείο SciFact (https://scifact.apps.allenai.org), που αναπτύχθηκε από το μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ινστιτούτο Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) στο Σιάτλ, σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους επιστήμονες που ερευνούν την βιβλιογραφία σχετική με την πανδημία του νέου κορονοϊού COVID-19, να αξιολογούν τα δημοσιεύματα ως προς το εάν είναι αξιόπιστη πληροφόρηση ή μυθοπλασία.
Javed, R.T., Usama, M., Iqbal, W. et al.
Soc. Netw. Anal. Min. 12, 5 (2022). https://doi.org/10.1007/s13278-021-00833-0
Published 15 November 2021
Σε αυτήν την εργασία, γίνεται μια εκτεταμένη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο ο πληθυσμός του Πακιστάν χρησιμοποιεί δημόσιες ομάδες WhatsApp για την κοινή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πανδημία.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2020. Washington, DC: The National Academies Press. DOI: https://doi.org/10.17226/26021
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου διερευνήθηκε ο ρόλος των οργανισμών ελέγχου των γεγονότων και της βιομηχανίας τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, της κοινωνικής ψυχολογίας πίσω από την εξάπλωσή τους και των στρατηγικών παιδείας για την υποστήριξη αυτού του συνεχιζόμενου διεπιστημονικού έργου. 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages