Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Esposito S,. Principi N.
Eur J Pediatr, doi: 10.1007/s00431-020-03674-9.
Publish date: May 9, 2020
Οι συγγραφείς αναφέρονται στην ανάγκη να φορούν τα παιδιά μάσκα προσώπου, για να περιοριστεί η μετάδοση του COVID-19, λόγω του γεγονότος ότι τα ασυμπτωματικά άτομα, τα οποία είναι συνήθη στην παιδιατρική, μπορούν γίνουν σημαντικές πηγές μετάδοσης του COVID-19. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με βάση τα κλινικά ευρήματα, η καθολική χρήση των μασκών προσώπου φαίνεται απαραίτητη όταν οι άνθρωποι πρέπει να βγαίνουν στην καθημερινή τους ζωή. Για να επιτευχθεί η μέγιστη συμμόρφωση στα παιδιά, πρέπει να εξηγούνται με σαφήνεια οι λόγοι για τη χρήση μάσκας, προσέχοντας να μην τους επιβάλλεται παρά τη βούλησή τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια γονική προ-εργασία και σχολική εκπαίδευση σχετικά με αυτό το θέμα αλλά και για άλλα θέματα υγιεινής, με κύριο στόχο την επίτευξη της συνεργασίας των παιδιών.
MIT Technology Review
October 2, 2020
Ο καθηγητής χημείας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Μπόλντερ, Jose-Luis Jimenez, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα στα αερολύματα για 20 χρόνια, συνέστησε μια ομάδα με εννέα ακόμα εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό, για να δημιουργήσει ένα ανοιχτό Google Doc που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, προσφέροντας ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για τη μετάδοση αερολυμάτων, από βέλτιστες πρακτικές για τις μάσκες έως το εάν είναι ασφαλές να ταξιδεύει με αεροπλάνο.
The ISARIC Clinical Characterisation Group
The Lancet Infectious Diseases, 2021, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00565-X.
Available online 4 October 2021
Το μοντέλο της διεθνούς κοινοπραξίας ISARIC, δείχνει οτι τα προκατασκευασμένα ερευνητικά εργαλεία, η παγκόσμια συνεργασία και τα έτοιμα για έρευνα κλινικά δίκτυα, συντελούν στην αποτελεσματική και έγκαιρη έρευνα κατά τη διάρκεια επιδημιών από αναδυόμενες λοιμώξεις.
The "sex gap" in COVID-19 trials: a scoping review
Veronique M.M.M. Schiffer, et al.
EClinicalMedicine, DOI:https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100652
Published:November 30, 2020
Σε αυτή την αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση, διερευνάται εάν οι διάφορες μελέτες για την φαρμακευτική θεραπεία και προφύλαξη για την COVID-19 που πραγματοποιήθηκαν, είχαν εκ των προτέρων στον σχεδιασμό τους συμπεριλάβει τον παράγοντα του φύλου.
Gagandeep Kang
The Lancet Global Health, VOLUME 10, ISSUE 2, E155-E156, FEBRUARY 01, 2022, DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00543-X
Open Access Published:February, 2022 
Η εργασία χρησιμοποιεί ισχυρά συστήματα δεδομένων για να μελετήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον συνήθη εμβολιασμό και να αξιολογήσει τα κενά ανοσίας στα παιδιά.
Savona, Maria
SPRU Working Paper Series (SWPS), 2020-10: 1-12,  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3645073
July 7, 2020
Από την οπτική γωνία ενός κοινωνικού επιστήμονα εξετάζονται οι συνέπειες της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων. Υποστηρίζεται ότι απαιτείται ένας πιο σύνθετος προβληματισμός για την ανάπτυξη μιας υγιούς θεσμικής δομής για τη ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών και τη διαχείριση των δεδομένων, εξετάζοντας τις τεχνικές, νομικές και ηθικές πτυχές.
Joshua J. Baugh, et al.
The American Journal of Emergency Medicine, 2020, ISSN 0735-6757, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.11.065.
Available online 2 December 2020
Περιγράφεται μια στρατηγική για την εξοικονόμηση υψηλής έντασης πόρων για το προσωπικό τμήματος επειγόντων περιστατικών. Αυτοκόλλητα κώδικα QR, που συνδέονται με έναν απλό ιστότοπο μίας σελίδας με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις για την COVID-19, τοποθετούται στρατηγικά σε σημεία σε όλη την μονάδα. 
The public needs more: The informational and emotional support of public communication amidst the Covid-19 in China
Zhu, Ruilin; Hu, Xuan
International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 84, January 2023, 103469, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103469
Available online 29 November 2022
Η δημόσια επικοινωνία είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση καταστροφών. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες για τη δημόσια επικοινωνία επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία της πληροφοριακής υποστήριξης, παραβλέποντας τη συναισθηματική υποστήριξη που θα μπορούσε εξίσου να προσφέρει. Αυτή η μελέτη αναλαμβάνει να διερευνήσει τις επιμέρους επιπτώσεις τους. Ειδικότερα, η μεταβλητή δημόσια εμπλοκή, η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των Shares, των Likes και των Comments σε μια συγκεκριμένη ανάρτηση, εισάγεται για να μετρηθεί το αποτέλεσμα της δημόσιας επικοινωνίας. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την εξελισσόμενη φύση της κρίσης, εξετάζονται οι δυναμικές επιπτώσεις τους σε διαφορετικά στάδια της πανδημίας COVID-19.
Zaidi AK, Dehgani-Mobaraki P.
J Antibiot (Tokyo). 2021 Dec 21:1–12. doi: 10.1038/s41429-021-00491-6. Epub ahead of print. PMID: 34931048; PMCID: PMC8688140.
2021 Dec 21
Αυτό το άρθρο ανασκόπησης έχει ως στόχο να συζητήσει τους πιθανούς μηχανισμούς δράσης της ιβερμεκτίνης έναντι του SARS-CoV-2 συνοψίζοντας τη διαθέσιμη βιβλιογραφία κατά τη διάρκεια των ετών.
The fake news wave: Academic libraries' battle against misinformation during COVID-19,
Siviwe Bangani
The Journal of Academic Librarianship, Volume 47, Issue 5, 2021, 102390, https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102390.
Χρησιμοποιώντας  ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους επιβεβαιώνεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι βιβλιοθήκες στην καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων γενικά και συγκεκριμένα σε περιόδους κρίσεων.

Pages