Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

PLOS BIOLOGY,  https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000959
Published: April 2, 2021
Τα αποτελέσματά αυτής της μετα-έρευνας, δείχνουν τον άνευ προηγουμένου ρόλο των preprints στη διάδοση της επιστήμης της COVID-19 και τον αντίκτυπο της πανδημίας στην επιστημονική επικοινωνία.
Petrillo M, Querci M, Tkachenko O et al.
F1000Research 2020, 9:1296 (https://doi.org/10.12688/f1000research.27308.1)
Η βάση δεδομένων JRC COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods, έχει στόχο τη συλλογή σε ένα κεντρικό σημείο, των πληροφοριών σχετικά με τις διαγνωστικές ιατρικές συσκευές (IVD) με σήμανση CE, με συσκευές που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο καθώς για μεθόδους ελέγχου για την COVID-19, και την διάθεσή τους στο κοινό. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερα προσβάσιμη στη διεύθυνση https: // covid- 19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu
The COVID lab-leak hypothesis: what scientists do and don’t know
Amy Maxmen & Smriti Mallapaty
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01529-3
08 June 2021
Εξετάζονται τα επιχειρήματα και η επιστήμη πίσω από αυτά, για το ότι ο ιός SARS-CoV-2 ξέφυγε από ένα εργαστήριο στην Κίνα.
Sella-Villa, David
The Business Lawyer Vol. 77 (2022) (Forthcoming), Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3917827
August 2021
Όσο ο COVID-19 είναι μέρος της καθημερινής ζωής, θα γίνονται επιλογές ανάμεσα στην ιδιωτικότητα των δεδομένων και της δημόσιας υγείας. Μόνο ο χρόνος και η ιστορία θα κρίνουν τον αντίκτυπο που έχουν ορισμένες πολιτικές στην ιδιωτική ζωή.
Self-reported COVID-19 symptoms on Twitter: an analysis and a research resource
Abeed Sarker,  Sahithi Lakamana,  Whitney Hogg-Bremer,  Angel Xie,  Mohammed Ali Al-Garadi,  Yuan-Chi Yang
Journal of the American Medical Informatics Association, ocaa116, https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa116
Published: 04 July 2020
Το φάσμα των συμπτωμάτων COVID-19 που εντοπίζονται στο Twitter μπορεί να συμπληρώσει αυτά που εντοπίζονται στις κλινικές εξετάσεις. Ανακτήθηκαν tweets χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την COVID-19 και πραγματοποιήθηκε ημιαυτόματο φιλτράρισμα για να εντοπιστούν και να ελεγθούν οι αυτοαναφορές χρηστών που είχαν θετικό αποτέλεσμα τεστ. Εξήχθηκαν 1002 συμπτώματα της COVID-19 και 668 μοναδικές εκφράσεις για αυτά τα συμπτώματα, όπως τα ανέφεραν 203 θετικά ελεγμένοι χρήστες στα tweets τους.
Sciencemag, doi:10.1126/science.abk2629
Jul. 1, 2021 
Αρκετοί φημισμένοι λοιμωξιολόγοι και εμβολιολόγοι  παραιτήθηκαν από τη θέση του συντάκτη του περιοδικού Vaccines ως διαμαρτυρία για τη δημοσίευση ενός άρθρου μετά από αξιολόγηση από ομότιμους που με κατάχρηση δεδομένων καταλήγει  στο συμπέρασμα ότι «για κάθς τρεις θανάτους που αποτρέπονται από τον εμβολιασμό για COVID-19, πρέπει να γίνουν αποδεκτοί δύο από εμβολιασμό.
Richard Van Noorden
Nature 590, 195-196 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00305-7
03 February 2021
Εκατοντάδες επιστήμονες προτείνουν τα δεδομένα του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 να κοινοποιούνται πιο ανοιχτά, για να βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο διαδίδονται οι μεταλλάξεις του ιού σε όλο τον κόσμο.
National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases
Updated Oct. 29, 2021
Το CDC δημοσιεύει σύντομη σύνοψη και παρέχει μια επισκόπηση των τρεχόντων επιστημονικών στοιχείων σχετικά με την επαγόμενη από εμβόλια ανοσία και τη φυσική αποκτηθείσα ανοσία μετά από λοιμωξη COVID-19.
Journal of Medical Systems, Volume 44, Issue 7, 1 July 2020, Article number 122
Αυτή η συστηματική ανασκόπηση εξετάζει εφαρμογές AI που βασίζονται σε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης (ML) για την ανίχνευση του ιού και για τη διάγνωση COVID-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Summary of international recommendations in 23 languages for patients with cancer during the COVID-19 pandemic
Davide Mauri, Konstantinos Kamposioras, Maria Tolia, Filippo Alongi, Dimitrios Tzachanis, International Oncology Panel and European Cancer Patient Coalition collaborators
Lancet Oncol.  doi: 10.1016/S1470-2045(20)30278-3
May 13, 2020

Pages